Evolutie hoofdstuk 3: Hominisatie

Evolutie: Hominisatie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Evolutie: Hominisatie

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je:
 • in eigen woorden uitleggen wat hominisatie is
 • de betekenis van hominidae noteren
 • de grote stap in menswording opsommen
 • uitleggen wat de verandering van schedelinhoud betekent voor de ontwikkeling van de werktuigen
 • de gevolgen van een grotere schedelinhoud (ontwikkeling langetermijngeheugen, werktuigen, handelingen, taalontwikkeling, morele waarden & cultuur) uitleggen. 

Slide 2 - Slide

De afbeelding hiernaast stelt de evolutie van de aapmens tot de mens voor. 

Slide 3 - Slide

Wat valt je op aan deze afbeelding?

Slide 4 - Open question

Hominisatie
Hominisatie is het proces van geleidelijke veranderingen waarbij de mens als soort geëvolueerd is.

Hominidae is de verzamelnaam voor de verschillende mensachtigen in de evolutie van de mens.

Slide 5 - Slide

Hominidae
Wetenschappers onderzochten al verschillende resten van soorten mensachtigen.
Hieruit is gebleken dat sommige soorten op hetzelfde moment op de aarde leefden.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Homo Habilis
 • Homo Habilis = handige mens 
 • Leefde meer dan 2 miljoen jaar geleden
   in Oost-Afrika
 • Gebruikten werktuigen

Slide 8 - Slide

Homo Erectus
 • Homo Erectus = rechtoplopende mens
 • Leefde 1,5 miljoen jaar geleden
 • Verspreidde zich verder over Afrika en Oost-Azië
 • Konden als eerste vuur beheersen en stenen werktuigen gebruiken

Slide 9 - Slide

Homo neaderthalensis
 • Homo neaderthalensis = werkende mens
 • Leefde gelijktijdig met de Homo sapiens ( = moderen mens)
 • Verspreidde zich over de rest van de wereld buiten Antartica
 • Het was de rondtrekkende
   en jagende man

Slide 10 - Slide

Hominidae
 • Alle hominidae stierven uit behalve de Homo sapiens.
 • De Homo sapiens komt nu nog voor.

Slide 11 - Slide

Hominisatie
 • De mens evolueerde hij ging rechtop lopen op 2 voeten (= bipedale voortbeweging)
 • Daarnaas werd de mens ook
  groter
 • En gebruikte hij werktuigen
   die mee evolueerde en
  complexer werden.

Slide 12 - Slide

Rechtop lopen
Door de verandering van het klimaat en de omgeving in Afrika gingen de hominidae rechtop lopen. 
Op deze manier hadden ze een beter zicht op de omgeving (ze waren op die manier groter).
Daarnaast vergde het lopen op 2 'poten' minder energie dan op 4 'poten'.
Door het lopen op 2 'poten' kwamen de handen vrij om te gebruiken, zo konden werktuigen vervaardigd worden.

Slide 13 - Slide

Anatomische veranderingen
De rechtopstaande houding en bipedale voortbeweging zorgde ervoor dat de bouw van de mens ook veranderde.
Het bekken werd door deze houding kleiner en steviger en het hoofd komt op de wervelkolom te staan. 

Slide 14 - Slide

Anatomische veranderingen
Ook de schedels van de homindae evolueerde mee.
Deze schedels werden groter wat wijst op een alsmaar toenemend volume van de hersenen.

Slide 15 - Slide