Les 1 Wet IKK

Hoe is je dag tot nu toe?
😒🙁😐🙂😃
1 / 34
next
Slide 1: Poll
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Hoe is je dag tot nu toe?
😒🙁😐🙂😃

Slide 1 - Poll

This item has no instructions

Planning LOB lessen
14-11 Wereldmuseum (12:45 - 15:45)
24-11 Eindtoets fase Gevorderd
1-12 Leren signaleren (€7,50)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

WET IKK - Les 1
WET IKK 

Wat gaan we doen vandaag?
1. Wat weten jullie al van Wet IKK?
3. Doel van deze les?
4.Filmpje & korte uitleg Wet IKK en de 4 pijlers
5. Ervaringen vanuit praktijk --> 
               Wat zien jullie hiervan al terug op stage?Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 4 - Quiz

Studenten krijgen de tijd om zelf het antwoord op te zoeken
Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 5 - Quiz

Studenten krijgen de tijd om zelf het antwoord op te zoeken

Wat is kwaliteit in de kinderopvang?
A
plannen van activiteiten
B
acties gericht op borging van kwaliteit
C
spontaan iets doen
D
een kind bewust begeleiden

Slide 6 - Quiz

Studenten krijgen de tijd om zelf het antwoord op te zoeken
Kwaliteitszorg is een continue proces. Het gaat dus altijd door.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Studenten krijgen de tijd om zelf het antwoord op te zoeken
Wat weet je al van......
Geef een cijfer wat je al weet van het onderwerp van 0-10
o = WAT?! Helemaal NIKS
10 = Zeer kundig, ik kan het anderen uitleggen & er mee werken.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid
010

Slide 9 - Poll

This item has no instructions

Elk kind een mentor
010

Slide 10 - Poll

This item has no instructions

Structureel volgen van de ontwikkeling van het kind
010

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

Er moet een actueel ‘Beleid veiligheid en gezondheid’ zijn
010

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Kinder-EHBO
010

Slide 13 - Poll

This item has no instructions

Maximaal twee vaste gezichten voor nul-jarigen
010

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

Beroepskracht-kind ratio nuljarigen
naar 1 op 3
010

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

Maximaal 3 uur per dag afwijken van beroepskracht-kind-ratio
010

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

Niveau 3F/B2 voor mondelinge taalvaardigheid
010

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Scholing voor PM’ers die werken met nul-jarigen
010

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Er moet een opleidingsplan zijn
010

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Formatieve inzet beroepskrachten in opleiding en stagiaires
010

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Permanente educatie
010

Slide 21 - Poll

This item has no instructions

Pedagogisch beleidsmedewerker en coaches
010

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

Doel van deze les 
- Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk?
-Kennis opdoen over wetgeving in je werk
- Volgende slide -- > lezen artikel Parool

Slide 23 - Slide

2. Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk? Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Reden om de pedagogische kwaliteit van de opvang voortdurend te versterken.

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht op de kinderopvang. Een houder van een kindercentrum (kinderopvangorganisatie) of gastouderbureau biedt verantwoorde kinderopvang aan. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

Bieden van een veilige basis
Stimuleren van persoonlijke competentie
Bevorderen van sociale competentie
Overdragen van normen en waarden
Naar aanleiding van deze doelen, stelde Riksen-Walraven ook een veelgebruikt kwaliteitsmodel voor de kinderopvang op. Dit model maakt onderscheid tussen proceskwaliteitskenmerken en structurele kwaliteitskenmerken. Beide aspecten dragen bij aan een goede kwaliteit in de kinderopvang.

Proceskwaliteit
Bij proceskwaliteit gaat het om de leer- en ontwikkelervaringen die kinderen opdoen in de opvang, oftewel dat wat een kind ervaart in de groep en met zichzelf. Het is het fundament van welbevinden en betrokkenheid en van een positieve ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een sleutelrol. De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind is de belangrijkste factor voor proceskwaliteit.

Lees meer over proceskwaliteit

Structurele kwaliteit
Structurele kwaliteitskenmerken zijn randvoorwaarden in beleid en organisatie. Zij oefenen invloed uit op de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen. Het gaat om zaken als een pedagogisch beleidsplan, een doelgericht programma, de groepsgrootte- en samenstelling, het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, veiligheid, hygiëne, bijscholing en personeelsbeleid en de keuze van (spel)materialen.


Slide 24 - Link

This item has no instructions

Wat vinden jullie hiervan?
- Welke verbetering zou hier nodig zijn?
- Hoe staat dit in verbinding met het verbeteren van kwaliteit in de kinderopvang? 
"Kwaliteit kinderopvang slecht, verbetering beloofd"

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. 
- Ingegaan per januari 2018.


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Wet IKK in de praktijk
Bedenk voor jezelf (5 min)

- Wat zien jullie terug op stage van wet IKK?
- Hoe ervaren jullie de kwaliteit op stage? 
- Wat zou er bij jullie op stage verbeterd kunnen worden?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Ervaringen delen

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Welke instantie voert controle
uit in de kinderopvang?
timer
2:00

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Vul in.

Een van de manieren om ervoor te zorgen dat
iedereen in de organisatie de kwaliteit levert
die nodig is, is het werken volgens ...............
timer
2:00
A
een beleidsplan
B
de Wet IKK
C
een protocol
D
kwaliteitszorg

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Doel van deze les 
- Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk?
-Kennis opdoen over wetgeving in je werk
- Volgende slide -- > lezen artikel Parool

Slide 32 - Slide

2. Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk? Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Reden om de pedagogische kwaliteit van de opvang voortdurend te versterken.

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht op de kinderopvang. Een houder van een kindercentrum (kinderopvangorganisatie) of gastouderbureau biedt verantwoorde kinderopvang aan. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

Bieden van een veilige basis
Stimuleren van persoonlijke competentie
Bevorderen van sociale competentie
Overdragen van normen en waarden
Naar aanleiding van deze doelen, stelde Riksen-Walraven ook een veelgebruikt kwaliteitsmodel voor de kinderopvang op. Dit model maakt onderscheid tussen proceskwaliteitskenmerken en structurele kwaliteitskenmerken. Beide aspecten dragen bij aan een goede kwaliteit in de kinderopvang.

Proceskwaliteit
Bij proceskwaliteit gaat het om de leer- en ontwikkelervaringen die kinderen opdoen in de opvang, oftewel dat wat een kind ervaart in de groep en met zichzelf. Het is het fundament van welbevinden en betrokkenheid en van een positieve ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een sleutelrol. De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind is de belangrijkste factor voor proceskwaliteit.

Lees meer over proceskwaliteit

Structurele kwaliteit
Structurele kwaliteitskenmerken zijn randvoorwaarden in beleid en organisatie. Zij oefenen invloed uit op de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen. Het gaat om zaken als een pedagogisch beleidsplan, een doelgericht programma, de groepsgrootte- en samenstelling, het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, veiligheid, hygiëne, bijscholing en personeelsbeleid en de keuze van (spel)materialen.


- Waarom is kwaliteit in de kinderopvang belangrijk?
-Kennis opdoen over wetgeving in je werk
Niks geleerd
Weinig geleerd
Neutraal
Nuttige informatie geleerd
Fantastisch!

Slide 33 - Poll

This item has no instructions

Afsluiting
- Vragen?
- Pijlers gaan nog terug komen in de lessen

Slide 34 - Slide

This item has no instructions