H12.2

H12
Het vormingsvraagstuk
1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H12
Het vormingsvraagstuk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Cultuur
Het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of samenleving hebben verworven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Socialisatie
Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

waarom is socialisatie van belang?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

H12.2
Functies van socialisatie


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

socialisatie:
Het proces van overdracht en verwerving  van de cultuur van de groepen en de samenleving waartoe de mensen behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere cultuurkenmerken
cultuur:Het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een grope of samenleving hebben verworven

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

1. continuerende functie
een cultuur ,moet van generatie op generatie overgegeven worden om niet verloren te gaan.
opvattingen, waarden en normen worden doorgegeven

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

2. veranderende functie
nieuwe inzichten, nieuwe technologische ontwikkelingen, maatschappelijke gebeurtenissen zorgen dat er veranderingen optreden in een cultuur.

cultuur is relatief!
acculturatie:
Het aanleren of verwerven  van een andere cultuur  of elementen daarvan  waarin iemand is opgegroeid

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welk ander kernconcept past bij de veranderende functie?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

kernconcept: acculturatie
Het aanleren en verwerven van  een andere cultuur of elementen daaruit, dan die waarin iemand is opgegroeid.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

enculturatie
Je leert de cultuur aan waarin je geboren wordt

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wanneer jij beleefd bent tegen ouderen is dat waarschijnlijk?
A
enculturatie
B
acculturatie
C
internalisatie
D
politieke socialisatie

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions
Welk begrip past het beste bij de inburgeringscursus?
Welk begrip past het beste bij de inburgeringscursus?
A
Enculturatie
B
Acculturatie
C
Tegencultuur
D
Socialisatie

Slide 13 - Quiz

Het gaat hier om een specifieke vorm van socialisatie, namelijk acculturatie. Mensen die een inburgeringscursus doen zijn zijn bezig met het aanleren en het verwerven van een nieuwe cultuur.
3. bindende functie
je verbonden voelen met een groep en de daarbij horende cultuur
koningsdag zorgt voor binding

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

4. ontwikkelen van de identiteit van een individu
identiteit: Het beeld dat iemand van zichzelf heeft en uitdraagt en anderen voorhoudt en dat hij als blijvend en kenmerkend bescouwd voor zijn eigen persoon en dat is afgeleidt van zijn perceptie over de groepen waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt
gedurende je hele leven kom je verschillende socialisatoren tegen die invloed uitoefenen en bijdragen aan het vormen van jouw identiteit.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

5. gedragsregulerende functie
Door deze functie weten we wat we in bepaalde situaties kunnen verwachten.

Bijv drie keer zoenen. Dat doen alleen Nederlanders en pas sinds eind jaren '70 is het in heel Nederland gebruikelijk. Maar de meeste van ons weten niet beter of we geven drie zoenen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

welke functies heb je net geleerd?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions