3.1 China en het modern imperialisme- III

HC China
1842-2001
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HC China
1842-2001

Slide 1 - Slide

3.1 China en het modern imperialisme
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht? (1842-1911)

Slide 2 - Slide

Herhaling vorige les

Slide 3 - Slide

China verloor de eerste Opium oorlog van GB. Wat was een belangrijke reden voor het verslaan van China?

Slide 4 - Mind map

Welke landen wilden in navolging van GB ook invloed in China krijgen?
A
Rusland, Spanje en Frankrijk
B
Frankrijk, Rusland en de VS
C
Frankrijk, Spanje en de VS
D
Rusland, de VS en Spanje

Slide 5 - Quiz

Welke begrip hoort bij de volgende omschrijving:

Slide 6 - Open question

Onvrede onder de Chinezen:
- Chinese handelaren, schippers en ambachtslieden verloren inkomsten door de aanwezigheid van de Europeanen en Amerikanen

- Onvrede over het Chinese bestuur
--> volksopstanden tussen 1851 en 1868


Slide 7 - Slide

Gevolgen vernederende verdragen: opstanden
1. Taipingopstand (1851 - 1864): Hong (Xiuquan)

gefrustreerde man (4X gezakt voor mandarijn examen)
de broer van Jezus' en riep zich uit tot:
- 'Hemelse koning van de volmaakte vrede' (= Taiping Tianwang)

- aanhang onder de boeren, verbod op alcohol, tabak, prostitutie, 
- haren los: teken van verzet tegen Mantsjoes/ afschaffen privébezit/ gelijkheid man-vrouw
- op hoogtepunt: steun van 150 miljoen Chinezen (1/3 van de bevolking)

Uiteindelijk neergeslagen mbv (!!) Britten (kolonel Gordon) 

Slide 8 - Slide

Gevolgen vernederende verdragen: opstanden
2. Nianopstand (gelijktijdig met Taiping opstand)
 nav overstromingen in het noorden boerenopstanden gericht tegen:
- grootgrondbezit en mandarijnen

Uiteindelijk ook neergeslagen mbv buitenlandse mogendheden

Gevolgen opstanden:
- ongeveer 20 miljoen doden (opstandelingen/honger/epidemieën) en
- grote vernielingen in China (600 steden verwoest)
- Besef China te moderniseren

Slide 9 - Slide

3.1 Beantwoord de leerdoelen óf maak vragen 2t/m 7 af

  • Wat waren de politieke, sociale en maatschappelijke kenmerken van het Keizerrijk China in de negentiende eeuw?
  • Door welke interne problemen verzwakte het gezag van de keizers in de negentiende eeuw?
  • Hoe werd China in de negentiende eeuw geconfronteerd met het modern imperialisme?
  • Waardoor nam de invloed van westerse mogendheden en Japan in China in de negentiende eeuw toe?
  • Welke doelen wilde de Zelfversterkingsbeweging bereiken en waren hun ogingen daartoe op korte termijn succesvol?
  • Waardoor brak de Bokseropstand uit en welke gevolgen had deze voor de postie van het keizerlijke hof?
  • Waardoor brak in 1911 een revolutie uit en welke gevolgen had deze revolutie?


Slide 10 - Slide

Ondertussen:
I. Tweede Opiumoorlog 1856

 Tweede Opiumoorlog doordat China zich ging verzetten tegen nieuwe Britse economische eisen 

Wat waren de gevolgen?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat waren de gevolgen van de tweede opium oorlog?

Slide 13 - Mind map

 II. Zelfversterkingsbeweging - 1861: 
 militaire en technische modernisering

Slide 14 - Slide

Uitbouw 'Eeuw der vernedering'
Ook tussen China en Japan toenemende spanningen om Korea         
(Chinese tribuutstaat) >
1894: Japans-Chinese Oorlog > Chinese vloot verpulverd >
- Chinese schadevergoeding
- Korea onafhankelijk en onder Japanse invloed (in 1905 een Japans     protectoraat en in 1910 ingelijfd door Japan)
- Taiwan voor Japan
- Japanse fabrieken in China

Slide 15 - Slide

Hoe versterkten de interne problemen in het 19de eeuwse China de komst van het modern imperialisme?

Slide 16 - Mind map

Hoe besloot de keizer onder invloed van de Zelfversterkingsbeweging het bestuur te moderniseren?

Slide 17 - Open question

Modernisering bestuur:
- Democratisering bestuur
- Onderwijs verbeteren
- Leger verbeteren

Slide 18 - Slide

Bokseropstand
- Er kwamen een aantal hervormingen --> tegenstanders hiervan
- Cixi (keizerin-weduwe) steunde tegenstanders
- Nam macht over en draaide veel hervormingen terug
- Geheimzinnige rebellen beweging: Genootschap der Vuisten van de Gerechtvaardigde Eensgezindheid (Boksers)
- Gewelddadige acties tegen westerse imperialisten

Slide 19 - Slide

Revolutie
- Macht van de Qing verder verzwakt door steun Cixi aan rebellen
- Leger werd gemoderniseerd, examenstelsel afgeschaft, meer mogelijkheden tot inspraak bestuur (hervormingen om Qing te redden)
- Cixi overleed, Puyi op de troon (3 jaar oud)

Slide 20 - Slide

- Revolutionaire ideeen verspreidden zich snel 
- Nieuwe nationalistische beweging olv Sun Yatsen
- Qing-dynastie kwam ten val 
(1644-1912)
- Shikai president Republiek China 

Slide 21 - Slide

Wat was GEEN bepaling uit het verdrag van Nanking
A
China moest schadevergoeding aan GB betalen
B
China moest 5 havens voor GB openstellen
C
Hongkong werd een Britse kolonie
D
GB mocht belasting heffen in China

Slide 22 - Quiz