H1 paragraaf 1.3 Gesteente wordt verplaatst en 1.4 Waar blijft alle grind, zand en klei?

1.3 Gesteente wordt verplaatst
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

1.3 Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
- Je weet wat massabewegingen zijn
- Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan
- Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto

Slide 2 - Slide

Massabewegingen
 • Als gesteente dat door verwering is afgebrokkeld, langs een helling naar beneden rolt, schuift of valt noemen we dat een massabeweging
 • Op wat voor manier dat gebeurt hangt af van de omvang van het gesteente en hoe steil de helling is
 • Puinhelling -> Helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Erosie
 • Onder aan de helling komt het gesteente in rivieren terecht 
 • De stenen botsen tegen elkaar -> breken af -> schuren langs elkaar -> worden afgerond = grind
 • In bovenloop van de rivier schuurt dit grind over de grond -> afslijten van gesteente doordat water met stenen er langs beweegt, noemen we erosie
 • V-dal

Slide 5 - Slide

 • Erosie kan ook veroorzaakt worden door gletsjers  
 • Honderden meters dik -> ontstaan hoog in de bergen waar voldoende neerslag valt -> elk jaar nieuw laagje -> enorme druk -> ijs vorming
 • Beweegt door het gewicht langzaam naar beneden 
 • U-dal
 • Ook wind kan erosie veroorzaken (zand)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Fjorden
 • Een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater
 • Dit gebeurt wanneer het warmer wordt en een gletsjer smelt (die ooit tot zee kwam)

Slide 8 - Slide

Zand en klei
 • Verwering en erosie zorgen er samen voor dat al het gesteente uiteindelijk in kleine korreltjes uiteenvalt .
 • De korreltjes die je nog kunt zien met het bloten oog zij zand en grind
 • Korreltjes die je alleen met een microscoop kunt zien heten klei

Slide 9 - Slide

Dit is een V-dal. Wat is verantwoordelijk voor een dal als dit?
A
Rivier
B
Gletsjer

Slide 10 - Quiz

Wat hoort niet bij massabewegingen?
A
Rolt
B
Valt
C
Schuift
D
Gooit

Slide 11 - Quiz

Zet in de juiste volgorde van klein naar groot.
Zand 
Klei
Grind

Slide 12 - Drag question

1.4 waar blijft alle grind, zand en klei?

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
- Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
- Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperst sediment na lange tijd sedimentgesteente ontstaat.
- Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Slide 14 - Slide

De rivier de Po
 • Benedenloop door de Povlakte = laagvlakte
 • Metersdikke lagen zand, grind en klei
 • Bovenloop van de Po in de Alpen -> via de middenloop neemt de rivier zand, klei en grind mee -> wordt neergelegd in de benedenloop
 • Overstromingen -> zorgen voor sedimentatie
 • De plaats waar de rivier in zee uitmondt komt de rest van het zand, grind en klei terecht -> nieuw land -> delta
 • Bij sterke getijdenwerking geen delta -> zeewater neemt uit de monding sediment mee -> ontstaan trechtervorm -> estuarium

Slide 15 - Slide

Estuarium

Slide 16 - Slide

De zee
 • Door stromend zeewater waar de stroming afremt ontstaan zandbanken
 • Door de golven wordt er steeds een nieuw laagje zand op het strand neergelegd
 • Aanslibbingskusten -> kust waarbij aangroei plaatsvindt door materiaal dat de zee en rivieren aanvoeren
 • Duinen ontstaat door opwaaiend zand dat tegen stukken hout of helmgras aan waait 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Sedimentgesteente
 • Bij een dikte van honderden meters of meer worden zand- en kleiokers zo stevig samengeperst dat dat veranderd in steen
 • Het gesteente ontstaat uit samengeperst sediment en wordt daarom sedimentgesteente genoemd
 • Bestaat uit lagen en er kunnen fossielen in worden terug gevonden

Slide 19 - Slide

Zandsteen
Schalie
Kalksteen

Slide 20 - Slide