1.2 Brits kolonialisme in India (1765-1885) Deel 1

HC Het Britse rijk (1585-1900)
1.2 Brits kolonialisme in India (1765 – 1885)
1 / 51
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 51 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

HC Het Britse rijk (1585-1900)
1.2 Brits kolonialisme in India (1765 – 1885)

Slide 1 - Slide

EIC
 • East India Company
 • 1600
 • Opgericht door Britse koningin Elizabeth

Slide 2 - Slide

factorij 
Factorij

Slide 3 - Slide

India
 • Britten kwamen voor de handel
 • Hoogontwikkelde cultuur, meerdere godsdiensten (islam, hindoeisme)
 • Landbouw-stedelijke samenleving
 • Vereniging van rijkjes o.l.v. de Mogol
 • had interne strubbelingen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
 • in de 18e eeuw verzwakte het gezag van de mogols
Machtsvacuüm: Britten gebruikten dit om hun macht in India uit te breiden.
 • 1756 Vorst in Bengalen valt de Britse factorij in Calcutta aan
E.I.C. veroverde heel Bengalen. 
 • 1765 Verdrag van Allahabad:
 • Inheemse vorst bleef op de troon (maar werkelijke macht bij de Britten)
 • Britten kregen het recht belasting te innen over de inwoners van Bengalen

Bengalen ligt aan de oost-kust van India. Tegen de grens met Bangladesh. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 9 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
Na het verdrag van Allahabad: Britten breidden hun gezag uit over bijna heel het subcontinent.
 • vorsten sloten verdragen waardoor zij hun troon behielden maar hun zelfstandigheid verloren.
 • Soms dwongen de Britten hun gezag militair af.

Slide 10 - Slide

Einde aan de Mogol-dynastie
 • 1857: opstand neergeslagen (Indiërs vormden geen eenheid)
 • Engelse kroon neemt bestuur kolonie over.
 • Britse gezag wordt sterker en ‘Engelser’. 
 • Koningin Victoria wordt keizerin van het Britse Rijk en India (1858-1947).

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Verliep in eerste instantie rampzalig voor de inheemse bevolking (hongersnood, uitpersing door hebzuchtige EIC functionarissen, corruptie)

 • 1784: Britse regering zette de EIC onder toezicht en benoemde vanaf dan zelf de hoogste bestuurders. 
 • om corruptie te bestrijden kregen bestuurders een goed salaris en werd hun verboden om handel te drijven. (gevolg hiervan was een plichtsgetrouw, goed opgeleid en onomkoopbaar ambtenarencorps in India)

in de 19e eeuw werden de 200 miljoen inwoners van India bestuurd door slechts duizend Britse ambtenaren. 


Slide 13 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
De Britten gebruikte de plaatselijke vorsten en machthebbers.

Bescherming van de handel en het rijk: 
Royal Navy
 • 1869: Suez kanaal 
 • Snellere zeereizen door stoomschepen

 • Controle over India groter door de aanleg van het spoorwegennetwerk.

Slide 14 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Brits-Indische leger om orde te houden. 
Geleid door Britse officiers met voornamelijk inheemse soldaten. 
De opstand van 1857 kwam vooral door de pogingen van  Britten om de Indiërs te bekeren tot het christendom en te laten 'verwesteren' met Europese ideeën.

Na de opstand besloten de Britten om de religies en gewoontes van de inheemse bevolking te respecteren. Verwesteren was nog steeds het doel, maar dit moest geleidelijk gebeuren. 

Slide 15 - Slide

Betere infrastructuur
Spoorwegaanleg: vervoer van grondstoffen en eindproducten Suezkanaal in Egypte

Aanleg kost vele Egyptische arbeiders het leven.

Slide 16 - Slide

Indiaas nationalisme
‘Verengelsing’ van India:
Engels steeds meer voertaal, 
Brits onderwijs, 
Brits rechtssysteem etc. 

Indische bovenlaag wordt steeds ‘Britser’ en willen  invloed in het bestuur.

Slide 17 - Slide

Indiaas nationalisme
Britten willen vooral Indiërs ‘opvoeden’ 

Oprichting Indian National Congress: hoogopgeleide Indiërs willen invloed in het bestuur.
Opvallend: samenwerking tussen Indiërs uit alle delen van India.

Slide 18 - Slide

Britse beeld van India


Britten zagen Indian National Congress als bedreiging.
Uitbreiding Britse koloniale macht had nog steeds prioriteit.

Slide 19 - Slide

Grondstoffen en afzetmarkt


Begin Industriële Revolutie verandert rol van India.
India levert vanaf nu grondstoffen in plaats van eindproducten.
India verandert in een plantagekolonie: katoen, maar ook andere gewassen zoals tabak.

Slide 20 - Slide

Grondstoffen en afzetmarkt


Grondstoffen werden in Engeland verwerkt tot eindproducten en voor een deel in India weer verkocht.
In Engeland werd de hoeveelheid en omvang van productie bepaald.
Dit verslechterde de concurrentiepositie van Indiase nijverheid.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Tata Steel IJmuiden

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

India wordt grondstoffenleverancier én afzetmarkt

 • Begin Industriele Revolutie verandert rol van India.
 • India wordt leverancier van grondstoffen ipv eindproducten.
 • Omvorming van India tot plantagekolonie -> katoen, maar ook andere (niet-inheemse) gewassen zoals tabak.
 • Grondstoffen worden in GB verwerkt tot eindproducten en (deels) in India weer verkocht.
 • GB bepaalt hoeveelheid en omvang van productie.
 • Verslechtert de concurrentie positie van Indiase nijverheid.

Slide 27 - Slide

Treinen en het Suezkanaal 
 • Spoorwegaanleg in India om vervoer van grondstoffen en eindproducten te vergemakkelijken.  
 • Suezkanaal in Egypte verkort reis tussen Europa en Azie.
 • Kanaal komt grotendeels onder controle van GB en FR.
 • Aanleg kost vele Egyptische arbeiders het leven.

Slide 28 - Slide

Indiers willen deelnemen aan het bestuur
 • ‘Verengelsing’ van India: Engels steeds meer voertaal, Brits onderwijs, Brits rechtsysteem etc. 
 • Indische bovenlaag wordt steeds ‘Britser’ -> willen gaandeweg ook invloed in het bestuur.
 • Britten willen vooral Indiers ‘opvoeden’ maar geen macht delen (alles voor, niets door het volk?)
 • Oprichting Indian National Congress: poging van hoogopgeleide Indiers om (beperkte) invloed te krijgen in het bestuur.
 • Opvallend: samenwerking tussen Indiers uit alle delen van India.
 • Britten zien INC als bedreiging: zijn bang dat ze alle macht in India willen.
 • Uitbreiding Britse koloniale macht nog steeds prioriteit.

Slide 29 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indie
Leerdoel: hoe ontstond Brits-Indie?

Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse
rijk naar India. Sinds het begin van de 17e eeuw had de East India Company hier factorijen van waaruit zij handel dreef met de Mogol-vorsten. Toen de positie van deze vorsten
verzwakte, breidde de East India Company haar macht over India uit. Het verdrag van Allahabad in 1765 betekende het begin van het Britse rijk in India.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

factorij 
Factorij

Slide 33 - Slide

Wat is een factorij?

Slide 34 - Slide

Ondertekening van het Verdrag van Allahabad, door  Shah Alam II en Sir Robert Clive 

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Wat is de betekenis van 
'kroonjuweel' figuurlijk?
 • Grondstoffen voor Europese fabrieken
 • eetbare gewassen voeding voor arbeiders in Europa: plantages
 • Indiais afzetmarkt Britse producten
 • India gaf GB status van grootmacht met wereldrijk

Slide 37 - Slide

Examenvraag

Slide 38 - Slide

Directe oorzaak of aanleiding
Indirecte oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India verandert. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 39 - Drag question

De Grote Indiase Opstand
1857

 • Deel v.d. soldaten weigerden het nieuwe geweer in gebruik te nemen. 
 • Zij werden zwaar gestraft door door de Britse officieren.
 • Met als gevolg dat ook andere soldaten en burgers in opstand kwamen.

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

-
Handelscompaginie
(Multinational bedrijf)
Voert taken uit die eigenlijk meer horen bij land, zoals: oorlogen voeren
-
Britse regering oordeelt dat het beter zou zijn als India onder koninklijk gezag zou komen te staan
Bestuur in de EIC-tijd
Onder gezag van koningin Victoria

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Video

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide

Slide 51 - Slide