Begeleiden bij activiteiten

1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Geef een voorbeeld van een arbeidsmatige activiteit

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Soorten activiteiten
Belevingsgericht
bewegingsgericht
Creatief gericht
Muziek gericht
Spel/ theater gericht

Slide 8 - Slide

Ga in twee- tal de ideale dagbesteding ontwikkelen
Hoe zet je dagactiviteiten op?
Vier belangrijke items:
1. Ga uit van eigen regie en de vraag van de cliënt
Kijk eerst of meedoen aan dagactiviteiten echt een antwoord is op de vraag van de cliënt. Als dat zo is, geef je de cliënt het (virtuele) budget. Zo kan de cliënt zelf de keuzes maken.
2. Meedoen is het belangrijkste
Maak zoveel mogelijk gebruik van ‘reguliere’ voorzieningen voor dagactiviteiten en mix als het kan cliënten met mensen zonder beperkingen.
3. Maak gebruik van de mogelijkheden
Werk samen met andere aanbieders of locaties in de buurt/wijk. Door samen te werken kan je zorgen voor verschillende activiteiten zonder dubbele dingen te doen.
4. Werk zoveel mogelijk wijkgericht
Het organiseren van dagactiviteiten in de wijk is fijn voor cliënten en goedkoper. Houd er alleen niet teveel aan vast, want het is niet voor iedereen geschikt.
Lees meer over dagactiviteiten
Inspiratiewijzer Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband 

Slide 9 - Slide

Vervolg belangrijke items
3. Maak gebruik van de mogelijkheden

Werk samen met andere aanbieders of locaties in de buurt/wijk. Door samen te werken kan je zorgen voor verschillende activiteiten zonder dubbele dingen te doen.

4. Werk zoveel mogelijk wijkgericht
Het organiseren van dagactiviteiten in de wijk is fijn voor cliënten en goedkoper. Houd er alleen niet teveel aan vast, want het is niet voor iedereen geschikt.


Slide 10 - Slide

Ter inspiratie:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/dagbesteding/dagactiviteiten-groepsverband-toekomstbestendig-inspiratiewijzer


Slide 11 - Slide

Criteria van de opdracht:
De ideale dagbesteding gaat uit van:
- eigen regie en de vraag van de cliënt
                                      - aanbod van activiteiten ( denk aan de verschillende soorten) en /of werkzaamheden zijn divers en af gestemd op de vraag van de cliënt
- meedoen is het belangrijkste
- samenwerking met andere aanbieders of locaties in de buurt/wijk

Het wordt in een digitaal programma ingeleverd op It's learning

Slide 12 - Slide