Uitwendige wonden

Uitwendige wonden
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Uitwendige wonden

Slide 1 - Slide

Uitwendige verwonding
Bij een uitwendige verwonding is sprake van een huidbeschadiging. Onderliggend bindweefsel, bloedvaten en zenuwen zijn ook beschadigd. Het bloeden en de pijn die je voelt houden daarmee verband. Is een uitwendige verwonding groot en ernstig, dan kan ook weefsel in het lichaam beschadigd zijn, zoals spieren, pezen, organen en botten. 

Slide 2 - Slide

Voor de juiste wondverzorging kijk je naar:
-  de ernst van de verwonding
- de aard van de verwonding
(om wat voor een soort wond gaat het)

 
Slide 3 - Slide

Ernst van de wond
Bij een wond die flink bloedt, is onmiddellijke actie vereist. De bloeding moet gestopt worden. Gaat het om een minder ernstige verwonding? Dan is van belang of je deze zelf kunt behandelen of niet. Belangrijk is de wond schoon te maken en schoon te houden.

Slide 4 - Slide

Type verwonding


- Snijwonden
- Schaafwonden
-Bijt/krab wonden
-Schotwonden
-Steekwonden
-Brandwonden

Slide 5 - Slide

Wanneer naar de arts:

- diepe en/of grote wonden; 
- vuile wonden;
-
bijtwonden; 

- wonden die blijven bloeden; 
-
niet goed sluitende of rafelige wonden; 

- de meeste brandwonden.

Slide 6 - Slide

Schaafwond
Bij een schaafwond zijn er ontvellingen en is er meestal weinig bloedverlies.

Slide 7 - Slide

Schaafwonden
Iemand heeft een schaafwond (oppervlakkige huidwond door schuring) opgelopen. Wat moet je doen?

  1. Spoel de wond goed schoon met lauw stromend water van de kraan of ander drinkbaar water. 
  2. Droog de omgeving van de wond met een schone doek.
  3. Kleine schaafwonden kan je aan de lucht laten drogen.
  4. Dek grote schaafwonden af met een niet-verklevend steriel verband.

Slide 8 - Slide

Snijwond
Bij een snijwond worden de gevoelszenuwen in de huid doorgesneden en dat veroorzaakt een felle pijn (meestal kortdurend). Een snijwond heeft vaak gladde en gapende wondranden.

Slide 9 - Slide

Snijwonden
Iemand heeft een snijwondopgelopen. Wat moet je doen?


  1. Bij een heftige bloeding: oefen druk uit op de wond en bel of laat 1-1-2 bellen.
  2. Laat grote voorwerpen in een wond zitten. Als er weinig risico’s zijn (bijvoorbeeld een splinter) mag je voorwerpen wel verwijderen.
  3. Spoel wond schoon met lauw stromend (drink)water.
  4. Droog de omgeving van de wond af met schone doek.
  5. Dek de wond af met een pleister, steriel gaasje of snelverband.
  6. Dek grote wonden direct af, zonder te spoelen met water.

Slide 10 - Slide

Een schaafwond dek je altijd af met een verband
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Bij een snijwond zijn de gevoelszenuwen ook door gesneden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Je stuurt een slachtoffer met een snijwond door naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp (SEH) als:
-het bloeden niet stopt; 
-
er sprake is van veel bloedverlies; 
-
een drukverband nodig is om het bloeden te stoppen; 

-de wond dieper is dan 3 millimeter en/of langer dan 13 millimeter; 

-de wond in het gezicht zit.

Slide 13 - Slide

Behandeling snijwond
Een snijwond bloedt meestal flink. Het voordeel is dat de wond zo zichzelf reinigt en je geen ontsmettend middel hoeft te gebruiken. Dat is zelfs af te raden! Alleen een oppervlakkige snijwond desinfecteer je met Betadine of Sterilon. Hierna kun je de snijwond afdekken met een dekverband.

Slide 14 - Slide

Bij een iets grotere maar niet diepe snijwond, gebruik je bij voorkeur een hechtstrip.
Is de wond te groot dan het gehecht moet worden.

Slide 15 - Slide

Wat moet je doen wanneer je een bijtwond hebt?

Slide 16 - Open question

Bijtwond
-Grondige reiniging noodzakelijk
-altijd doorsturen naar een arts
-Mogelijk tetanus prik

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

De incubatietijd van tetanus is:
A
3 dagen
B
3 weken
C
3 dagen tot 3 weken
D
3 weken tot 3 maanden

Slide 19 - Quiz

Tetanus krijg je door een virus of een bacterie dat in straat/grondvuil zit?
A
Virus
B
Bacterie

Slide 20 - Quiz

Brandwond
Een brandwond is een beschadiging van de huid door hitte (vuur, vlammen, explosie, hete vloeistoffen of hete voorwerpen), contact met bijtende stoffen en elektriciteit of door blootstelling aan straling (vooral van de zon).

Slide 21 - Slide

Brandwond

Slide 22 - Mind map

                                            Brandwond

Slide 23 - Slide

Dit is een:
A
Eerstegraads brandwond
B
Tweedegraads brandwond
C
Derdegraads brandwond

Slide 24 - Quiz

Behandeling      n
Zorg voor een veilige werkomgeving STOP procedure.
Koel 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding en sieraden – en indien van toepassing de luier!
Laat kleding zitten wanneer het is verkleefd aan de huid.
Voorkom onderkoeling: koel de brandwond, niet het slachtoffer.
Bedek de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek.
Smeer niets op de brandwonden.
Laat 1-1-2 bellen bij ernstige brandwonden.
Waarschuw een huisarts bij grote blaren, een open wond, of elektrisch of chemisch letsel.
Vervoer een slachtoffer indien mogelijk zittend

Slide 25 - Slide