Taalverandering

Taalverandering
Hebban olla vogala naar rechts geswipet...
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Taalverandering
Hebban olla vogala naar rechts geswipet...

Slide 1 - Slide

Welk aspect van de taal
verandert het snelst?
A
Spelling
B
Woordenschat
C
Uitspraak
D
Grammatica

Slide 2 - Quiz

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Is deze zin correct AN?
'Het schoolbestuur heeft haar beslissing toegelicht.'
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

Is deze zin correct AN?
'De leerlingenraad heeft
zijn voorzitter gekozen.'
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

Is deze zin correct AN?
'De regering heeft zijn begroting
voor 2020 opgesteld.'
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quiz

Is deze zin correct AN?
'We hebben thuis een koe en we melken hem iedere dag.'
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Ruud Hendrickx
Zeg tegen een Vlaming – of tenminste tegen een Vlaming die een beetje interesse voor taalwetenschap heeft – ‘de koe, hij geeft melk’, en hij weet meteen waar het over gaat. Over het in Vlaamse oren vreemde verschijnsel dat alle Nederlanders – dat denken Vlamingen althans – alle de-woorden als mannelijk behandelen – dat denken ze althans. De tafel? Hij heeft vier poten. De banaan? Leg hem maar opzij. Typisch iets voor Nederlanders, denken de Vlamingen. Wij doen zoiets niet.
Zeg tegen een Vlaming ‘de koe, hij geeft melk’, en hij krimpt in elkaar. In Vlaamse oren klinkt het als een vreemd verschijnsel dat alle Nederlanders – dat denken Vlamingen althans – alle de-woorden als mannelijk behandelen. De tafel? Hij heeft vier poten. De banaan? Leg hem maar opzij. Typisch iets voor Nederlanders, denken de Vlamingen. Wij doen zoiets niet.

Vlamingen gaan er prat op dat zij perfect aanvoelen of een de-woord mannelijk of vrouwelijk is. Dat kunnen ze namelijk afleiden uit de vorm van het lidwoord als ze dialect of omgangstaal spreken. Dan zeggen we ‘ne’ man (m) en ‘een’ vrouw (v). Het is ‘een’ banaan en ‘een tafel’. Die woorden zijn dus beide vrouwelijk.

Dat trucje met de lidwoorden werkt perfect. Alleen zijn de Vlamingen het onderling niet altijd eens over dat lidwoord. Zo hebben Zuid-Limburgers het over ‘ne maag’ en dat klinkt behoorlijk vreemd in de oren van alle andere Vlamingen.
Ruud Hendrickx (VRT)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Is deze zin correct AN?
'De media is verantwoord omgesprongen met dit verhaal.'
A
Ja
B
Nee

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Een woordenboek (zoals Van Dale) is een voorbeeld van...
A
normatieve of prescriptieve taalkunde
B
descriptieve taalkunde

Slide 20 - Quiz

Het 'Groene Boekje' is een voorbeeld van...
A
normatieve of prescriptieve taalkunde
B
descriptieve taalkunde

Slide 21 - Quiz

Etymologie is een onderdeel van...
A
normatieve of prescriptieve taalkunde
B
descriptieve taalkunde

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

En de toekomst van 
het Nederlands?
  1. Welke evolutie zou volgens Van Oostendorp kunnen plaatsvinden in Vlaanderen in de volgende 500 jaar?
  2. Waarom werden het Afrikaans en het Frans deels als inspiratie gebruikt voor dit 'experiment'?
  3. Welke opvallende invloed kan migratie hebben op de grammatica van een taal?

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

En de toekomst van 
het Nederlands?
  1. Welke evolutie zou volgens Van Oostendorp kunnen plaatsvinden in Vlaanderen in de volgende 500 jaar?
  2. Waarom werden het Afrikaans en het Frans deels als inspiratie gebruikt voor dit 'experiment'?
  3. Welke opvallende invloed kan migratie hebben op de grammatica van een taal?

Slide 28 - Slide

En de toekomst van 
het Nederlands?
  1. Welke evolutie zou volgens Van Oostendorp kunnen plaatsvinden in Vlaanderen in de volgende 500 jaar?
  2. Waarom werden het Afrikaans en het Frans deels als inspiratie gebruikt voor dit 'experiment'?
  3. Welke opvallende invloed kan migratie hebben op de grammatica van een taal?

Het natuurlijk streven van een taal naar vereenvoudiging noemen we taaleconomie.

Slide 29 - Slide