Financiele kengetallen

Lesdoelen 30 januari
Kennis en begrip van:
de liquiditeit1 / 19
next
Slide 1: Slide
Management en organisatieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lesdoelen 30 januari
Kennis en begrip van:
de liquiditeitSlide 1 - Slide

This item has no instructions

liquiditeit
Een onderneming is liquide als zij aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen.


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

liquiditeit
Wat is een korte termijn verplichting?

Slide 3 - Slide

Korte termijn verplichting= 
Een schuld die binnen een jaar betaald moet zijn bijvoorbeeld: crediteuren, belastingdienst, rekeningcourant-krediet (rood staan bij de bank, maar is niet zo formeel als een lening).
Wat is GEEN korte termijn verplichting?
A
debiteuren
B
crediteuren
C
rekening-courant
D
te betalen btw

Slide 4 - Quiz

crediteuren, die moet jij betalen.

rekening courant lost de ondernemer tussentijds steeds af.

btw= belasting toegevoegde waarde
die betaald een onderneming per maand/ kwartaal aan de belastingdienst.


liquiditeit
Voor een onderneming is het gevaarlijk om in LIQUIDITEITSproblemen te komen, waarom?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

liquiditeit
Hoe beoordeel je de liquiditeit van jouw organisatie?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

liquiditeit
Met een kengetal bijvoorbeeld;
current ratio
quick ratio

Slide 7 - Slide

current is met voorraden
Quick is zonder waarde van voorraden.
De quick ratio is een strengere meetstaf voor de liquiditeit van een ondernemeing. Een ingebouwde zekerheid, voor bijvoorbeeld organisaties in trends- onderhevige branches, zoals mode en assecoires of voeding ivm bederven.
liquiditeit; Waarom berekent een organisatie zijn Current Ratio?
1 om te weten, kunnen we onze kort lopende schulden aflossen?
2 om financiers te kunnen laten zien dat de organisatie goed draait bijvoorbeeld wanneer je een extra lening wil zodat jij je bedrijf kunt uitbreiden
3 liquidatie

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hoe bereken je de Current Ratio
vlottende activa +liquide middelen 
---------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 9 - Slide

Op de balans staan de vlottende activa en de liquide middelen.
en die deel je door het kort vreemd vermogen.

vlottende activa;
geld waar een onderneming snel over kan beschikken, zoals debiteuren die nog moeten betalen of voorraden die je nog kunt verkopen.

kort vreemd vermogen;
zoals je crediteuren, je rekening courant kort lopende schulden zeg maar.
Pag 96 voorbeeld bv Maatwerk
Bereken de Current Ratio

Slide 10 - Slide

vlottende activa =15
liquide middelen = 15

vreemd vermogen kort = 20

uitkomst = 1,5
Berekening Current Ratio
Wat zegt de uitkomst?
< 1 : niet liquide
1: vl activa + lm = kvv   precies genoeg
>1 liquide


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Liquiditeit; Current Ratio 
maak opdracht 7, 8a, 11b en 12b

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Volgende week
Huiswerk opdrachten af (7, 8a, 11b, 12b)
Nabespreken HW
Quick Ratio berekenen
liquiditeitsbalans opstellen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

quick ratio
vlottende activa - voorraden + liquide middelen
------------------------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?
actuele waarde kan afwijken

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

current ratio
Wat moet de uitkomst zijn?
>1, richting 2
Slide 17 - Slide

This item has no instructions

quick ratio
Wat zegt de uitkomst?
tussen 0,5 en 1

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

hoe meet je de liquiditeit?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions