1.2 India als trots van het Britse Rijk (C)

Het Britse Rijk (1585-1900)
1.2 India als trots van het Britse Rijk (C)
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het Britse Rijk (1585-1900)
1.2 India als trots van het Britse Rijk (C)

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen? 

1. Welkom
2. Leerdoelen nabespreken
3. Leerdoelen
4. Theorie
5. Beeldmateriaal
6. Aan de slag 
7. Leerdoelen nabespreken

Slide 2 - Slide

Leerdoelen terugkoppeling
Je kunt verklaren waarom in 1857 de Grote Indiase Opstand tegen het Britse gezag uitbrak. 


Slide 3 - Slide

Leerdoelen

Je kunt het verband tussen de Industriele Revolutie in GB en opkomst modern imperialisme in India uitleggen. 

Je kunt het belang van de opening van het Suezkanaal voor de Britse handel uitleggen.

Je kunt de motieven voor de oprichting van het Indian National Congress noemen. 


Slide 4 - Slide

Theorie

De Grote Indiase Opstand (1857) werd een jaar later neergeslagen door de Britten. Dit had vooral te maken met onderlinge verschillen tussen de Indiase bevolkingsgroepen (voorbeeld..?).  Toch had de opstand iets duidelijk gemaakt dat er iets moest veranderen binnen EIC. Deze kon het land blijkbaar niet goed genoeg besturen.. 

Slide 5 - Slide

Theorie

Het bestuur van India kwam onder direct gezag van de Britse regering. Er kwamen veranderingen in het leger, het Britse gezag werd strenger en vele Indiase gewoonten en gebruiken kregen nog minder ruimte. 

Slide 6 - Slide

Theorie

Opschrijven:
Omdat het bestuur van India in handen kwam van de Britse regering kwam er een einde aan de Mogol-dynastie. Van grote symbolische betekenis was dat de Britse koningen Victoria in 1876 tot keizerin van Brits-Indie werd gekroond. 

Slide 7 - Slide

Theorie

Deze ontwikkeling pas goed binnen het modern imperialisme van de negentiende eeuw. Wat betekende dit ook alweer? 

Slide 8 - Slide

Theorie

Deze ontwikkeling pas goed binnen het modern imperialisme van de negentiende eeuw. Wat betekende dit ook alweer? 

Modern imperialisme: Europese landen vergrootten hun macht over steeds meer koloniale gebieden - gebieden overzee. (meer macht en aanzien + grondstoffen en afzetmarkt)

Slide 9 - Slide

Theorie

In de eerste anderhalve eeuw van de Britse handelscontacten met India waren Europeanen nog niet in staat zulke mooie stoffen te produceren als de Indiërs. Dat veranderde langzaam in de 18e en 19e eeuw. Iemand enig idee welke ontwikkeling hiervoor zorgde? 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Theorie

De industriële revolutie: overgang van landbouw en huisnijverheid naar vooral machinale productie. 

Plantagekolonie: overzees gebied waar slaven handel verbouwen voor Europese markt 

Wereldeconomie: systeem waarin goederen uit verschillende werelddelen worden verhandeld. 

Slide 12 - Slide

Theorie

Om alle grondstoffen en producten over de wereld te kunnen verplaatsen, was een goed vervoersnetwerk nodig. In India liet de Britse overheid een groot spoorwegennet aanleggen. Zo konden ze gewassen snel van en naar plantages en havenplaatsen worden vervoerd. 

Slide 13 - Slide

Theorie

Daarnaast verliep het vervoer van en naar India vanaf 1869 nog sneller door de opening van het Suezkanaal .. ?

Slide 14 - Slide

Theorie

Opschrijven:
Door aanleg van spoorwegennetwerk en opening van het Suezkanaal (1869) konden veel producten sneller over de wereld vervoerd worden. India maakte Engeland rijk. 

Slide 15 - Slide

Theorie

De Britse invloed nam natuurlijk alleen maar meer toe in de loop van de 19e eeuw. 
  • De handelstaal was Engels 
  • Op school kregen leerlingen Britse opvoeding
  • Rechtssysteem was Engels
  • Mensen studeerden aan Engelse universiteiten
  • Mensen werden 'Britser dan de Britten'. 

Slide 16 - Slide

Theorie

Toch geen inspraak in het bestuur. De Britten wilden de macht niet delen. Ook niet nadat er in 1885 een groep werd opgericht dat het Indian National Congress heette.  

De Britten reageerden afwijzen op hun bezwaren tegen economische uitbuiting van India. Ze vonden de groepering veel te nationalistisch

Slide 17 - Slide

Theorie

Opschrijven:
Om iets te doen tegen economische uitbuiting werd Indian National Congress opgericht (1885). Zij deden dit vanuit een idee van nationalisme: liefde voor eigen land. Doel om mensen van hetzelfde volk in eigen staat onder te brengen. 

Slide 18 - Slide

Aan de slag

Keuze uit:

1. Maak opdrachten 7, 8, 9 en 12 van paragraaf 1.2.

2. Lees (in stilte) het handboek door. 

3. Kijk '7. Brits bestuur in India' van JoostGeschiedenis op Youtube. 


Slide 19 - Slide

Leerdoelen nabespreken

Je kunt het verband tussen de Industriele Revolutie in GB en opkomst modern imperialisme in India uitleggen. 

Je kunt het belang van de opening van het Suezkanaal voor de Britse handel uitleggen.

Je kunt de motieven voor de oprichting van het Indian National Congress noemen. 


Slide 20 - Slide