ADL aan en uitkleden

1 / 23
next
Slide 1: Slide
Praktijkles ADLMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

In welke situatie heb je statische belasting?
A
wassen van een zorgvrager op bed
B
een zorgvrager uit bed helpen
C
een zorgvrager helpen met een lopen
D
een zorgvrager hoger in bed tillen

Slide 2 - Quiz

hoe kantel je een zorgvrager op een goede manier in bed.
A
gebruik een been als hefboom.
B
gebruik een been als hefboom en zorg dat het lichaam zo smal mogelijk wordt.
C
duw en trek aan de zorgvrager wanneer je hem kantelt
D
doe de zorg alleen wanneer je een zorgvrager moet kantelen

Slide 3 - Quiz

Slide 4 - Video

welke maatregelen neemt de helpende,
voor de eigen gezondheid

Slide 5 - Mind map

welke maatregelen neemt de helpende,
voor de veiligheid van de zv

Slide 6 - Mind map

Je hebt een het filmpje gezien
wat zou jij anders doen en waarom?

Slide 7 - Open question

aandachtpunt bij aan en uitkleden zorgvrager
A
jij deelt mede wat je gaat doen
B
jij vertelt wat de zorgvrager zelf moet doen
C
jij overlegt altijd met de zorgvrager
D
Je gaat gewoon aan de slag

Slide 8 - Quiz

aandachtpunt aan en uitkleden
zv
A
laat altijd de deur open tijdens je werk voor ventilatie
B
gordijnen open zodat je goed kunt zien wat je doet
C
Denk aan privacy
D
er mag altijd bezoek binnen komen tijdens de verzorging

Slide 9 - Quiz

Aandachtpunt aan en uitkleden
zv
A
Laat een zv niet te lang bloot
B
je laat een zv bloot totdat je helemaal klaar bent
C
je laat de zv bloot onder de dekens, totdat je alles opgeruimd hebt
D
je doet zo snel mogelijk eerst de schone sokken aan

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Video

je hebt een filmpje gezien over het wassen aan de wastafel
Wat zou jij hierin anders doen en waarom?

Slide 12 - Open question

Welk hulpmiddel kun je het beste gebruiken bij het wassen van onderkant als de zorgvrager niet kan blijven staan?

Slide 13 - Open question

als de zv van het filmpje zelf de genitaliën wast,
wat is dan belangrijk hierbij?

Slide 14 - Open question

Deed de mantelzorger in het filmpje aan milieubewust werken?
hoe?

Slide 15 - Open question

Milieubewust werken gaat over
A
de mensen in je omgeving
B
afval scheiden en zuinig zijn met energie
C
gevaren voorkomen
D
de natuur

Slide 16 - Quiz

Ben jij milieubewust?
A
ja altijd
B
nee, nooit
C
Meer ja dan nee
D
Meer nee dan ja

Slide 17 - Quiz

Je kunt rekening houden met het milieu tijdens de zorgverlening aan het bed, door:

Slide 18 - Open question

wat kun je doen om goed en zuinig om te gaan met de energie tijdens de zorgverlening? noem er 4

Slide 19 - Open question

wat vind jij een goede kleding voor de zorgvrager die op bed ligt,
en de zorgvrager die beperkt is in het meehelpen?

Slide 20 - Open question

Evaluatie
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 21 - Open question

Evaluatie van deze les
Terugkijken op deze les:
Tips en tops

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video