3.2 les

Dia's met de kleur geel  of de tekst "gele dia" zijn leeronderdelen, die je ook wekelijks samenvat.

Dia's met de kleur rood zijn oefeningen over de leeronderdelen.


Dia's met de kleur blauw zijn de momenten van zelfstandig
werken.

De overige dia's zijn gewoon ter ondersteuning van de les.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dia's met de kleur geel  of de tekst "gele dia" zijn leeronderdelen, die je ook wekelijks samenvat.

Dia's met de kleur rood zijn oefeningen over de leeronderdelen.


Dia's met de kleur blauw zijn de momenten van zelfstandig
werken.

De overige dia's zijn gewoon ter ondersteuning van de les.

Slide 1 - Slide

leerdoelen 3.2  Identiteit

1. Je kent de vier soorten regio's. 
2. Je kent en herkent de begrippen in- en uitsluiting, integratie, segregatie, lokalisme en regionalisme.

Slide 2 - Slide

Je (her)kent de vier verschillende soorten regio's die er binnen grenzen liggen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

De volgende dia's zijn oefeningen.

Slide 10 - Slide

Je voelt je verbonden met het stadje Huissen.
A
Europese identiteit
B
nationale identiteit
C
regionale identiteit
D
lokale identiteit

Slide 11 - Quiz

Wat hoort bij de grens van Nederland met België en Duitsland?
A
harde grens
B
natuurlijke grens
C
zachte grens
D
landsgrens

Slide 12 - Quiz

Identiteit heeft vooral te maken met
A
mentaliteit
B
cultuur
C
ruimtelijke ordening
D
harde grenzen

Slide 13 - Quiz

Welke omschrijvingen horen bij de foto's?
Klik op de hotspots hieronder.
Sleep ze naar de juiste omschrijving.

Mensen horen op drie manieren bij een land:
Elk land wordt bestuurd door een regering. Daardoor is een land soeverein: het is een zelfstandig en onafhankelijk land.

De inwoners hebben dezelfde taal, godsdienst en gewoonten.

Mensen verdienen hun geld in eigen land en geven het vooral uit in hun eigen land.


politiek
economisch
sociaal-cultureel

Slide 14 - Drag question

Welke omschrijvingen horen bij de foto's?
Klik op de hotspots hieronder.
Sleep ze naar de juiste omschrijving.

Mensen horen op drie manieren bij een land:
De meeste Afrikanen uit Noord-Afrika zijn moslim en spreken een Arabische taal. Het valt voor hen niet mee om zich ................................... thuis te voelen in Europa.
Veel Afrikanen willen hun armoede ontvluchten en zoeken hun toekomst in Europa. Het zijn dus vaak ................................... vluchtelingen.
Veel Afrikanen proberen via Melilla Spanje binnen te komen. Als ze de Spaanse nationaliteit krijgen horen ze ................................... bij dat land.
politiek
economisch
sociaal-cultureel

Slide 15 - Drag question

Welke omschrijvingen horen bij de foto's?
Sleep de woorden naar de juiste plaats.
Mentaliteit van de Randstad
Provinciale mentaliteit
ieder voor zich
Nederlands
direct
dialect
gemeenschapsgevoel
stad
dorp

Slide 16 - Drag question

Kun jij deze kenmerken aan plekken in Nederland koppelen?
Limburg
Heel Nederland
Curacao
Utrecht
Volendam
Rotterdam

Slide 17 - Drag question

Sleep de afbeeldingen naar de juiste vorm van identiteit.
Nationale identiteit
Regionale identiteit
Lokale identiteit

Slide 18 - Drag question

Evaluatie 3.2: Ik vond deze les....
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Overige lestijd, niet af? Dan huiswerk.
Maak nu een keuze uit:
1.  Je maakt de opdrachten  3.2 opdrachten 1  t/m 5 in je werkboek.
2. samenvatting maken van de gele dia's en dia's met het woord "gele dia".
3. Leren voor topografie wereld.


Slide 20 - Slide

Wat ga je nu doen?
Je huiswerk van 3.3 afmaken. Check op It's Learning welke opdrachten verplicht zijn. Maak ook een samenvatting.

Slide 21 - Slide