Les 4 Profiel A Huishouden en Verzorging

Profiel A Huishouden en Verzorging
Les 4
hoofdstuk 4
Boek 
NU
PEDAGOGISCH WERK
Profielboek
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Profiel A Huishouden en Verzorging
Les 4
hoofdstuk 4
Boek 
NU
PEDAGOGISCH WERK
Profielboek
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog?
van de vorige les

Slide 2 - Open question

Het werk van een pedagogisch medewerker vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. 
KINDGERICHTE INTERACTIEVAARDIGHEDEN 
  1. sensitieve responsiviteit 
  2. respect voor autonomie 
  3. structureren & grenzen stellen 
  4. praten & uitleggen 
  5. ontwikkelingsstimulering 
  6. begeleiden van interacties

Slide 3 - Slide

De sensitieve houding van een opvoeder is een maat voor de kwaliteit van zijn opvoedend handelen. 

Zij geeft aan in hoeverre de opvoeder de signalen van zijn kind opvangt, juist interpreteert en er effectief op reageert.

Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. 
Sensitieve responsiviteit
Betekenis

Slide 4 - Slide

Sensitieve responsiviteit
Als professionele opvoeder ga je gevoelig (sensitief) in op signalen. 
Je bent warm en ondersteunend aanwezig. 
Wanneer een kind erg nieuwsgierig is, zich niet lekker voelt, onzeker is of behoefte heeft aan contact, dan moet dit gezien worden. 
Als professionele opvoeder heb je oog voor de signalen van een kind. 
Je ziet en of voelt deze en reageert snel en goed. 
Dit zorgt dat het kind zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt.

Slide 5 - Slide

Sensitieve responsiviteit
geeft een voorbeeld

Slide 6 - Open question

Respect voor autonomie
Kinderen die zich veilig voelen, durven op ontdekking te gaan. 
Het is belangrijk dat een kind ook de mogelijkheden krijgt om zelf dingen te doen. 
Als professioneel opvoeder respecteert je deze autonomie en stimuleer je kinderen om zoveel mogelijk zelf te proberen en zelf op te lossen. 

Je geeft geen opdrachten, maar daagt kinderen uit en vraagt ze mee te helpen. 

Slide 7 - Slide

Respect voor autonomie
geef een voorbeeld

Slide 8 - Open question

Structureren & grenzen stellen
Met deze vaardigheid geef je als professioneel opvoeder kinderen duidelijkheid.
 Als professioneel opvoeder structureer je situaties, activiteiten en uitdagingen. 

Je doet dat op zo’n manier dat alles voor ieder kind duidelijk en overzichtelijk is.

Slide 9 - Slide

Structureren & grenzen stellen
geef een voorbeeld

Slide 10 - Open question

Praten & uitleggen
Een professioneel opvoeder die goed is in praten en uitleggen, let op de toestand, de aandachtsrichting en het begripsniveau van de kinderen. 
Je praat regelmatig met de kinderen en stemt inhoud en timing goed af.
In de eerste levensjaren verwerven kinderen in een rap tempo taal. 
Ze doen dit veelal in interactie met anderen. 
Daarom moeten opvoeders hun interacties - ook met baby’s- begeleiden met taal. 

Goed praten & uitleggen komt de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en het socialisatieproces ten goede.

Slide 11 - Slide

Praten & uitleggen
geef een voorbeeld

Slide 12 - Open question

Ontwikkelingsstimulering
Eén van de taken van een professioneel opvoeder is het stimuleren van de motorische-, cognitieve-, taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Oftewel de persoonlijke competentie van een kind. 
Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om wat extra's. 
Als professionele opvoeder speel je in op wat kinderen aangeven en richt je hun aandacht op nieuwe dingen. 
Uitgangspunt daarbij zijn hun interesses, behoeften en hun ontwikkelingsniveau.

Slide 13 - Slide

Ontwikkelingsstimulering
geef een voorbeeld

Slide 14 - Open question

Begeleiden van interacties
Kinderen hebben interactie met elkaar. 
Ervaringen die van invloed zijn op hun welbevinden. 
Zowel Positief als negatief.
Als professioneel opvoeder begeleidt je deze interacties door ze aan te moedigen elkaar te helpen, samen te werken, naar elkaar te luisteren en elkaars werk te bewonderen.

Slide 15 - Slide

Begeleiden van interacties
geef een voorbeeld

Slide 16 - Open question

de les was?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll