Concentreren - Jouw concentratieritme (Gratis introductie)

1 / 20
next
Slide 1: Slide
LOBStudievaardigheden+1MBOHBOMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Module-inzicht: Kleine veranderingen kunnen grote resultaten opleveren.
Lesinzicht: Door slim pauzes te houden kan je je beter concentreren. 

Relevante pagina's uit het Slim Jezelf Zijn-boek: p. 76-77

Voor deze les kan je bij de slide over actieve pauzes gebruik maken van deze bijlage.

Slide 2 - Slide

Extra informatie
De terugblik is er om te reflecteren op de uitvoering van het experiment. Leerlingen bedenken wat ze van hun experiment hebben geleerd. Hierbij is er geen goed of fout. Zelfs als ze hun experiment niet hebben uitgevoerd, is het waardevol om na te denken over hoe dat kwam. Door consequent te reflecteren, wordt het voor leerlingen een gewoonte en ontstaat er een cultuur waarin het delen van je leeraanpak normaal is.

Op pagina 17 van het Slim Jezelf Zijn-boek staat een voorbeeld van de terugblik. 


Hoe ging het uitvoeren van je experiment?
Ik heb mijn experiment niet uitgevoerd.
Slecht
Redelijk
Goed

Slide 3 - Poll

 • Laat de leerlingen antwoord geven op de vraag via lessonup.app
 • Vraag de leerlingen wat hun experiment was en wat ervoor zorgde dat het slecht / redelijk / goed ging.
 • Vraag de leerlingen die het experiment niet hebben uitgevoerd waarom dit niet gelukt is. Misschien is het experiment niet concreet / leuk / nuttig genoeg geweest. Ook dit is leerzaam voor de volgende keer.

Leerdoelen
Aan het einde van de les...
 • kan je een definitie geven van 'concentratie' 
 • kan je uitleggen hoe de concentratiecurve werkt.
 • weet je wat de pomodoro-techniek is.
 • heb je geoefend met het houden van actieve pauzes.

Slide 4 - Slide

 • Lees de slide voor.
 • Vraag of de leerdoelen voor iedereen duidelijk zijn.

Slide 5 - Slide

Extra informatie
De check is er om de huidige aanpak van de leerlingen te ontdekken. Het kan een vraag, opdracht of test zijn en er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is puur om te ontdekken welke strategieën of technieken de leerlingen nu gebruiken.
Op pagina 9 van het Slim Jezelf Zijn-boek staat een voorbeeld van de check. 

Hoe goed kan jij je concentreren?
Concentreer je 2 minuten lang op één punt in de ruimte.
timer
2:00

Slide 6 - Slide

 • Start de timer en doe mee met de oefening.
Extra informatie:
Dit is eigenlijk een mindfulness-oefening. Bij mindfulness train je je brein om je volledig op één ding te concentreren. Je leert jezelf aan om in het hier en nu te zijn zonder je te laten afleiden. Het is een goede manier om spanning en stress (bijvoorbeeld voor een toets) los te laten en kan enorm helpen met concentreren tijdens het leren. Mocht je het interessant vinden om meer met mindfulness te doen, dan raden we de Headspace-app aan. Die is te downloaden via de Google play of App store op je telefoon.


Hoe goed kon jij je concentreren?
(0 = slecht, 10 = goed)
010

Slide 7 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden via hun telefoon.
Extra informatie:
Op deze manier begin je al een gesprek met de leerlingen over welke omstandigheden invloed kunnen hebben op je concentratie. Het kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde geluiden die leerlingen hoorden of bewegingen in het klaslokaal. 

Slide 8 - Slide

Extra informatie
Tijdens het ervaren krijgen leerlingen wetenschappelijke theorie en slimme leertips uitgelegd waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Het doel is dat ze ontdekken hoe de aangeboden kennis, technieken en/of strategieën voor hen werken. Hierin is het belangrijk dat de leerlingen het zelf gaan ervaren. Alleen dan kunnen ze kiezen wat ze hier verder mee willen doen. Voor meer informatie, zie p. 12 en 13 van het Slim Jezelf Zijn-boek.


Beschrijf in één zin wat jij denkt dat concentratie is.

Slide 9 - Open question

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.
 • Op de volgende slide wordt een definitie gegeven.

Concentratie is...

...het vermogen om je aandacht ergens bij te houden. 

Hoe langer je je concentreert hoe moeilijker het wordt om vol te houden. Dat werkt als volgt:

Slide 10 - Slide

 • Lees de slide voor.
Concentratie

Slide 11 - Slide

 • Start het audiofragment.
 • Vraag de leerlingen of het duidelijk is.
Extra informatie
In het audiofragment wordt de concentratiecurve uitgelegd. De onderste curve in de grafiek laat zien wat er gebeurt als je je voor langere tijd probeert te concentreren zonder pauzes te houden: in het begin heb je veel concentratie, maar dat wordt langzaam steeds minder totdat je concentratie (bijna) helemaal weg is. Dit noemen we de concentratiedip. Aan het einde van het leerblok neemt de concentratie weer toe. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen zich meer kunnen herinneren van datgene wat ze hebben geleerd aan het einde van een leerblok. De uitdaging is dus om de concentratiedip in het midden van je leerblok zo klein mogelijk te houden. Een techniek die van deze kennis gebruik maakt is de pomodoro-techniek. Deze wordt op de volgende slide uitgelegd.
 Op deze manier houd jij je concentratie hoog!
Bij deze techniek leer je in korte blokjes van 25 minuten (pomodoro's) en houd je tussendoor actieve pauzes van 5 minuten. Na vier keer een pomodoro te hebben geleerd, is het tijd voor een langere pauze van 20 minuten.
De pomodoro-techniek

Slide 12 - Slide

 • Laat de leerlingen hun huiswerk erbij pakken.
Extra informatie
De bedenker van de pomodoro-techniek heet Francesco Cirill. Hij vond dat 25 minuten de optimale concentratiespanne is. Hier is echter nog geen wetenschappelijke consensus over. Het verschilt per taak en het hangt ervan af hoe geoefend je bent op het gebied van concentreren. 

Voor een succesvolle pomodoro is het belangrijk dat je tijdens een pauze iets doet waar je ook weer makkelijk mee kan stoppen. Een rondje lopen of iets te drinken pakken bijvoorbeeld. Een nieuwe serie beginnen is niet zo handig.

Probeer zelf eens uit hoe lang jouw ideale leerblok duurt en deel je ervaring met de klas. Meer weten? Het boek 'Gebruik je hersens' kan je er alles over vertellen! 

Tips
 • Stel een doel voor elke pomodoro.
 • Zorg dat je pauzes actief zijn. Leg je telefoon dus weg ;)
 • Je kan de tijdsduur van de pomodoro's aanpassen aan wat voor jou het beste werkt.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions


Tijd voor een actieve pauze!
timer
5:00
Kies een van de onderstaande activiteiten uit die je met de klas gaat doen.
Voorbeelden:
 • wall sit challenge
 • 20 jumping jacks
 • vikingen
 • juffen terwijl je op één been staat

Slide 14 - Slide

 • Kies met de klas een activiteit die jullie 5 minuten kunnen uitvoeren.
 • Start de timer en voer de activiteit uit.
 • Je kunt de timer ook wat korter zetten door op de tijd te klikken en het gewenste aantal minuten in te voeren.
Extra informatie:
Hieronder staat per activiteit een link naar de uitleg:

Wat zou je nog meer voor actiefs in een pauze kunnen doen?

Slide 15 - Open question

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Bespreek enkele antwoorden van de leerlingen.

Slide 16 - Slide

Extra informatie:
'Mijn experiment' is de laatste stap van het proces. Bij de check is de huidige aanpak duidelijk geworden. Bij het ervaren zijn ze aan de slag gegaan met een andere manier van leren. Nu is het tijd voor de leerlingen om te bedenken wat ze hiervan mee willen nemen om uit te proberen, verder mee te oefenen of een nieuwe, waardevolle gewoonte van te maken. Het helpt om dit plannetje zo concreet mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om het experiment ook daadwerkelijk uit te voeren.
Wij geven steeds drie voorbeelden van passende experimenten, maar het is belangrijk dat leerlingen ook de ruimte voelen om zelf iets te kiezen, mits het concreet is. 

Voorbeelden van een experiment

 • Ik ga morgen na schooltijd mijn huiswerk maken in pomodoro's (bv. 25 minuten leren, 5 minuten actieve pauze).
   
 • Ik ga deze week tijdens het maken van mijn huiswerk drie verschillende actieve pauze-activiteiten uitproberen.
   
 • Ik ga komende week leren in blokken van één uur en na elk uur neem ik 10 minuten actief pauze.  

Slide 17 - Slide

 • Lees de slide voor.
 • Laat de leerlingen een van de experimenten kiezen die zij de komende week gaan uitproberen.
 • Als de leerlingen zelf een goed idee hebben voor een experiment, kunnen zij dat ook kiezen. Daarbij is het wel belangrijk dat het concreet is.
 • De leerlingen kunnen op de volgende slide hun experiment invullen.

Wat wordt jouw experiment?
Kies een van de voorbeelden of bedenk zelf een experiment

Slide 18 - Open question

 • Benoem dat het belangrijk is om het zo concreet mogelijk te maken.
 • Vraag een aantal leerlingen of ze hun experiment willen toelichten.
 • Als een experiment nog niet zo concreet is, kan je er op doorvragen. ("Wat ga je precies doen?", "Voor welk vak?", "Wanneer ga je het doen?", "Wat is de eerste stap?")


Wat vond je van deze les?

Slide 19 - Open question

 • Laat leerlingen de vraag beantwoorden.
Extra informatie:
Als je de les aan 'Mijn lessen' hebt toegevoegd en de les hebt gegeven, kan je achteraf bij 'rapportages' de antwoorden van de leerlingen op een later moment nog inzien.

Slide 20 - Slide

 • Sluit de les af.