HC Britse Rijk Herhaling

HC Britse Rijk
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

HC Britse Rijk

Slide 1 - Slide

HC Britse Rijk
1. Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)?

2. Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?

3. Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië (1750-1900)?
Deelvragen:

Slide 2 - Slide

Wat weet je nog van de Britse koloniën?

Slide 3 - Mind map

Amerikaanse kolonien 
 • Eerste nederzettingen Noord-Amerika voor goud en strijd Spanje
 • Protestantse kolonisten - Pelgrim Fathers
 • Veel Indianen sterven door ziektes en geweld 

Slide 4 - Slide

Ontwikkeling kolonien
 • Plantagekolonien vs Vestigingskolonien (Noord vs Zuid)
 • Driehoekshandel - Plantages 
 • Royal African Company - Slavenhandel 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Onafhankelijkheid en Abolutionisme
 • De Verlichting zorgt voor roep naar verandering - (Trias Politica - Volkssoevereniteit - Natuurlijke rechten)
 • Amerikaanse kolonien worden onafhankelijk - VS (Federale staat)
 • Ook slavernij afgeschaft onder invloed van de Verlichting 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Waarom 1585 als startjaar voor HC Het Britse Rijk?
A
De Britten plantten toen hun vlag op Amerikaanse bodem
B
De Britten eisten Noord- Amerika op
C
Britten stichtten een kolonie in New England
D
Britten stichtten een kolonie op Roanoke Island

Slide 9 - Quiz

Wat was géén motief voor de Britse kolonisten om in de 17e eeuw naar Noord-Amerika te gaan?
A
Britse kolonisten waren op zoek naar goedkope grond
B
Britse kolonisten wilden graag snel rijk worden
C
Britse kolonisten wilden wapens kopen van de indianen
D
Britse kolonisten wilden vrijheid van geloof

Slide 10 - Quiz

In welk jaar werd in het Britse Rijk de slavernij afgeschaft?
A
1807
B
1833
C
1863
D
1865

Slide 11 - Quiz

Handel in Azie
 • East India Company - Monopoly met handel in India
 • Islamitische Mogolrijk is de machthebber
 • Factorijen aan de kust --> Handelskapitalisme 
 • Onrust in India leiden tot meer inmenging
 • Verdrag van Allahabad 1765 Britten gaan mee besturen

Slide 12 - Slide

Wat is het verschil tussen handelskapitalisme en modern kapitalisme?

Slide 13 - Open question

Brits bestuur in India
 • EIC en het Brits Indisch leger houdt militiar controle
 • Krijgen hulp van Royal Navy
 • Britten gebruiken indirect bestuur - lokale bestuuders
 • Britten verbieden niet christelijke religieuse gebruiken (hindoestaans en islamitisch)
 • 1857 opstand --> neergeslagen --> reorganisatie India wordt onderdeel van Britse Rijk

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

India kwam onder direct bestuur van de Britse regering in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 17 - Quiz

Brits India
 • India gaf GB veel politiek en miltair aanzien
 • Economie bleef prioriteit - Modern Imerpialisme 
 • Gevolgen India:
 1. Handelsgewassen 2. Eigen nijverheid verdwijnt 3. Betere infrastructuur 4. Suez kanaal zorgt voor meer controle 5. Westers onderwijs en rechtssysteem

Slide 18 - Slide

Wat was geen gevolg voor India van de Britse overheersing
A
Ontstaan Westers onderwijs
B
Verbeterde infrastructuur
C
Ontstaan plantages
D
Bloei van de nijverheid

Slide 19 - Quiz

Onafhankelijkheid
 • Europese scholing van Indiers zorgt voor roep om meer rechten
 • Roep om emancipatie
 • Indian National Congres wordt opgericht
 • GB geeft niet aan toe 

Slide 20 - Slide

Wat is emancipatie?

Slide 21 - Open question

Waarom gaf GB India geen onafhankelijkheid?

Slide 22 - Open question

Gevolgen ontstaan IR voor GB
 • Gevoelig voor grote wereldgebeurtenissen (globalisering)
 • Ontstaan vrije markt - modern kapitalisme 
 • Ontstaan sociale klassen
 • Rijke industrielen willen meer macht - Reform Bill
 • Arme arbeiders willen meer rechten - Factory Acts 
 • GB wordt het machtigste - Wereldtentoonstellingen 

Slide 23 - Slide

Leg uit waarom de rijke industriële eerst niet mochten meebesturen. Geef in je antwoord een uitleg van de politieke situatie in Engeland voor de IR.

Slide 24 - Open question

Sleep de onderstaande onderdelen naar de juiste paragraaf. Let op! Er blijft er 1 over. 
Paragraaf 1 Amerikaanse kolonien
Paragraaf 2 India
Paragraaf 3 Gevolgen thuis
Direct bestuur
Vestigingskolonie
Royal Navy
Factory Acts
Pilgrim Fathers
Wereldtentoonstellingen
Driehoekshandel
Modern imperialisme 
EIC 

Slide 25 - Drag question