H5 - Domein E - Nederlandse steden - wijken

Domein E: Nederlandse steden
1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Domein E: Nederlandse steden

Slide 1 - Slide

aanleg Vinex-wijken
vergroten sociale cohesie
industrialisatie
selectieve migratie van hogere inkomensgroepen uit de stad
ontstaan van slaapsteden

Slide 2 - Drag question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Wat is dit voor woonwijk?
A
Laagbouw en ruimte jaren '70 en '80
B
Moderne nieuwbouw jaren vanaf 1980
C
Hoogbouw in het groen jaren '60 - '70
D
19e eeuwse arbeiderswijken

Slide 23 - Quiz

Welke woonwijk hoort bij de afbeelding?
A
Woningwetbouw jaren 1900-'40
B
Hoogbouw in het groen jaren '60 - '70
C
Laagbouw en ruimte jaren '70 en '80
D
Moderne nieuwbouw jaren vanaf 1980

Slide 24 - Quiz

Welke oplossing kwam er voor de woningnood in 1950?
A
Er werden nieuwe buitenwijken gebouwd
B
Er werden flats gebouwd
C
Er kwamen nieuwe steden bij
D
Er werden rijtjeswoningen gebouwd

Slide 25 - Quiz

Hoogbouw in het groen
VINEX-wijken
Eerste arbeiderswijken 
Woningwetbouw
Rijtjeswoningen & portiekflats (zonder lift)
Laagbouw en ruimte
Leefomstandigheden van arbeiders verbeteren
Woningnood: niet veel gebouwd en weinig geld
Woningnood en woningeisen zijn toegenomen
Suburbanisatie
Moderne nieuwbouw
Ruraal-urbane migratie

Slide 26 - Drag question

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
Moderne nieuwbouw
Laagbouw en ruimte
Woningwetbouw

Slide 27 - Drag question