los números hasta 100

los números 
de 
1 - 100
1 / 31
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

los números 
de 
1 - 100

Slide 1 - Slide

hoy:
  • corregimos: p. 8,9 & 10
  • repetimos los verbos en -ar, - er y -ir
  • explicación: los números hasta 100
  • hacer ejercicios 

Slide 2 - Slide

El presente - verbos regulares

Slide 3 - Slide

página 8 
escuchar                       bailar                      tocar

escucho                        bailo                        toco
escuchas                      bailas                      tocas
escucha                         baila                        toca
escuchamos                bailamos               tocamos
escucháis                     bailáis                      tocáis
escuchan                      bailan                       tocan 

Slide 4 - Slide

página 9 
comer                               vender                           beber

como                                 vendo                             bebo
comes                               vendes                           bebes
come                                  vende                             bebe
comemos                         vendemos                    bebemos
coméis                               vendéis                          bebéis
comen                                venden                          beben

Slide 5 - Slide

página 10 
escribir                                vivir                          compartir

escribo                                vivo                           comparto
escribes                              vives                        compartes
escribe                                 vive                          comparte
escribimos                         vivimos                   compartimos
escribís                                vivís                          compartís
escriben                              viven                         comparten

Slide 6 - Slide

Leren vervoegen met VERBUGA 
timer
10:00

Slide 7 - Slide

vervoeg:
La chica (vivir) ______ Apeldoorn

Slide 8 - Open question

vervoeg:
Yo (trabajar) ______ en el supermercado.

Slide 9 - Open question

Vervoeg:
Nosotros (vender) _______ helados en la playa.

Slide 10 - Open question

Los números del 15- 31

Slide 11 - Slide

¡Los números hasta 100!

Slide 12 - Slide

hacemos:
Gele Boekje

blz. 20 + 21
(ejercicio 1 overslaan)

klaar?
Maak blz 22 (leestekstje met vragen)

Slide 13 - Slide

los deberes (4/12)
Maken: blz 21 + 22 Gele boekje
Leren: de werkwoorden op -ar, -er en -ir

Slide 14 - Slide

1Vsp1
corregir los deberes
repetir los números
vraagwoorden
opdracht bij Feestdagen

Slide 15 - Slide

Los números
Los números
Rellena lista de vocabulario..

Slide 16 - Slide

los números hasta 100

25
66
71
21
99
43

Slide 17 - Slide

In deze les leer je: 
  • Vraagwoorden in het Spaans te herkennen
  • Een aantaal vraagwoorden van Nederlands naar Spaans te vertalen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Vraagwoorden
Kijk het filmpje op de volgende slide

Oefen: klik HIER om vraagwoorden te leren

Slide 20 - Slide

maak:

oef 1 en 2 op blz 15 en 16 van je Gele Boekje

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link

timer
5:00

Slide 23 - Slide

Schrijf de volgende getallen onder elkaar in het Spaans:

25, 14, 63, 57, 96

Slide 24 - Open question

YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS, USTEDES
hablo
bebo
habláis
come
vivimos
escriben
vivís
hablan
preguntamos
vives
vende
compran
escuchas
escucháis
vive
bebemos
compro
bailas
bailáis
leemos
habla
leen
escuchas
pregunto

Slide 25 - Drag question

Weet jij de betekenis van deze Spaanse regelmatige werkwoorden? 
Zet de juiste bij elkaar.
comer
bailar
hablar
vivir
cantar
escuchar
escribir
beber
schrijven
dansen
drinken
praten
leven, wonen
luisteren
eten
zingen

Slide 26 - Drag question

Weet jij de persoonsvormen in het Spaans? Koppel de juiste Nederlandse betekenis eraan. 
Doe daarna het zelfde met de rode kaartjes. (Weet je een woord niet? zoek het op!)
YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS, USTEDES
ik
jij
María y Pepe
zij (mv)
wij
hij
jullie
zij
mi hermano y yo
u (mv)
Isabel y tú
Juan
señor González

Slide 27 - Drag question

Oefenen met regelmatige werkwoorden op -AR
YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS, USTEDES
HABLO
BAILO
CANTA
BAILAN
ESCUCHAS
TOCAMOS
ESCUCHÁIS
BAILA
HABLAN
CANTAMOS
ESTUDIÁIS
HABLAS

Slide 28 - Drag question

Oefenen met regelmatige werkwoorden op -IR
YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS, USTEDES
VIVÍS
VIVIMOS
ESCRIBE
VIVO
COMPARTO
ESCRIBIMOS
COMPARTEN
VIVES
ESCRIBEN
VIVE

Slide 29 - Drag question

Oefenen met regelmatige werkwoorden op -ER
YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS, USTEDES
COMO
APRENDES
BEBES
CORREMOS
VENDEN
APRENDEMOS
VENDÉIS
BEBE
COMEMOS
VENDO
APRENDEN
COME
CORRE
BEBÉiS

Slide 30 - Drag question

¿Te acuerdas los números hasta 100?

Slide 31 - Slide