Wereldburgerschap: Globalisering

Wereldburgerschap
Burgerschap
Thema 6: Wereldburgerschap
Hoofdstuk 1: Globalisering
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wereldburgerschap
Burgerschap
Thema 6: Wereldburgerschap
Hoofdstuk 1: Globalisering

Slide 1 - Slide

Voel jij je een wereldburger?

Slide 2 - Mind map

Wereldburgerschap
Hoe hebben Nederland en andere landen met elkaar te maken?

Welke internationale problemen spelen er?

Hoe zit het mensenrechten en verschillen in welvaart wereldwijd?

Slide 3 - Slide

Globalisering, wat is dat?

Slide 4 - Open question

Globalisering
Het proces waarbij mensen en bedrijven wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden raken.

Denk bijvoorbeeld aan:
Wereldwijde handel, communicatie, uitwisseling van culturen

Slide 5 - Slide

De ontwikkeling waardoor mensen wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden raken, is dat positief of negatief?
A
Positief, iedereen profiteert hiervan
B
Negatief, we worden te afhankelijk van elkaar

Slide 6 - Quiz

Noem eens een voorbeeld van een mondiaal probleem.

Slide 7 - Mind map

Multinationals: bedrijven die producten in verschillende landen maken en verkopen. Wat is een voorbeeld van een multinational?
A
Albert Heijn
B
Bol.com
C
McDonald's
D
Bakker Bart

Slide 8 - Quiz

Veel grote wereldwijde bedrijven laten producten in lagelonenlanden maken.
Stelling: Je moet geen spullen uit lagelonenlanden kopen, als je niet weet onder welke omstandigheden die spullen zijn gemaakt.
EENS
ONEENS

Slide 9 - Poll

Wat voor effect heeft de coronacrisis op globalisering?

Slide 10 - Open question