Optellen en aftrekken met gehele getallen

Herhaling
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WiskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhaling

Slide 1 - Slide

23 - 19 =
timer
0:20

Slide 2 - Open question

25 + 28 =
timer
0:20

Slide 3 - Open question

-(-6) =
timer
0:20

Slide 4 - Open question

-(+9) =
timer
0:20

Slide 5 - Open question

Hoe lees je: |-6|
timer
0:45

Slide 6 - Open question

|-6| =
timer
0:20

Slide 7 - Open question

|+6| =

Slide 8 - Open question

Optellen en aftrekken met gehele getallen

Slide 9 - Slide

Het is 5°C. Tijdens de nacht koelt het 8° af.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 10 - Open question

Het is 5°C. Tijdens de nacht koelt het 8° af. Hoe warm / koud is het dan? (enkel getal opschrijven)

Slide 11 - Open question

Het is 14°C. Tijdens de nacht koelt het 8° af.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 12 - Open question

Het is 14°C. Tijdens de nacht koelt het 8° af. Hoe warm / koud is het dan? (enkel getal opschrijven)

Slide 13 - Open question

Het is 14°C. Overdag warmt het 12°C op.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 14 - Open question

Het is 14°C. Overdag warmt het 12°C op. Hoe warm is het dan? (enkel getal opschrijven)

Slide 15 - Open question

Het is -7°C. Overdag warmt het 12°C op.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 16 - Open question

Het is -7°C. Overdag warmt het 12°C op. Hoe warm is het dan? (enkel getal opschrijven)

Slide 17 - Open question

Het is -14°C. Overdag warmt het 12°C op. Hoe warm is het dan? (enkel getal opschrijven)

Slide 18 - Open question

Het is -14°C. Overdag warmt het 12°C op.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 19 - Open question

Het is -3°C. Tijdens de nacht koelt het 4° af.
Schrijf dit als een bewerking.

Slide 20 - Open question

Het is -3°C. Tijdens de nacht koelt het 4° af. Hoe koud is het dan? (enkel het getal opschrijven)

Slide 21 - Open question

We kunnen natuurlijk ook de volgende opgaven krijgen:

-(-5) + (-3) =

-(+6) - (+5) =


Hoe gaan we dan te werk?

Slide 22 - Slide

Rekenregel voor optellen en aftrekken van gehele getallen

Slide 23 - Slide

1. Tekenregel voor opeenvolgende tekens:
  • -(-)  -->  +                               -(+)  -->  -
  • +(+)  -->  +                             +(-)  -->  -
2. De bewerking uitvoeren:
  • Als de getallen hetzelfde teken hebben:
          a) behoud het teken
          b) tel de absolute waarden op
  • Als de getallen een verschillend teken hebben:
          a) Neem het teken van het getal met de grootste                                       absolute waarde
          b) Trek de absolute waarden van elkaar af (grootste min                           kleinste)

Slide 24 - Slide