Herhaling theorie OGO week 15 en 16

Ontwikkelingsgericht onderwijs
OGO
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ontwikkelingsgericht onderwijs
OGO

Slide 1 - Slide

Grondlegger OGO

Slide 2 - Slide

ZNO??
De zone van de naaste ontwikkeling (ZNO) is ongetwijfeld het meest bekende concept van Vygotsky. Het is het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen.

Slide 3 - Slide

Psycholoog Vygotsky:
Vygotsky stelde dat een kind het voorbeeld van een volwassene volgt en geleidelijk aan het vermogen ontwikkelt om bepaalde taken zonder hulp of ondersteuning uit te voeren.

Slide 4 - Slide

zone van de naaste ontwikkeling:
Het is volgens hem belangrijk om kinderen uit te dagen: leerlingen van ervaringen voorzien die zich in de ZNO bevinden.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

werken aan de ontwikkeling

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

OGO
Verschil?
EGO
Overeenkomsten

Slide 13 - Slide

OGO staat voor OntwikkelingsGericht Onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich pas optimaal als ze goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. ... EGO is ErvaringsGericht Onderwijs. EGO-scholen gaan uit van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen

Slide 14 - Slide