K&K les 1

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Planning
- week 7 (28 maart): theorietoets
- week 10 uiterlijke inleverdatum (18 april): opdracht Kind- en Jeugdzorg

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Ervaringen met de kraam- of kinderafdeling

Slide 4 - Slide

Op de kraamafdeling (verloskunde) liggen zv met complicaties bij de zwangerschap en zv die bevallen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Welke stelling is waar over de neonatologie-afdeling?
A
Hier liggen alle baby'tjes tot 1 jaar.
B
Hier liggen alle pasgeboren baby'tjes.
C
Hier liggen alle baby'tjes vanaf 10 dagen.

Slide 6 - Quiz

Welke stelling over de kinderafdeling is waar?
A
Hier liggen kinderen vanaf 10 dagen-18 jaar.
B
Hier liggen kinderen van 0-16 jaar.
C
Hier liggen kinderen vanaf 10 dagen-16 jaar.

Slide 7 - Quiz

Waar denk je aan bij de kinderafdeling?

Slide 8 - Open question

Wat is ouderparticipatie en
rooming-in?

Slide 9 - Open question

Werken op de kinderafdeling
https://www.youtube.com/watch?v=bPTLlRg0VeU​

Slide 10 - Slide

Anticonceptiemiddelen

Slide 11 - Mind map

Wie kan of wie kunnen de thuis- en poliklinische bevallingen begeleiden?
A
Verloskundige
B
Verloskundige en de huisarts
C
Huisarts

Slide 12 - Quiz

De gynaecoloog is betrokken bij een klinische bevalling.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Indicatie klinisch bevallen

Slide 14 - Mind map

Wat is het verschil tussen 1e en 2e lijnszorg?

Slide 15 - Open question

Zorgpad 
Zorg specifiek 4 VP
   - Thema Ziekenhuis
      - 10.2 Kraamzorg in het ziekenhuis
         - 1. Test je kennis

Slide 16 - Slide