§5.2 Chicago: stad in verandering

Welkom bij aardrijkskunde
De les begint bijna...

 • Login op LessonUp
 • Nodig deze les:
       boeken + schrift (voor aantekeningen) + werkboek B
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom bij aardrijkskunde
De les begint bijna...

 • Login op LessonUp
 • Nodig deze les:
       boeken + schrift (voor aantekeningen) + werkboek B

Slide 1 - Slide

Hoe bevalt het nieuwe rooster?
Fijn weer naar school!
Neutraal
Goed
Niet goed
mijn antwoord staat er niet bij

Slide 2 - Poll

Lesagenda
 1. Huiswerk
 2. Uitleg: stedelijke vernieuwing
 3. Zelfstandig werken
 4. Afronding
Lesdoel:
Aan het einde van de les kun je ...
 • verklaren waarom steden weer meer in trek zijn (in de VS)
 • voorbeelden geven van gentrificatie

Slide 3 - Slide

Huiswerk

Maken: §5.2

Slide 4 - Slide

Welke vorm van segregatie vindt er plaats in Amerikaanse steden
A
Naar inkomen
B
Naar etniciteit
C
Naar inkomen en naar etniciteit
D
Geen van allen

Slide 5 - Quiz

§5.2 Chicago

Slide 6 - Slide

H5: Stad en bevolking in Amerika
Hoofdvraag: welke veranderingen zijn er in de steden en de bevolking in de Verenigde Staten (V.S.)?

§5.2: veranderingen in de stad.

Slide 7 - Slide

Opbouw van een Amerikaanse stad
Sleep de onderdelen op de juiste plaats!
Centrale Stad
CBD
Suburbs

Slide 8 - Drag question

Wat is het voordeel van wonen in een suburb?
A
Het is rustiger.
B
Het is relatief goedkoper.
C
Het is veiliger
D
Het is rustiger, relatief goedkoper en veiliger.

Slide 9 - Quiz

Groei van suburbs
 • Vanaf ong. 1950 groei(d)en de suburbs
 • Ten koste van de centrale stad en downtown.
 • Centrale stad:
   - Selectieve migratie
   - Etnische wijken
 • Downtown:
   - fabrieken, kantoren en voorzieningen vertrokken ook
   - centrum leeg een vervallen

Slide 10 - Slide

Stad weer in trek
 • Sinds laatste 25 jaar is de stad weer in trek

Slide 11 - Slide

Wie willen er graag in een stad wonen?
A
Jonge, hoogopgeleide mensen
B
Oude mensen
C
Gezinnen
D
Goed verdienende mensen

Slide 12 - Quiz

Opgeknapte wijken
 • Overheid: stedelijke vernieuwing (B173)
  - woningen en openbare ruimte vernieuwen  
  - leefomgeving verbeteren
  - meer kansen voor bewoners
 •  Gentrificatie = veranderingen in een arme woonwijk als rijke mensen er verwaarloosde woningen kopen en opknappen
 1. Sloop en nieuwbouw
 2. Renovatie
 3. Restauratie

Slide 13 - Slide

Gentrificatie
Gentrificatie in stappen:
 1. Welvarende mensen kopen verwaarloosde huizen in armere buurt.
 2. Ze knappen de huizen op (renovatie) of bouwen iets nieuws.
 3. De huizenprijzen stijgen er.
 4. De oorspronkelijke inwoners kunnen dit niet betalen en verhuizen.
 5. Er komen nieuwe voorzieningen. • Ook de wijken rondom downtown veranderen snel door gentrificatie

Slide 14 - Slide

Gentrificatie: positief of negatief?
 • Positieve kanten gentrificatie:
  + gemengdere wijken
  + verbeterde leefbaarheid
 • Negatieve kanten gentrificatie:
  - armere bewoners ‘verdreven’ uit hun buurt
  - achterstandswijken
  - spanningen tussen oude en nieuwe bewoners


Slide 15 - Slide

Is er gentrificatie in Enschede?
A
Ja
B
Nee
C
Geen idee

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Vragen?

Slide 18 - Slide

Huiswerk
 • Maken §5.3
 • Maak foto van je WB als bewijs en lever in via de opdracht in Teams. 

Slide 19 - Slide

Doei!

Slide 20 - Slide