Indicatie en herindicatie

Indicatie en herindicatie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 2 - Slide

This item has no instructions
Wat is een indicatie?

Slide 3 - Slide

indicatie heb je recht op specifieke zorgvormen, zoals:
Verblijf in een zorginstelling, of waar mogelijk intensieve zorg thuis
Begeleiding, verpleging en verzorging
Medische zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
Hulpmiddelen
Dagbesteding
Huishoudelijke hulp (soms)
Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat doet CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Is Wlz- zorg gratis?

Eigen bijdrage            CAK Centraal Administratie Kantoor 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
 1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact met het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voorzieningen zorgverzekeraar
 • Lichamelijke verzorging
 • Medische verzorging thuis
 • Intensieve verzorging voor  uw kind

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Voorzieningen gemeente
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

WLZ & zorgprofielen
(Zorgzwaartepakket)
Sector                                                                                                                                   Voorbeeld zorgprofiel
Sector Verpleging en verzorging (V&V)                                       Beschermd wonen en intensieve zorg bij dementie
Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)                                        Wonen met begeleiding en verzorging
Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)                           Wonen met behandeling en begeleiding
Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)                                            Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
                                                                                                                        Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging                   
Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)                        Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging                             
Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)                                                            Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 Sector GGZ wonen                                                                                Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging      

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
https://www.ciz.nl/voor-zorgprofessionals#zorgprofielen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

voorbeeld zorgprofiel
Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG)
VG Wonen met begeleiding en verzorging                                                                                                                   3 VG
VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging                                                                                            4 VG
VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging                                                                     5 VG*
VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering                                                  6 VG
VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering                 7 VG*
VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging                                                                8 VG*

* = meer zorg is mogelijk


https://www.ciz.nl/voor-zorgprofessionals#zorgprofielenSlide 21 - Slide

This item has no instructions

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

De volgende vragen gaan jullie beantwoorden
 • Voor wie geldt deze indicatie?
 • Wat houdt deze indicatie in? Welke zorg kan iemand ontvangen?
 • Hoeveel uur zorg ontvangt de cliënt?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions
Aan de slag

Slide 24 - Slide

This item has no instructions