4M - Present Simple, Past Simple & Present Perfect

to (online) English class ūüĎčūüŹĽ
1 / 36
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

to (online) English class ūüĎčūüŹĽ

Slide 1 - Slide

t/m WEEK 36

Slide 2 - Slide

WEEK 37

Slide 3 - Slide

GOALS:
Aan het einde van de les weet je wanneer je de present simple, present perfect en de past simple moet gebruiken. 
Je kunt de juiste tijd in een zin zetten.

Slide 4 - Slide

Wanneer gebruik je de Present Simple?

Slide 5 - Mind map

Present Simple
Tegenwoordige tijd!
Gebruik je als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt.

Vaak staan er in de zin signaalwoorden zoals always, never, often, regularly, sometimes, hardly ever. Hierdoor zou je moeten herkennen dat het de Present Simple betreft.

Slide 6 - Slide

Present Simple
+
-
?
I you we they
WW
he she it
doesn't WW
I you we they
don't WW
he she it
WW + (e)s
Does +
he she it
+ WW
Do +
I you we they
WW

Slide 7 - Slide

Hoe zeg je:
"Ik ga soms naar Lekkerkerk met de fiets."

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Hoe maak je de Present Perfect?

Slide 10 - Mind map

Present Perfect
1. iets is gebeurd en het is niet belangrijk wanneer
We have finished our work.

2. begonnen in het verleden en het gaat nog steeds door
We haven't seen you in weeks.

Slide 11 - Slide

Present Perfect
+
-
?
have/has
+
volt. deelw.
haven't/hasn't
+
volt. deelw.
have/has
+
volt. deelw.
VOLT. DEELW. :
- Onregelmatige WW lijst 3de rijtje
- WW + ed
have : I you we they
has : he she it

Slide 12 - Slide

Present Perfect
Vaak staan er signaalwoorden in de zin waardoor je weet dat je de present perfect moet gebruiken (maar niet altijd dus!)
For, Yet, Never, Ever, Just, Already, Since (FYNE JAS).

Voorbeelden zonder signaalwoord:
I've lost my keys --> I can't open the door now.
She's finished her homework so now she has time to Netflix.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Wat weet je nog van de Past Simple?

Slide 15 - Mind map

Past Simple
Als iets in het verleden is gebeurd en het is belangrijk wanneer. Vaak staan er in de zin woorden zoals last night, in 2015, when I was young (maar niet altijd dus!)

We talked on the phone last night.
I left my house an hour ago.
John was here at six, but we were here at seven.

Slide 16 - Slide

Past Simple
+
-
?
WW + ed
óf
Onregelmatige vorm 2e rijtje
didn't
+
WW
did
+
WW
Let op! Bij - en ? dus GEEN ed achter het werkwoord en OOK NIET het 2de rijtje gebruiken.

Slide 17 - Slide

Hoe maak je de Past Simple in een bevestigende zin?

Slide 18 - Mind map

VERSCHIL
Present Simple: I live in London (gewoonte)

Present Perfect: I have lived in London for one year now. (begonnen in verleden; gaat nog door)

Past Simple: I lived in London when I was 10 years old. (In het verleden gebeurd, maar nu niet meer)


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Which tense is this?

I have known him all my life.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 21 - Quiz

Which tense is this?

My cat died last week.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 22 - Quiz

Which tense is this?
My mother didn't find her watch
this morning.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 23 - Quiz

Which tense is this?

My friends left the party 3 hours ago.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 24 - Quiz

Which tense is this?

He has never heard this song before.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 25 - Quiz

Fill in the correct form.

My friends and I ___ to Oxford last year.
A
went
B
have been

Slide 26 - Quiz

Fill in the correct form.

___ Mike ___ in France in 2015?
A
Did ... live?
B
Has ... lived?

Slide 27 - Quiz

Fill in the correct form.

I ___ anything yet. I'm hungry!
A
didn't eat
B
haven't eaten

Slide 28 - Quiz

Fill in the correct form.

The kitten ___ the vase.
A
already broke
B
has already broken

Slide 29 - Quiz

Fill in the correct form.

___ we ___ too much candy yesterday?
A
Did ... bought
B
Have ... bought
C
Did ... buy
D
Has ... buyed

Slide 30 - Quiz

Fill in the correct form.

My brother ___ the dishes yet.
A
hasn't did
B
didn't do
C
didn't done
D
hasn't done

Slide 31 - Quiz

Fill in the correct form.
Our neighbours ___ to a new city
last week.
A
moved
B
have moved
C
has moved
D
did moved

Slide 32 - Quiz

Fill in the correct form.

How long ___ the girl ___ for the test?
A
did ... studied?
B
did ... study?
C
has ... studied?
D
has ... study?

Slide 33 - Quiz

Wat is het verschil tussen de present simple en de present perfect? Leg uit.

Slide 34 - Open question

Hoe denk je nu over dit onderwerp?
Snap je het nu (iets) beter?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 35 - Poll

WEEK 37

Slide 36 - Slide