La négation

La négation
1 / 44
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

La négation

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

stappenplan

1. Zoek de persoonsvorm

2. Zet ne of n' ervóór en 

het tweede deel van de ontkenning erachter.Slide 3 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je parle français.

niet/geen = ne .... pas
persoonsvorm = parle

'ne' komt voor de persoonsvorm.
'pas' komt achter de persoonsvorm.

Je ne parle pas français.


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm van de zin.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 4 - Slide

Maak de zin ontkennend:
Vous êtes en France.
A
Vous ne êtes pas en France.
B
Vous êtes en ne France pas.
C
Vous n'êtes pas en France.
D
Vous n'êtes en France pas.

Slide 5 - Quiz

Maak ontkennend:
Je regarde la télé.
A
Je regarde ne la télé pas.
B
Je ne regarde pas la télé.
C
Ne je pas regarde la télé.
D
je ne regarde la télé pas.

Slide 6 - Quiz

Nooit

Niets

Nog niet

Niet meer

Niet/geen
ne...pas
ne...jamais
ne....plus
ne...pas encore
ne....rien

Slide 7 - Drag question

La négation - de ontkenning 
De ontkenningen:
niet, geen       = ne ...... pas
niet meer       = ne ...... plus
nooit                = ne ...... jamais
niets                 = ne .... rien
nog niet          = ne ...... pas encore
    


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm van de zin.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 8 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je mange beaucoup de fruits.

niet/geen = ne .. pas
werkwoord = mange

Je ne mange pas beaucoup de fruits.


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 9 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je vais manger des frites ce soir.

niet/geen = ne .. pas
werkwoorden = vais manger
Het eerste werkwoord is de persoonsvorm!

Je ne vais pas manger de frites ce soir.


  • Als er twee werkwoorden in de zin staan, neem je het eerste werkwoord.
  • Na een ontkenning vervalt het lidwoord en vervang je deze door 'de'. 

Slide 10 - Slide

La négation - de ontkenning 
Elle est végétarienne.

niet meer = ne .. plus
persoonsvorm = est

Elle n'est plus végétarienne.


  • Op de puntjes komt het de persoonsvorm.
  • Begint de persoonsvorm met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 11 - Slide

Op welke plaats in de zin komen
de woordjes 'ne' en 'pas'?
A
Om het onderwerp heen.
B
Om het lijdend voorwerp heen.
C
Om de persoonsvorm heen.
D
Om het hele werkwoord heen.

Slide 12 - Quiz

Sleep blauw naar rood!
niet/geen
nooit
niet meer
nog niet
niets
ne ... rien
ne ... pas encore
ne ... pas
ne ... jamais
ne ... plus

Slide 13 - Drag question

Maak ontkennend:
Jullie zijn nooit ziek.
A
Vous ne êtes pas malades.
B
Vous ne êtes jamais malades.
C
Vous n'êtes rien malades.
D
Vous n'êtes jamais malades.

Slide 14 - Quiz

Wij zijn niet meer ziek.
A
Nous sommes plus malades.
B
Nous ne sommes plus malades.
C
Nous avons pas été malades.
D
Nous ne plus sommes malades.

Slide 15 - Quiz

Eet jij niets?
A
Tu n'manges rien ?
B
Tu n' as plus mangé ?
C
Tu ne manges pas ?
D
Tu ne manges rien ?

Slide 16 - Quiz

Ik eet nooit vlees.
A
Je ne mange plus de viande.
B
Je ne mange pas de viande.
C
Je ne mange jamais de viande.
D
Je ne mange rien de viande.

Slide 17 - Quiz

Zij is nog niet klaar.
A
Elle n'a pas encore fini.
B
Elle ne pas a encore fini.
C
Elle ne pas encore a fini.
D
Elle a n'encore pas fini.

Slide 18 - Quiz

Hoe zit het met:
il y a
 & 
c'est 

Slide 19 - Slide

c'est in de ontkenning wordt:
A
c'est ne pas
B
c' n'est pas
C
ne c'est pas
D
ce n'est pas

Slide 20 - Quiz

Il y a in de ontkenning wordt:
A
n'il y a pas
B
il y n'a pas
C
il n'y a pas
D
il n'y pas a

Slide 21 - Quiz

Opmerking:

Na een ontkenning veranderen un/une/des in de/d'

Tu as un copain ??
Non, je n'ai pas de copain

Il mange un ananas
Il ne mange pas d'ananas

Slide 22 - Slide

Uitzonderingen op deze regel van de ontkenning:

Na de volgende werkwoorden gebruiken we LE, LA, of LES, óók bij een ontkenning :
aimer (houden van), préférer (liever hebben), détester (een hekel hebben aan), adorer (gek zijn op), haïr (haten)

Ik hou van fruit.                                J’aime les fruits.
Ik hou niet van fruit.                       Je n'aime pas les fruits.

Ik heb een heken aan herrie.      Je déteste le bruit.
Ik heb geen hekel aan herrie.     Je ne déteste pas le bruit.


Slide 23 - Slide

Uitzonderingen op deze regel van de ontkenning:


Bij het werkwoord ÊTRE (zijn) verandert er niets bij de ontkenning:
Het is een boom.            C'est un arbre.
Het is geen boom.         Ce n'est pas un arbre.
Slide 24 - SlideTu aimes le foot ?
A
Non, je aime pas le foot.
B
Non, je n'aime pas de foot.
C
Non, je ne aime pas le foot.
D
Non, je n'aime pas le foot.

Slide 25 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Vous donnez un livre ?
A
Non, je ne donne pas de livre.
B
Non, je donne n'un livre pas.
C
Non, je ne donne pas un livre.
D
Non, ne je pas donne un livre.

Slide 26 - Quiz

Vous avez beaucoup de devoirs ?
A
Nous avons ne beaucoup pas de devoirs.
B
Vous n'avez pas de devoirs.
C
Vous avez beaucoup de ne devoirs pas.
D
Nous n 'avons pas beaucoup de devoirs.

Slide 27 - QuizElle a une glace au chocolat ?
A
Non, elle n'a une glace au chocolat pas
B
Non, elle ne a pas de glace au chocolat
C
Non, elle n'a pas une glace au chocolat
D
Non, elle n'a pas de glace au chocolat

Slide 28 - Quiz

Maak ontkennend:
Il y a des fruits.

A
Il ne y a pas des fruits.
B
Il n'a y pas de fruits.
C
Il n'y a pas de fruits.
D
Il n'y a de fruits pas.

Slide 29 - Quiz

Maak ontkennend:
Il y a de la viande.
A
Il n'y a pas de la viande.
B
Il n'y a pas de viande.
C
Il ne y pas de la viande.
D
Il n'y a de la viande pas.

Slide 30 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Tu comprends ?
A
Non, je comprends.
B
Oui, je comprends!
C
Non, je ne comprends pas
D
Non, je comprends ne pas.

Slide 31 - Quiz

Zeg het tegenovergestelde:
Je comprends tout.
A
Je ne comprends pas.
B
Je ne comprends pas encore.
C
Je ne comprends plus.
D
je ne comprends rien.

Slide 32 - Quiz

Maak ontkennend:
Il y a encore des problèmes.
(encore = nog)
A
Il n'y a rien de problèmes.
B
Il y n'a plus de problèmes.
C
Il n'y a plus de problèmes.
D
Il n'y a plus encore de problèmes.

Slide 33 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Est-ce qu'il dit quelque chose?
A
Non, il ne dit rien.
B
Non, il ne dit pas encore.
C
Non, il ne dit quelque chose pas.
D
Non,il ne dit jamais.

Slide 34 - Quiz

Wat is de persoonsvorm in deze zin:
Le cours commence à 11 heures.
A
le cours
B
à 11 heures
C
commence
D
à

Slide 35 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Tu fais du sport ?
A
Ne je fais pas du sport.
B
Je ne fais pas de sport.
C
Je fais ne sport pas.
D
Je fais ne pas de sport.

Slide 36 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Le prof est sympa.
A
Le ne prof est pas sympa.
B
Le prof ne pas sympa.
C
Le prof est pas sympa.
D
Le prof n'est pas sympa.

Slide 37 - Quiz

Maak de zin ontkennend,
gebruik het woord tussen haakjes.
Nous sommes en retard. (nooit)

Slide 38 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Elle est végétarienne. (niet meer)

Slide 39 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Tu as mangé? (niets)

Slide 40 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Je suis à l'école. (nog niet)

Slide 41 - Open question

Slide 42 - Video

Nu doen:
eDition Photo-roman 17A t/m A6

Huiswerk voor morgen:
Leren Appr Unité 3

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide