Levensboek peuter

Levensboek
Ontwikkeling & activiteiten 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Levensboek
Ontwikkeling & activiteiten 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 • Praktijkopdracht maken
 •  theorie over sociale, emotionele en seksuele ontwikkeling van de peuter
 • praktijkopdracht

Slide 2 - Slide

Sociale ontwikkeling van de peuter
 • Peuters beginnen een eerste gevoel van empathie te ontwikkelen; een peuter kan gevoelsmatig meeleven maar vanuit zijn wereld. 
 • Egocentrisme, niet verwarren met egoïsme.  Egocentrisme heeft te maken met onvermogen, het lukt de peuter niet om zich in te leven in de ander.
 •  Zelfbesef doordat de peuter bezig is met het verkennen van de wereld ontstaat het besef dat hij het is die iets doet

Slide 3 - Slide

HET DENKEN VAN DE KLEUTER
Kenmerken: het denken van de peuter is
Concreet; wat gezien, wat tastbaar is
Magisch; geen onderscheid maken tussen wat leeft en wat niet leeft, werkelijkheid en fantasie. Gaat zelf verklaringen bedenken
Animisch; aan levenloze dingen menselijke eigenschappen toekent, niet in staat om logisch te denken

Slide 4 - Slide

Sociale ontwikkeling van de peuter
 • Normbesef heeft te maken net het begrip goed en kwaad. Dit moet zich ontwikkelen. Kan pas als een kind zelf-besef heeft. Peuters zijn star in hun besef van goed en fout.
 •  Koppigheid het feit dat de peuter steeds meet zijn eigen macht ontdekt brengt ook de eigen wil met zich mee. Hij ontdekt dat het anders kan. Deze fase wordt ook wel peuterpuberteit genoemd

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

een peuter die gilt, schop, slaat of bijt heeft een gedragsprobleem
A
waar
B
niet waar
C
deels waar
D
geen idee

Slide 7 - Quiz

Emotionele ontwikkeling van de peuter
 • Hechting speelt nog steeds een belangrijke rol! Vertrouwen wat is ingezet bij de baby gaat verder in de peutertijd. Een veilig gehechte peuter durft de wereld te ontdekken.
 • Emotioneel reageren; een peuter kan regelmatig heftig reageren; driftbuien, duw,- en trekpartijen, gilbuien, slaan, bijten of schoppen. Meestal ontstaat dit omdat de peuter zich nog niet goed genoeg kan verwoorden.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Seksuele ontwikkeling van de peuter
 • Een peuter leert zijn eigen lijf kennen en alle lichaamsdelen benoemen.
 • Er is nog geen sprake van schaamte.
 • Door opmerkingen als; dat hoort niet, of schaam je verliest een kind deze spontaniteit en ontwikkeld een peuter schaamte. 

Slide 10 - Slide

Aan de slag!
opdracht maken!

Slide 11 - Slide

Huiswerk
alle verwerkingsopdrachten
baby/peuter
Ontwikkeling en Activiteiten 
Module 2

Slide 12 - Slide