Hoofdstuk 2: Brits-Indië

H2 Britse Rijk in India
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H2 Britse Rijk in India

Slide 1 - Slide

Lesverloop
 •     aansluiten op de planning
 •     introductie
 •     uitleg over par 1.2 Britse Rijk
 • interactieve opdrachten mbt modern imperialisme 
 • terugblik
 • huiswerk maken van Britse Rijk    Slide 2 - Slide

planning
Week 13: afmaken h8 en 
Britse Rijk;  maakwerk par 1.2 en uitleg 1.2
 Week 14:    maakwerk par 1.3 en uitleg 1.3
Week 15:  huiswerk aftekenen en oefenen

Slide 3 - Slide

HC Britse Rijk
1. Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)?

2. Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?

3. Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië (1750-1900)?
Deelvragen:

Slide 4 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van deze les...
 •     ...weet je waarom Europese mogendheden kolonieën stichtten
 •     ...herken je de periode waarin dit wereldrijk tot stand is gekomen (1585-1900).
 •     ...kun je de tijdvakken bij deze periode benoemen.
 •     ...kun je bij deelvraag 2 motieven noemen voor de kolonisatie van IndiaSlide 5 - Slide

Britse Rijk

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Wat heeft de afbeelding te maken met het Britse Rijk in India?

Slide 8 - Open question

Herhaling

Aan het begin van de 16e eeuw vestigden handelaren uit Portugal, de Republiek en Engeland zich aan de Indiase kust. Zij stichtten factorijen.

De Mogolvorsten vonden dat prima: meer handelaren betekende immers meer handel en dus meer winst, ook voor hen.
Belangrijkste factorijen (warenhuizen voor handel) aan de kust van India.

Slide 9 - Slide

East India Company en de Royal Navy
Om het omvangrijke India als onderdeel van het Britse rijk onder controle te houden, zette Groot-Brittannië de East India Company en de Royal Navy in.
De EIC werd opgericht om de handelsstromen van en naar India te coördineren en verder uit te bouwen.
Bevoegdheden:
 • Britse handelaren mochten alleen via de EIC handelen met India;
 • Alleen de EIC mocht namens Engeland verdragen sluiten met de plaatselijke bestuurders;
 • De EIC moest Britse handelsbelangen in India beschermen, desnoods met geweld.

De Royal Navy (militaire vloot) moest de handelsstromen beschermen op zee.
Kenmerkende aspect:
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
KA

Slide 10 - Slide

Rond 1700
Rond 1900

Slide 11 - Slide

Opdracht
-Bedenk zelf een vraag die over het filmpje gaat, die betrekking heeft op de lesstof.
-Na het filmpje geef je je vraag naar achteren door, diegene schrijft een antwoord op de achterkant.
-klassikaal bespreken

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Bedenk een vraag, die over het filmpje gaat.

Slide 14 - Open question

 Modern imperialisme, oorzaken:
 1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
 2. Door technologische verbeteringen werd modern imperialisme makkelijker
 3. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)
 4. Christendom verspreiden en  superiotiteitsdenken

Slide 15 - Slide

Dus: de motieven voor modern imperialisme
Economisch:
-Grondstoffen
-Afzetmarkt
Politiek:
-Machtsvertoon
Cultureel
-Europese superioriteit


Slide 16 - Slide


Een directe scheepvaartverbinding tussen Europa en Azië maakte het besturen van Aziatische kolonies makkelijker.

Slide 17 - Slide

Brits Indië
 • 1858 India wordt een Britse kolonie
 • 1877 koningin Victoria keizerin van Brits Indië
 • Britse minderheid bestuurt de Indiase meerderheid
 • gunstige handelsvoorwaarden
 • beschaven van de Indiase bevolking

Slide 18 - Slide

Conclusie
Er zijn kortom economische, politiek en culturele motieven om India te bezitten. Het Britse Rijk leverde Groot-Brittannië veel winst op.
Groot-Brittannië nam een economische voorsprong  in de achttiende en negentiende eeuw (zie hiervoor par 1.3).


Het Britse Rijk omstreeks 1700

Slide 19 - Slide

Nabespreking

Slide 20 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (bijvoorbeeld Cuba)
B
Verovering voor de versteviging van de Amerikaanse macht in de regio
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Cubaanse tabak)

Slide 21 - Quiz

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (hier China)
B
Verovering voor de machtspositie in de wereld
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Chinese zijde voor textiel)

Slide 22 - Quiz

Noem twee motieven om India te koloniseren.

Slide 23 - Open question

Zelf aan de slag
-huiswerk maken par 1.3 Britse Rijk
-keuze om bezig te gaan met je dia's of toetsweek voor te bereiden

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link