Periode 3: Personeelsbeleid week 11

1 / 36
next
Slide 1: Slide
PersoneelsbeleidMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Soorten verzuim 
 • Wit, Zwart, Grijs en Roze
 • Werkgebonden en Niet Werkgebonden 
 • Kort, Middellang en Lang Verzuim 

Slide 2 - Slide

Na een relatie van 15 jaar heeft de vriendin van Bert het uitgemaakt. Ze blijkt al 1,5 jaar een relatie te hebben met de beste vriend van Bert. Bert heeft liefdesverdriet en is er helemaal kapot van. Hij meldt zich ziek. Van welk verzuim is er sprake.
A
Zwart
B
Wit
C
Grijs
D
Roze

Slide 3 - Quiz

Oorzaken verzuim
 • Slechte arbeidsomstandigheden 
 • Stress
 • Werksfeer

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Onderdelen verzuimbeleid 
Voorkomen en Verminderen van Verzuim 
VerzuimPREVENTIE 
VerzuimPROTOCOL
VerzuimTRAINING
VerzuimREGISTRATIE & ANALYSE
VerzuimBEGELEIDING & RE-INTEGRATIE

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Omgaan met verzuim
Taken die horen bij Voorkomen en Verminderen van Verzuim
 1. Verzuim voorkomen
 2. Verzuim beheersen
 3. Zieke medewerkers begeleiden 

Slide 8 - Slide

1 Verzuim Voorkomen 
 1. Zorgen voor een gezonden en veilige werkplek (RI&E)
 2. Voorkom stress (werkdruk en duidelijke taakomschrijving)
 3. Zorgen voor een prettige werksfeer
 4. Geef het goede voorbeeld
 5. Zorg voor een hoge drempel 

Slide 9 - Slide

Welk verzuim wil je voorkomen met deze voorschriften?
A
Zwart
B
Wit
C
Grijs

Slide 10 - Quiz

Voorkom stress
 • Gezonde werkdruk
 • Duidelijke taakomschrijving 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Hoe kun je de werksfeer verbeteren?
A
Werkdruk verlagen
B
Werken met individuele beloningen
C
Werksfeer bespreken tijdens FG

Slide 14 - Quiz

Werksfeer verbeteren
 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Let op signalen
 • Waardeer de inspanningen van je medewerkers
 • Teambuilding 

Slide 15 - Slide

Signalen dat medewerkers zich onprettig voelen

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Slide

Zwart verzuim tegengaan
Verzuimdrempel verhogen!
 • Hoe melden medewerkers zich ziek?
 • Persoonlijk contact: telefonisch 
 • Hoe controleer je de ziekmelding?
 • Bellen met zieke medewerker (verwachting)
 • Verzuim is onderwerp van gesprek!
 • Verzuimgesprekken (oorzaken en mogelijke oplossingen) Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Wat betekent ziekmelden per WhatsApp voor de verzuimdrempel
A
Verzuimdrempel is te laag
B
Verzuimdrempel is te hoog

Slide 20 - Quiz

Je wilt natuurlijk weten wat de oorzaak is van frequent verzuim. In verband met de AVG kun je dit niet vragen. Welke vragen kun je wel stellen?

Slide 21 - Open question

Verzuimgesprek 
“Wat vind je van de frequentie van jouw verzuim de afgelopen 365 dagen?”
“Heb je het nog naar je zin op het werk?”
“Zit je op je plek? Vind je je functie uitdagend genoeg?”
“Hoe is je werk-privé balans?”


Slide 22 - Slide

2 Verzuim beheersen 
6. Breng verzuim in kaart (METEN = WETEN)
7. Hanteer een duidelijk verzuimprotocol 
8. Houd de regie in eigen hand 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Welke vraag mag je NIET stellen aan een zieke medewerker
A
Hoe lang het verzuim gaat duren.
B
Of er sprake is van een arbeidsongeval.
C
Wat de oorzaak van het verzuim is.

Slide 26 - Quiz

3. Zieke medewerkers begeleiden
9. Werken helpt (korte dagen, aangepast werk)
10. Wees creatief
11. Houdt contact 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Na zorgverlof, 50% ziekmelding 
 1. Afspraken over het werk: hoe onderhoudt de werknemer het contact met zijn werkgever en welke afspraken maken ze, welke taken kunnen nu niet? 

2. Praktische hulp: wat kan geregeld worden voor de opvang van de kinderen en huishoudelijke hulp? 
3. Coaching en ondersteuning van de werknemer. De begeleiding voorkomt het ontstaan van psychische klachten op termijn.

Slide 29 - Slide

Resultaat 
De makelaar bouwt zijn werk op en is na vier maanden weer volledig arbeidsgeschikt en gere-integreerd. Een mooie afloop, omdat hij zonder begeleiding waarschijnlijk zeker vijf maanden volledig thuis had gezeten. Hoewel de echtgenote van de makelaar nog steeds intensieve logopedie en fysiotherapie ondergaat mag zij naar huis. Nu de werknemer volledig hersteld is gemeld maken werkgever en werknemer afspraken over een verdere flexibele indeling van het werk. 

Slide 30 - Slide

Langdurig verzuim 
Is een medewerker na 42 werkdagen (6 weken) nog niet beter? Dan ziekmelden bij het UWV! 

de werkgever moet een zieke medewerker twee jaar doorbetalen. Eerste jaar minimaal 70% (niet onder minimumloon) en tweede jaar minimaal 70% (mag wel onder het minimumloon) 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Plan van Aanpak

Slide 35 - Slide

Opdracht 8 p184
Neem een van je medewerkers in gedachten. Stel, deze medewerker is zes maanden ziek thuisgebleven. Hij kan weer aan het werk, maar wil hier wel rustig mee beginnen. In zes weken tijd wil hij het werk opbouwen naar een aantal uren dat hij werkte voordat hij ziek werd. Maak een plan van aanpak voor de begeleiding van deze medewerker voor de komende zes weken. Vermeld hierin welke taken de medewerker gaat uitvoeren, hoeveel uur per week hij gaat werken en hoe de begeleiding door jou er tijdens deze zes weken uitziet. 

Slide 36 - Slide