Present perfect past simple

Present Perfect + Past Simple
Present Perfect:
- Als iets in het verleden is begonnen en nu nog bezig is
- Als iets in het verleden gebeurd is en je nu het resultaat merkt
- Praten over ervaringen

Onregelmatige werkwoorden: have / has + derde rijtje lijst
Regelmatige werkwoorden: have / has + werkwoord + ed

call- I have called home.                            eat - I have eaten to much.
1 / 12
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Present Perfect + Past Simple
Present Perfect:
- Als iets in het verleden is begonnen en nu nog bezig is
- Als iets in het verleden gebeurd is en je nu het resultaat merkt
- Praten over ervaringen

Onregelmatige werkwoorden: have / has + derde rijtje lijst
Regelmatige werkwoorden: have / has + werkwoord + ed

call- I have called home.                            eat - I have eaten to much.

Slide 1 - Slide

Present Perfect + Past Simple
Past Simple:
- Als iets in het verleden gebeurd is en nu is afgelopen.

Onregelmatige werkwoorden: tweede rijtje lijst
Regelmatige werkwoorden: werkwoord + ed

Walk - I walked home.                            Drink - I drank fanta.

Slide 2 - Slide

Past Simple & Present Perfect

Slide 3 - Slide

Present Perfect + Past Simple
3 vragen:
1. Is het op dit moment nog aan de gang?
Ja: present perfect             nee: vraag 2
2. Gaat het over ervaringen tot nu toe?
Ja: present perfect              nee: vraag 3
3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?
Ja: present perfect               nee: past simple

Slide 4 - Slide

Choose: present perfect or past simple.
We _______ (never travel) to Paris.
A
never travelled
B
have never travelled

Slide 5 - Quiz

Present Perfect or Past Simple?
Jill ___ Miss Axe for five years.
A
knew
B
has known

Slide 6 - Quiz

Present perfect or past simple?
1. Nina _______ her leg. She is still in hospital. (to break)
A
broke
B
has broken

Slide 7 - Quiz

Present Perfect or Past Simple?
Donny ___ to see the kittens yesterday.
A
came
B
has come

Slide 8 - Quiz

Is this the present perfect or past simple: I worked my ass of yesterday
A
Present perfect
B
Past simple

Slide 9 - Quiz

"I have worked many hours" is the present perfect or past simple?
A
Present perfect
B
Past simple

Slide 10 - Quiz

Grammar: choose present perfect or past simple:
Toby _________ this film twice already.
A
has seen
B
saw

Slide 11 - Quiz

Wij zijn nog nooit naar dat restaurant geweest.

Slide 12 - Open question