CGI Professionele ontwikkeling en kwaliteit

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 

Slide 1 - Slide

Inleiding 
* Eigen deskundigheid, professionalisering
* Delen met collega’s
* Vakliteratuur
* Feedback van collega’s
* Bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 2 - Slide

Wat is het verschil professionele ontwikkeling en kwaliteit?

Slide 3 - Open question

DESKUNDIGHEID

Slide 4 - Mind map

Hoe word je deskundig?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Inleiding
Zowel het werkveld als de maatschappij zijn continue in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Om het werk goed te kunnen blijven doen, is het voor een professional nodig zich voordurend te ontwikkelen en bij te dragen aan kwaliteit van zorg. De verzorgende-ig doet dat door feedback te vragen en te geven en door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het werk. Daarnaast levert ze een bijdrage aan de prof. ontwikkeling van anderen en het verbeteren van de kwaliiteit van de werkzaamheden die binnen een organisatie worden uitgevoerd.

Slide 10 - Slide

Kerntaken en werkprocessen
Kerntaken
Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

Werkprocessen
Zorgt voor professionele ontwikkeling ( Reflectieve EBP professional)
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg ( professional en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 11 - Slide

Bewijsstukken
-Deskundigheid bevorderen en delen met je collega’s (maximaal 5 bewijsstukken)
- Bijdragen aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (maximaal 5 bewijsstukken

Slide 12 - Slide

Eisen bewijsstukken 
- Gevarieerd, tijdens verschillende situaties verzameld
- Uniek en van jezelf
- Actueel en gedurende de opleiding verzameld

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria 
1. Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid 
2. Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen 

Slide 14 - Slide

1. Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid
2. Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen 
3. Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling
4. Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen 
5. Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg
6. Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste

Slide 15 - Slide

3. Onderbouwt  hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling 
4. Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen 

Slide 16 - Slide

5. Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg
6. Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste persoon 

Slide 17 - Slide

Bijlage 1: bewijsformulier 
Per bewijsstuk een bewijsformulier

Slide 18 - Slide

Bijlage 2: overzicht bewijsstukken 

Slide 19 - Slide

Vragen ?

Slide 20 - Slide