sapiens

Sapiens
Arne & Zander
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Sapiens
Arne & Zander

Slide 1 - Slide

Evolutie van de mens

Slide 2 - Mind map

Onstaan homo sapiens
Agrarische revolutie
Geld uitgevonden
Uitsterven alle andere mensensoorten
wetenschappelijke revolutie
Beheersing vuur
Ontdekking taal
onstaan geloof

Slide 3 - Drag question

Wat betekent homo sapiens?
A
oude mens
B
samenwerkende mens
C
wijze mens
D
één soort

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

Vuur opende de weg naar...
A
de agrarische revolutie
B
grotere hersenen
C
grotere darmen
D
het uitroeien van andere mensensoorten

Slide 6 - Quiz

Geloof zorgde voor...
A
kleine afgescheide groepjes
B
meer doden
C
niks
D
samenwerking in grotere groepen

Slide 7 - Quiz

Wat heeft de agrarische revolutie met mens gedaan?
A
Het leven moeilijker gemaakt
B
De kans om complexer voedsel te krijgen
C
De mensen immuner gemaakt tegen ziektes
D
Minder kwetsbaar tegen natuurrampen

Slide 8 - Quiz

Hoe komt het dat wij de enige overgebleven mensensoort zijn?
A
Anderen stierven door natuurrampen/ziektes
B
Anderen vermoord door Homo Sapiens
C
Anderen verdreven door Homo Sapiens
D
We weten het niet zeker

Slide 9 - Quiz

Vond de agrarische revolutie plaats op één plek of op meerdere tegelijkertijd?
A
één plek: de vruchtbare sikkel
B
één plek: West-Afrika
C
één plek: Zuid-Amerkika
D
op al deze plekken tegelijk

Slide 10 - Quiz

Wat is het begrip geld?
(denk ook aan het geloof)
A
manier om voorwerpen/diensten te kopen
B
een algemeen idee
C
muntjes en briefjes
D
een gift van god

Slide 11 - Quiz

Wat zal de wetenschap volgens jou nog bereiken.

Slide 12 - Open question

Bedankt voor het luisteren!

Slide 13 - Slide