8.3 Hoe boekt een land vooruitgang?

8.3 Hoe boekt een land vooruitgang?

 • Je kan uitleggen dat noodhulp noodzakelijk is..
 • Je kan uitleggen dat structurele hulp en economische van een ontwikkelingsland echt laat groeien
 • Je kan andere vormen van ontwikkelingshulp (of -samenwerking) onderscheiden
 • Je weet de belangrijkste internationale hulporganisaties (en hun doelen) 
 • Je weet hoe het werkt als hulporganisaties microkredieten geven. 
 • Je kan uitleggen hoe ontwikkelingslanden hun exportinkomsten stabieler houden door bijvoorbeeld grondstoffenovereenkomsten en buffervoorraden


1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

8.3 Hoe boekt een land vooruitgang?

 • Je kan uitleggen dat noodhulp noodzakelijk is..
 • Je kan uitleggen dat structurele hulp en economische van een ontwikkelingsland echt laat groeien
 • Je kan andere vormen van ontwikkelingshulp (of -samenwerking) onderscheiden
 • Je weet de belangrijkste internationale hulporganisaties (en hun doelen) 
 • Je weet hoe het werkt als hulporganisaties microkredieten geven. 
 • Je kan uitleggen hoe ontwikkelingslanden hun exportinkomsten stabieler houden door bijvoorbeeld grondstoffenovereenkomsten en buffervoorraden


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Soorten ontwikkelingshulp I
VERSCHIL NOODHULP EN STRUCTURELE HULP:
Noodhulp = hulp die gericht is op het verlenen van basisbehoeften 
 • Vaak n.a.v. oorlogen, natuurrampen.
 • Voorbeeld: Eten, drinken, medicijnen, tenten en kleding

Structurele hulp = hulp om de oorzaken van armoede te bestrijden. Het helpt een land om  economisch zelfstandiger te worden.
 • Voorbeeld: Scholing, gezondheidszorg, infrastructuur, werk


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Soorten ontwikkelingshulp II
ANDERE VORMEN VAN HULP die je moet kennen (kunnen onderscheiden)

Bilaterale hulp
= Hulp die rechtstreeks tussen twee landen gaat 
 • Bijvoorbeeld Nederland geeft geld aan Ghana om het onderwijs te verbeteren.
Gebonden hulp = Hulp waaraan voorwaarden zijn verbonden
 • Bijvoorbeeld dat het (hulp)geld in Nederland moet worden aangeschaft bij een bedrijf.
Ongebonden hulpIs hulp zonder voorwaarden
 • Nederland geeft een miljoen aan de VN tegen armoede. Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat bedoelen we met
'bilaterale hulp'?
A
Hulp van de Verenigde Naties
B
Hulp voor en door meerdere landen
C
Hulp tussen twee landen onderling
D
Hulp voor economische zelfstandigheid

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Cambodja is getroffen door een zware aardbeving en krijgt hulp uit Nederland. Het geld dat het land van ons heeft gekregen, moet in Nederland worden besteed voor nieuwe goederen/diensten.
A
Noodhulp
B
Gebonden (nood-)hulp
C
ongebonden hulp
D
structurele hulp

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Onderdeel van VN: De Wereldbank. In plaats van te lenen bij andere landen (hoge RENTE!!) kunnen ontwikkelings-landen ook gunstiger lenen bij de Wereldbank (lagere rente, of langere aflostijd, of gedeelte kwijtschelden).
De Verenigde Naties= 193 landen. Voor vrede en veiligheid!! Belangrijkste doelen: 
Onderdeel van VN: Het IMF
Belangrijkste doel van iMF is om Financiën van ontwikkelings- landen op orde te krijgen voor  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De wereldbank is een onderdeel van?
A
de NAVO
B
de Verenigde Naties
C
de Europese Unie
D
de USA

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

De Wereldbank en het IMF bieden ontwikkelingslanden leningen aan tegen
gunstige voorwaarden. Welke voorwaarden
zijn dat?
A
Lage rente
B
Langere periode om lening af te lossen
C
(Gedeeltelijke) kwijtschelding vd lening
D
Zowel A, B als C zijn goed

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Microkrediet
 • Een microkrediet is een kleine lening voor een kleine onderneming in een ontwikkelingsland.
 • Hulporganisaties geven die want bij een gewone bank kan zo'n kleine ondernemer niet terecht!! Waarom niet denk jij???)
 • Nadeel is wel dat de rente vaak hoog is (vanwege het risico dat het bedrijfje die lening misschien niet terugbetaalt..

Slide 10 - Slide

Vertellen wat is microkrediet en over de kleine ondernemers. Het effect van vicieuze cirkel uitleggen. 
Een microkrediet wordt verstrekt aan:
A
ontwikkelingslanden
B
hulporganisaties
C
kleine ondernemers in ontwikkelingslanden
D
banken

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

1. Microkrediet zijn kleine leningen aan lokale ondernemers.
2. Deze worden verstrekt door hulporganisaties
A
allebei juist
B
alleen 1 juist
C
alleen 2 juist
D
beide onjuist

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Het geven van microkredieten is noodhulp.
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is een microkrediet een vorm van structurele hulp voor gezinnen in een ontwikkelingsland?
A
Zo kunnen gezinnen een bedrijf beginnen
B
Zo kunnen gezinnen maanden langer eten kopen
C
Zo kunnen gezinnen andere schulden afbetalen
D
Zo kunnen gezinnen zelf hun kinderen onderwijzen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

 • Buffervoorraden aanleggen om prijsschommelingen tegen te gaan. Begrijpen hoe dit werkt!!!!!!
Buffervoorraden.... Waarom???
 • Export van koffiebonen. De prijs wordt bepaald door (vraag en aanbod op) de wereldmarkt
Vraag 12!!!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Buffervoorraad
Als de prijs te laag wordt kan de koffieboer (of koffieboeren samen) een buffervoorraad aan leggen
 • Een deel van de productie wordt dan opgeslagen --> 
 • Minder aanbod op de wereldmarkt -->
 • De prijs van koffie gaat weer stijgen.
Ook in een jaar met slechte oogst kunnen ze toch handelen voor goede prijs (met koffie uit buffervoorraden)


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Brazilië is sterk afhankelijk van de export van koffiebonen en is gebaat bij
een stabiele prijs op een redelijk niveau. Stabiele prijzen ontstaan als er
buffervoorraden worden aangelegd.
Wat zal Brazilië doen met de buffervoorraden als het de prijs van
koffiebonen wil laten stijgen?
A
De buffervoorraad wordt vergroot; de vraag naar koffie neemt af.
B
De buffervoorraad wordt vergroot; het aanbod van koffie neemt af.
C
De buffervoorraad wordt verkleind; het aanbod van koffie neemt af.
D
De buffervoorraad wordt verkleind; de vraag naar koffie neemt af.

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Een buffervoorraad wordt aangelegd als....
A
de vraag groter is dan het aanbod
B
het aanbod groter is dan de vraag

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

8.3 Leerdoelen gehaald?

 • Je kan uitleggen dat noodhulp noodzakelijk is..
 • Je kan uitleggen dat structurele hulp de economie van een ontwikkelingsland echt laat groeien
 • Je kan andere vormen van ontwikkelingshulp (of -samenwerking) onderscheiden
 • Je weet de belangrijkste internationale hulporganisaties (en hun doelen) 
 • Je weet hoe het werkt als hulporganisaties microkredieten geeft. 
 • Je kan uitleggen hoe ontwikkelingslanden hun exportinkomsten stabieler houden door grondstoffenovereenkomsten en buffervoorraden


Slide 19 - Slide

This item has no instructions