4.5 KBL 4.6 BBL Centrummaten klas 2 VOS

statistiek
WAT IS STATISTIEK?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

statistiek
WAT IS STATISTIEK?

Slide 1 - Slide

Doel
 Aan het einde van de les:
Weet je wat turven is
     Kun je het gemiddelde
                          Kun je het gewogen gemiddelde
 berekenen
             Kun je de mediaan vinden.
         Kun je de modus vinden.

Slide 2 - Slide

Wat gaan we maken.
Huiswerk vorige les nakijken !! 
BBL : 
KBL : 
Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Turftabel maken.

Voor een proefwerk worden de volgende cijfers gehaald:

7-6-7-10-4-7-6-7-5-4-6-6-8-6-5-8-9-6-5-5-4-7-8-5-7-8-6-9


- maak een turftabel

- welk cijfer komt het meeste voor


Slide 5 - Slide

Gemiddelde

-welk cijfer komt het meeste voor?

              6

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Centrummaten

Voor een proefwerk worden de volgende cijfers gehaald:

7+6+7+1+4+7+6+7+5+4+6+6+8+6+5+8+9+6+5+5+4+7+8+5+7+8+6+9=.......

antwoord delen door het aantal cijfers.


Bereken het gemiddelde cijfer.


antwoord delen door 28

gemiddelde= 172: 28 = 6,14 = 6,1 (  op 1 decimaal afgerond )

Slide 8 - Slide

Een gemiddelde van cijfers die niet even zwaar meetellen is een gewogen gemiddelde. 

 Kijk dus goed hoe vaak een cijfer meetelt.
Gewogen gemiddelde.

Slide 9 - Slide

 Gemiddelde uit een tabel       Cijfers 2B
cijfer          I  5,5 I 6,9 I 7,5 I 6  

aantal lln  I   2   I  7   I  5   I  4

a: wat is het gemiddelde cijfer van de klas?

b: welk cijfer is de modus?

Slide 10 - Slide

cijfer          I  5,5 I 6,9 I 7,5 I 6  

aantal lln  I   2   I  7   I  5   I  4

a: wat is het gemiddelde cijfer van de klas?


2x5,5= 11   7X6,9=48,3   5x7,5=37,5    4x6=24

11+48,3+37,5+24= 120,8

120,8: aantal leerlingen

120,8: 18= 6,7   Het gemiddelde cijfer is een 6,7.


b: welk cijfer is de modus? Welk cijfer komt het meest voor? Het cijfer 6,9 is de modus; dit cijfer komt het meest voor.

Slide 11 - Slide

Gemiddelde , modus en mediaan
Bekijk het filmpje op de volgende dia nog eens goed.
Je moet goed onthouden hoe je het gemiddelde berekent.
Je moet ook goed leren wat de modus en de mediaan zijn .


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-9-9-10

Wat is de mediaan? ( het middelste getal !!! )

Mediaan

Je ziet dat er nu 2 cijfers in het midden staan.Deze cijfers tel je bij elkaar op en deel je door 2.

6+7=13

13 : 2= 6,5

Slide 14 - Slide

4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-9-9-10

Wat is de modus?

Het cijfer dat het meest voorkomt in de rij is de modus.

Hier is de modus dus 7

Slide 15 - Slide

Centrummaten

Voor een proefwerk worden de volgende cijfers gehaald:

7-6-7-10-4-7-6-7-5-4-6-6-8-6-5-8-9-6-5-5-4-7-8-5-7-8-6-9


Bij het bepalen van de mediaan en modus is het belangrijk dat de cijfers op volgorde staan vanklein naar groot.


4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-9-9-10

Slide 16 - Slide

2, 7, 9, 6, 4, 3, 3, 7, 8, 3, 2, 4, 3, 5, 3
Wat is de mediaan?

( Zet de getallen eerst in de volgorde van klein naar groot !!!! )
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 17 - Quiz

2, 7, 9, 6, 4, 3, 3, 7, 8, 3, 2, 4, 3, 5, 3
Wat is de modus??
A
3
B
4
C
7
D
8

Slide 18 - Quiz

Huiswerk
BBL : 
KBL : 


Slide 19 - Slide