Eindbeoordeling

EINDBEOORDELING WPL3
Vera van der Horst
WPL3-stagiaire op het Elzendaalcollege te Gennep
12 april 2021
Aanwezigen: Danny van Vliet (wpb), Julia van Orsouw (so), Jos Trimpe (io)
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

EINDBEOORDELING WPL3
Vera van der Horst
WPL3-stagiaire op het Elzendaalcollege te Gennep
12 april 2021
Aanwezigen: Danny van Vliet (wpb), Julia van Orsouw (so), Jos Trimpe (io)

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Vier bekwaamheidsgebieden
 • Besteed aandacht aan de vragen:
Waar heb ik aan gewerkt?
Hoe heb ik daaraan gewerkt?
Hoe ben ik ontwikkeld binnen dit bekwaamheidsgebied?

Slide 2 - Slide

BREDE PROFESSIONELE BASIS

Slide 3 - Slide

Brede professionele basis
 • Nauwe samenwerking met collega's
 • Vergaderingen bijwonen
 • Wekelijkse reflectie onderbouwt met literatuur
 • Extra's, zoals workshops, voorlichtingen en meeloopdagen

Slide 4 - Slide

Brede professionele basis
Eerder begonnen met 2C dan gedacht 

'Een goede relatie met de leraar en andere leerlingen is voorwaardelijk voor het welbevinden van de leerlingen (Stevens, 2004, et al).'
leerervaring + uitdaging
relatie opgebouwd 


grenzen leren stellen
contact mentor

Slide 5 - Slide

Brede professionele basis
Samenwerking met collega's


open houding, open voor feedback
samenwerken in een team
inbreng vergaderingen
toets ontwikkelen in samenwerking
opdrachten delen

Slide 6 - Slide

Brede professionele basis
Reflecteren


koppeling aan de theorie
wekelijks moment met wpb
open voor feedback en tips 
diepgang opzoeken/ actie, reactie/ mini experiment 

Slide 7 - Slide

Brede professionele basis
Extra 


meeloopdagen november
workshops ict 
voorlichting UMC
ouderavond bijwonen

Slide 8 - Slide

Brede professionele basis
'Blijf organisatorisch competent met werken via magister.''Blijf rekening houden met de jaaragenda.'
schema gemaakt + checklist
lock down geholpen
vaste routine

Tussenbeoordeling leerdoelen

Slide 9 - Slide

Brede professionele basis
'Ga meer kijken bij collega's (klassenmanagement).'Zoom
verbaal sparren met collega's 
Tussenbeoordeling leerdoelen

Slide 10 - Slide

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Slide 11 - Slide

Pedagogisch bekwaam
 • Veilig klimaat creëren
 • Klassenmanagement 

Slide 12 - Slide

Pedagogisch bekwaam
'Een voorwaarde voor leren volgens Onstenk (2011) is een goed pedagogisch klimaat: een veilig en stimulerend leer- en ontwikkelingsklimaat. Als leraar is het belangrijk dat je aandacht besteedt aan de sfeer in de groep, jouw omgang met de leerlingen en de omgang van leerlingen met elkaar (Geerts & Van Kralingen, 2016).'
rollen Slooter (2009)
complimenten geven


kleine set regels

Slide 13 - Slide

Gastvrouw
Pedagoog
Afsluiter

Slide 14 - Slide

Pedagogisch bekwaam
Klassenmanagement
meest ontwikkeld
herfstvakantie omkeer punt
vaste structuur
rust bewaren: vakdidactisch en pedagogisch
kleine set regels/verwachtingen uitspreken
timer
1:00

Slide 15 - Slide

VAKDIDACTISCH BEKWAAM

Slide 16 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
 • ict gebruik 
 • Verschillende passend onderwijsactiviteiten
 • begeleiding bij verwerving van de leerstof
 • schaduwboekhouding
 • toets ontwikkeld

Slide 17 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
ICT gebruik,
samenwerking stimuleren:

LessonUp, Quizlet, Kahoot
Magister


Zoom
Digitale omgeving

Slide 18 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
Zoom is door de Coronacrisis een noodgedwongen bekwaamheidsdoel geworden.

andere werkvormen
differentiëren/ flexlessen
onderwijs op afstand + half/half
nieuwe 'skill' ontwikkeld

Slide 19 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
Verschillende passende onderwijsactiviteiten

Slide 20 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
    escape room
     speaking exercise

Slide 21 - Slide

Vakdidactisch bekwaam
Toetsing (video opdracht)
van idee naar toets
toepassen van de stof
onderwijs op afstand
samen met collega's 

Slide 22 - Slide

VAKDINHOUDELIJK BEKWAAM

Slide 23 - Slide

Vakinhoudelijk bekwaam
 • hand in handdynamische, leuke lessen maken
werk samen binnen vakgroep
toetsspecificatiek/ERK
'In hoeverre Vera overziet wat de eind(examen)termen zijn en hoe dit in relatie staat met wat de leerlingen nu moeten kunnen en kennen kan ik nog niet inschatten.' - Danny, tussenbeoordeling

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide