dagbesteding

1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Dagbesteding 

Slide 9 - Slide

Wat is dagbesteding
EINDE DEZE LES:

 • Kun je vertellen wat dagbesteding is.
 • Kun je uitleggen waarom dagbesteding belangrijk is.
 • Kun je uitleggen wat de piramide van Maslow is.
 • Kun je vertellen over dagbesteding vroeger en nu.
 • Weet je hoe de financiering van dagbesteding is geregeld.

Slide 10 - Slide

Wat is jouw dagbesteding?

Slide 11 - Mind map

Dagbesteding voor cliënten
op jouw BPV

Slide 12 - Mind map

Dagbesteding 
Het besteden, opmaken van de dag. 

Doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden.

Slide 13 - Slide

Participatie 
Iedereen moet mee kunnen doen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Waarom is dagbesteding zo belangrijk?

Slide 16 - Open question

Belangrijk bij dagbesteding
 • Gedrag > wie heb je voor je?
 • Zingeving > wat is zingeving voor je cliënt
 • Competenties balans uitdaging en mogelijkheden
 • Werken > bijdrage maatschappij, diverse soorten
 • Scholing > educatie in breedste zin van het woord
 • Vrije tijd > leuk en belangrijk > officieel geen dagbesteding

Slide 17 - Slide

Piramide van Maslow
lichamelijke behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale behoeften
waardering en erkenning
zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 18 - Drag question

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Dagbesteding in zorg en welzijn
 • (re)activeren
 • leren van vaardigheden
 • vergroten en behouden van eigenwaarde
 • Leren omgaan met beperkingen
 • stabiliseren van functioneren
 • voorkomen van achteruitgang
 • Bereiken ander doel
 • Ondersteuning mantelzorg

Slide 21 - Slide

Dagbesteding in het verleden
 • Arbeidstherapie (1920 -1970). Dagstructuur, begeleiding en behandeling . Verplicht. Werken is heilzaam. 
 • Bezigheidstherapie. (jaren 70) Aandacht afleiden van beperkingen. Aangenaam tijdverdrijf bieden. 
 • Activiteitenbegeleiding. (1980) Opleiding. Doelen. Zelfbeschikking. Onderdeel multidisciplinaire team.
 • Sociale werkvoorziening (1980 - 2014) arbeidsgeschiktheid behouden/herstellen/bevorderen. 2015: Participatiewet
 • Individualisering (1990). Vraaggericht werken.

Slide 22 - Slide

Dagbesteding heden
 • Geïntegreerd in andere functies.
 • Vanuit eigen professionele deskundigheid de cliënt begeleiden in dagbesteding
 • Eigen regie
 • Participatiesamenleving 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Wat zijn taken van de beroepskracht
MZ t.a.v. de dagbesteding van cliënten?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide