Psychiatrie en somatiek

Psychiatrie en somatiek
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Psychiatrie en somatiek

Slide 1 - Slide

Programma
Psychiatrie en somatiek
Integratieve opdracht
Werken aan de opdrachten
Afronden

Slide 2 - Slide

Welke lichamelijke klacht had je die vanzelf weer over ging?

Slide 3 - Mind map

Overlijden en psychiatrie
Denemarken
Finland
Zweden
Gemiddelde leeftijd man
75,5
75,7
78,2
Man met schizofrenie
55,7
58,6
59,3
Gemiddelde leeftijd vrouw
80,3
82,5
82,6
Vrouw met schizofrenie
​63,8
66,9
65,7

Slide 4 - Slide

Wat zou het verschil veroorzaken?

Slide 5 - Mind map

Veel voorkomende aandoeningen in de GGZ
++ (4x zo vaak)
++
+ (2 keer zo vaak)
+
HIV
Hartklachten
Slecht gebit
TBC
complicaties bij zwangerschap en bevalling
Hoge bloeddruk
Verminderde longfunctie
Hepatitis B en C
hersenbloeding
Obesitas
Seksueel disfunctioneren
Kanker (obesitas gerelateerd)
herseninfarct
metabool syndroom
Osteoporose
Diabetes
hyperlipidemie

Slide 6 - Slide

Organische psychiatrie
Psychiatrische stoornis door lichamelijk probleem
Korsakov/ziekte van Wernicke
Delirium
Ziekte van Pick (VVT)
Dementie (VVT)
Chorea van Huntington

Slide 7 - Slide

SOLK Somatisch
Onvoldoende Verklaarde Aandoeningen
Lichamelijke klachten die met de huidige diagnostische mogelijkheden niet kunnen worden verklaard. ​
Diverse lichamelijke veranderingen zoals:​
Moeheid​, Pijn​

Slide 8 - Slide

Gevolgen SOLK
Bij zorgvrager
Bij hulpverlener
Voelt zich niet begrepen
Weerzin
Voelt zich afgescheept
Geen geduld
Shoppen

Slide 9 - Slide

Omgang SOLK
  1. Spreek zo veel mogelijk aan op sterke kanten en bekrachtig gezond gedrag​
  2. Geef ook positieve aandacht als geen klachten worden geuit. ​ 
  3. Ga uit van de eigen verantwoordelijkheid maar bied wel de nodige steun en structuur.​ 
  4. Erken de klachten
  5. Betuig medeleven, zonder inhoudelijk op de klachten in te gaan​
  6. Blijf alert op veranderingen in het klachtenpatroon en meldt dit.​
  7. Formuleer concrete begeleidingsdoelen​​

Slide 10 - Slide

Hoeveel jaar eerder overlijdt een zorgvrager met schizofrenie ongeveer?
A
5-10 jaar eerder
B
11-15 jaar eerder
C
16-20 jaar eerder
D
21-25 jaar eerder

Slide 11 - Quiz

Organische psychiatrie is
A
Alles heeft in de psychiatrie met elkaar te maken
B
Het leven in de psychiatrie is net een organisme
C
Psychiatrische stoornis door lichamelijk probleem
D
Uitval van organen door psychiatrische ziekte

Slide 12 - Quiz

Een voorbeeld van SOLK is
A
Anorexia
B
Depressie
C
Insomnia
D
Verlammingsverschijnselen

Slide 13 - Quiz

stap 2 Gereedschapskoffer
Gesprek (bewijs) met persoon uit casus
Wat is nodig om gelukkig te worden/blijven?
Tips voor omgeving, zorgvrager?
Wat zijn triggers?
Draaglast/draagkracht

Slide 14 - Slide

Stap 3: Actieplan (sigaleringsplan)
Een actieplan voor triggers: welke situaties of gebeurtenissen (bv een verjaardag of een geur) brengen de ander van slag en wat hij/zij dan kan doen om zichzelf te kalmeren;
Een actieplan voor vroege waarschuwingstekens: welke subtiele signalen worden aangeven dat het wat minder goed gaat (bv minder goed slapen, meer roken) en wat hij/zij daaraan kan doen;
Een actieplan voor signalen van ontsporing: wat hij/zij direct moet doen als er gemerkt wordt dat het bergafwaarts met de ander gaat (bv niet meer slapen, achterdocht, paniek);
Een crisisplan: wat er moet gebeuren (bv steun, behandeling, medicatie) als hij/zij in een crisis raakt; 
Een postcrisisplan: dat de ander helpt om de crisis te evalueren en weer terug te komen in een situatie waarin hij/zij zich goed voelt.

Slide 15 - Slide

Werken aan de leervragen en opdrachten Canvas
Checking vrijdag presentatie
Casus integratieve opdracht insturen voor go/no-go
11.30 terug komen

Slide 16 - Slide

Wat heb je vandaag voor nieuws geleerd?

Slide 17 - Mind map

Wat vond je van de les?

Slide 18 - Mind map