Zakelijke e-mail - les 1

De zakelijke e-mail
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De zakelijke e-mail

Slide 1 - Slide

Wat weet je na deze les:
  • Ik weet welke regels er horen bij een zakelijke e-mail.
  • Ik weet uit welke onderdelen een zakelijke mail bestaat.
  • Ik kan de inleiding, kern en het slotstuk van een zakelijke email herkennen.

Slide 2 - Slide

Bekijk de filmpjes:
- zie dia hierachter en eventueel nog:

Hoofdstuk 5 Nieuw Nederlands
Schrijven: een e-mail schrijven)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wanneer schrijf je een zakelijke e-mail?

Slide 5 - Open question

In een zakelijke brief gebruik je formele taal.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

Een zakelijke e-mail 

Slide 8 - Slide

Uit hoeveel alinea's bestaat een zakelijke -email minimaal volgens het filmpje?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 9 - Quiz

Welke van de onderstaande zinnen hoort niet in een zakelijke brief?

A
Met vriendelijke groet,
B
Graag wil ik informeren of ik me nog kan inschrijven.
C
Ik hoop gauw een reactie te ontvangen.
D
Ik ben blij dat je wat vrolijker bent nu.

Slide 10 - Quiz

Welke is een goede passende zin voor de inleiding van een zakelijke e-mail?
A
Beste mevrouw Jorisma,
B
Verzoek om uitstel
C
Wij willen deze gelegenheid benutten door op die dag ....
D
Graag zou ik hier meer informatie over willen ontvangen.

Slide 11 - Quiz

In de kern van een zakelijke brief zet je...
A
Het onderwerp, heel kort
B
waarom je de e mail schrijft
C
wat je wil weten of informatie die je wil geven.
D
jouw naam en adres

Slide 12 - Quiz

Wat is de juiste volgorde van de inhoud van een zakelijke e-mail?

1. Wat je van de ander verwacht.
2. Je noemt en begroet de persoon naar wie je mailt.
3. Duidelijke vraag stellen.
4. Waarom je de e-mail schrijft.

A
2,4,3,1
B
1,2,3,4
C
4,1,2,3
D
3,4,2,1

Slide 13 - Quiz

Hoe sluit je een zakelijke e-mail af?

Slide 14 - Open question

Aanhef
Kern
afsluiting
Slot
Onderwerp
Inleiding
Ik hoop dat u mij toestemming geeft.
Mag ik mijn werkstuk later inleveren?
Beste meneer Bokma,
Met vriendelijke groeten, (je naam)
Latere inlevering
Jammer genoeg is mijn werkstuk   niet af.

Slide 15 - Drag question

Een passende slotzin voor mijn zakelijke e-mail is.....?
Tip: Er zijn meerdere antwoorden goed!
A
Reageer snel!
B
Ik hoor graag hoe wij dit probleem oplossen.
C
Hopelijk krijg ik van u een nieuwe sleutel.
D
U moet niet te lang wachten om te reageren.

Slide 16 - Quiz

Waar of niet waar over een zakelijke e-mail?

In de inleiding schrijf je kort waarom je de e-mail schrijft.
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quiz

Zet de opbouw van een zakelijke e-mail in de goede volgorde:
A
kern -onderwerp - aanhef - inleiding -slot -afsluiting
B
inleiding - aanhef - kern - afsluiting - slot
C
onderwerp - aanhef - inleiding - kern - slot - afsluiting
D
aanhef - inleiding -kern - onderwerp - slot - afsluiting

Slide 18 - Quiz

Met welk(e) woord(en) begint de aanhef van een zakelijke e-mail altijd?
A
Hoi
B
Beste van Kallen,
C
Geachte heer, mevrouw,
D
Groeten,

Slide 19 - Quiz

Een zakelijke e-mail sluit je af met...
A
een beleefde groet en je naam.
B
wat je van de lezer wil.
C
wat je van de lezer wil en je naam.
D
een nette groet.

Slide 20 - Quiz

Een passend SLOT voor mijn zakelijke e-mail is.....?

A
Ik wil graag informatie hebben over ...............
B
Ik stuur de gevraagde informatie zo snel mogelijk op.
C
Met vriendelijke groeten, (je naam)
D
Ik hoop snel antwoord van u te ontvangen.

Slide 21 - Quiz

Pak nu je lesboek (p. 122)
Maak opdracht 1. Schrijf de antwoorden op de volgende pagina. 

Slide 22 - Slide

Opdracht 1:
vraag 1

Slide 23 - Open question

Opdracht 1
vraag 2

Slide 24 - Open question

Opdracht 1
vraag 3

Slide 25 - Open question

Opdracht 1
Vraag 4

Slide 26 - Open question

Opdracht 1
Vraag 5

Slide 27 - Open question

MOEILIJK
MAKKELIJK

Slide 28 - Slide

De zakelijke e-mail lijkt me:
A
makkelijk
B
moeilijk

Slide 29 - Quiz