Benaderingswijze GHZ

Benaderingswijze GHZ 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Benaderingswijze GHZ 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen vandaag:
Aan het einde van de les..... 
  • Kun je uitleggen wat gentle teaching betekent 
  • Kun je een een aantal ondersteunende begeleidingsmethodieken herkennen.
  • Kun je uitleggen wat de methodiek Triple C inhoud 
  • Kun je uitleggen wat de LACCS methode inhoud 

Slide 2 - Slide

Waar let je op bij je communicatie ongeacht niveau:

Slide 3 - Mind map

Welke hulpmiddelen worden op jouw stage ingezet als het gaat om communicatie en contact maken?

Slide 4 - Mind map

Pictogrammen uitwisselen 

Slide 5 - Slide

Kijk naar het volgende filmpje-observeer goed!
- Welke vormen van communicatie hulpmiddelen zie je? 
- Wat zie je in de communicatie naar de clienten toe (door zorgverleners)?
- Wat bedoelt de zorgverlener met 'klein kijken'? 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Begeleidingsmethodieken en contact maken 
PBGZ- Boek thema 8.27- Complexe ondersteuningsvragen en bijzondere zorg

Ondersteunende begeleidings-methodieken.
Voorbeelden.
Enkele gaan we nu doornemen.

 

Slide 8 - Slide

Gentle teaching 
We gaan zo een korte uitleg kijken van Gentle teaching iets wat veelal gebruikt wordt in de gehandicaptenzorg met name meervoudig beperking. 
Kijk goed naar de uitleg aan het einde van de video bespreken we kort de punten die naar voren zijn gekomen. 

Wat zijn de kenmerken van deze methodiek? 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Slide

Gentle teaching 
- Gaat uit van het gevoel, niet van de weerstand 
- Companion ship (verbintenis met de client)
- Gedrag komt voort uit gevoelens... 
 
  Ik leer je bij mij veilig te voelen 
  Ik leer je door mij geliefd te voelen 
  Ik leer je liefdevol te voelen en te uiten 
  Ik leer je verbonden te voelen 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Triple C 
- Voor mensen met een beperking met daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen
- Client, coach en competentie 
- Coaches begeleiden clienten met opbouwen van competenties 
- Basis onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en daginvulling 
- Verder kijken ... gedrag... dagprogramma gericht op succeservaringen waardoor probleemgedrag op achtergrond komt. 
- Het problematisch gedrag van cliënten vormt slechts een korte onderbreking van het bezig zijn met zinvolle activiteiten. De draad wordt zo snel mogelijk samen weer opgepakt. Hiermee heeft de cliënt houvast aan de activiteit en aan zijn begeleider.


Slide 14 - Slide

EVMB - LACCS METHODE 
Richt zich op vijf gebieden die ieder mens heeft. 
Lichamelijk welzijn 
Alertheid
Contact
Communicatie
Stimulerende tijdsbesteding  

In het filmpje kijken we wat dit inhoudt. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Welke begeleidingsmethodieken? 
Zoek de volgende aanvullende methodieken op  https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ 
- LACCS Methode 
- Ervaar het maar 
- PECS
- Gentle teaching 
- Triple C 
 Beantwoord de volgende vragen: 
Welke ondersteuningsmethodiek zou passend zijn bij jouw clientengroep/ of client en waarom? - Welke ondersteuningsmethodiek zou totaal niet passend zijn bij jouw clientengroep/ of client en waarom? 

Slide 17 - Slide

Afsluiting 
Lesdoelen check: 
Aan het einde van de les.....  

  • Kun je uitleggen wat gentle teaching betekent
  • Kun je een een aantal ondersteunende begeleidingsmethodieken koppelen aan jouw eigen stageplek
  • Kun je uitleggen wat de methodiek Triple C inhoud
  • Kun je uitleggen wat de LACCS methode inhoud 

Slide 18 - Slide