Arbo

Arbo 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
DierverzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Arbo 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je...

 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat.
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van Arbo.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar denken jullie aan bij 'Arbo'?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

ARBO-wet
Afkorting: ARBbeidsOmstandigheden-wet

Een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. 

Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wie moet zich houden aan de Arbowet?
A
Werkgever
B
Werkgever en werknemer
C
Werknemer

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Algemene voorschriften Arbo
Het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet)

Het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet)

Het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Werkgever zorgplicht
Verantwoordelijkheid van de werkgever is om jou in een veilige omgeving te laten werken.
   
Zowel mentale- als fysieke omstandigheden moeten goed zijn.

In het Arbobeleid staat precies genoemd, wat een bedrijf moet doen om deze omstandigheden optimaal te houden.

Slide 7 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Doel
“Het Arbobeleid heeft tot doel gezonde arbeidsomstandigheden voor medewerkers te realiseren. 

Naast het vermijden van gevaarlijke situaties ziet het ook op een gezond werkklimaat en goede omgang met elkaar en klanten.”

Slide 8 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Arbobeleid
 1. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 2. Ziekteverzuimbeleid
 3. Preventiemedewerker
 4. Arbodeskundige
 5. PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
 6. Voorlichting
 7. Bedrijfshulpverlening (BHV)
+ melden ernstige bedrijfsongevallen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als werknemer?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Werknemer
 • Op een juiste wijze arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen gebruiken
 • Aangebrachte beveiligingen niet te veranderen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken
 • Mee werken aan georganiseerde voorlichting en onderricht
 • De werkgever in te lichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid
 • Andere deskundige personen (arbodeskundigen, preventiemedewerkers et cetera) bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat zou deze foto te maken hebben met Arbo?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Ik vind het belangrijk dat een werkgever een goed arbobeleid heeft
Ja
Nee
Maakt me niet zoveel uit

Slide 13 - Poll

This item has no instructions