Periode 2, week 1: Mobiliteit

Mobiliteit- les 1
Periode 2, week 1: Theorie vaardigheden
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Mobiliteit- les 1
Periode 2, week 1: Theorie vaardigheden

Slide 1 - Slide

Thieme Meulenhof Traject
Digitaal lesmateriaal:                                                                                          
PBZ-6: niveau 4: Hulp bieden bij mobiliteitsproblemen                                                            
Hoofdstuk 2: Verplaatsen van de zorgvrager                                           
                    
                                                                                               

Slide 2 - Slide

2 lessen mobiliteit
Onderwerpen les 1:                                                                                                                                                                  
Begrippen: Mobiliteit, zelfredzaamheid, lean, ergonomisch, ergocoach;         
 Praktijkrichtlijnen fysieke belasting;                                                                                   
 Mobiliteitsklassen;                                                                                                                      
Het transferprotocol.                                                                                                                 
Onderwerpen les 2:                                                                                                                                                                  Andere disciplines inschakelen;                                                                                                
Hulp bieden bij staan, lopen en zitten;                                                                                     
Hulp bieden bij de lichaamshouding in bed;                                                                         
Actieve en passieve lift;                                                                                                                     
Valpreventie: voorkomen van vallen, oorzaken van vallen en gevolgen van vallen.
                                                                   

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
De student is in staat om:                                                                                                                                                   
                                                                                                                                               
De zorgvrager volgens het verpleegplan te ondersteunen bij mobiliteit en daarbij ergonomisch   verantwoord te werken;                                                                                                                                                        
Methodisch werken bij mobiliteitsproblemen;                                                                                                           
Aangeven waarom het belangrijk is praktijkrichtlijnen na te streven bij het tillen;                                    In eigen woorden aangeven wat mobiliteitsklassen zijn binnen de zorgsector;                                       
Aangeven wat een transferprotocol is.                                                                                                                          

Slide 4 - Slide

Stop!!!   Maak jij contact????
Bekijk het filmpje en bespreek jouw reacties in de groep.

Slide 5 - Slide

Mobiliteit
Veel zorgvragers hebben ondersteuning nodig bij het opstaan en                    verplaatsen;                                                                                                                                  

Welk type ondersteuning je biedt hangt af van de mobiliteitsklasse van de zorgvrager.                                                                                                                                    

Slide 6 - Slide

Wat verstaan jullie onder mobiliteit?

Slide 7 - Open question

Wat verstaan jullie onder zelfredzaamheid??

Slide 8 - Open question

Methodisch werken bij mobiliteitsproblemen
   Als je een zorgvrager  helpt bij mobiliteitsproblemen, schat je zijn                        zorgbehoefte in en stem je daar jouw zorg  op af. Je coördineert en                      evalueert alle zorg rondom de mobiliteit van de zorgvrager. Je neemt de        juiste beroepshouding aan, als je een zorgvrager tilt  of verplaatst.                

Slide 9 - Slide

Het inschatten van de zorgbehoefte:
Welke vragen zou je kunnen stellen om te weten te komen hoeveel ondersteuning de zorgvrager nodig heeft bij mobiliteit?

Slide 10 - Open question

Mobiliteitsklassen
De mobiliteitsklassen zeggen iets over hoe mobiel de zorgvrager is en hoe belastend de zorg voor deze zorgvragers is voor de verpleegkundige

De zorgvragers zijn ingedeeld in vijf mobiliteitsklassen

Bij elke categorie staat aangegeven hoe en wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het tillen en verplaatsen van de zorgvragers

Slide 11 - Slide

Indeling in mobiliteitsklassen
Vijf mobiliteitsklassen           A             B                   C               D               E 
1. Wat is de mate van mobiliteit en zelfstandigheid van de zorgvrager?
2. Wat is het risico van overbelasting voor de zorgvrager?
3. Kan de zorgvrager een lichamelijke bijdrage leveren?
4. Is het stimuleren van mobiliteit van de zorgvrager van belang?

Slide 12 - Slide

Wat staat er beschreven in de praktijkrichtlijnen fysieke belasting?

Slide 13 - Open question

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting
Er staat in beschreven:

1. Wanneer fysieke belasting overgaat in fysieke overbelasting;                                                             
2. Welk type (til)hulpmiddel er dan gebruikt moet worden;                                                                        
3. Welke hulpmiddelen je kunt gebruiken om te checken of je volgens deze richtlijnen werkt.

Slide 14 - Slide

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting
 Niet meer tillen dan  kilo onder ideale omstandigheden;                                                                                     

 Neem meer trekken/duwen dan 15 kilo per hand of  kilo per twee handen                                                 

 Niet meer trekken dan 5 kilo wanneer kracht uit de vingers  moet komen                                                  

Niet langer dan een minuut met gedraaide of meer dan  graden met gebogen en/of gedraaide      romp                                                                                                                                                                                               

Slide 15 - Slide

Tillen is transfer
Bij de zorgverlening aan een zorgvrager met beperkte mobiliteit bestaat het risico dat je jezelf overbelast;


Als je moet 'tillen' moet je hulpmiddelen gebruiken. Je mag niet tillen. Denk niet alleen aan de belasting van grote spieren, maar vooral ook aan de belasting van je vingers en handen;

Slide 16 - Slide

Het is belangrijk om bij het tillen en verplaatsen zo min mogelijk kracht te gebruiken. De biomechanica heeft daarvoor nuttige aanwijzingen.
Wanneer ben je in balans?
A
Als je je voeten uit elkaar zet en een beetje naar achteren leunt
B
Als je je voeten uit elkaar zet en zo recht mogelijk staat
C
Als je je voeten tegen elkaar zet en een beetje naar voren leunt
D
Als je je voeten tegen elkaar zet en zo recht mogelijk staat.

Slide 17 - Quiz

Wat is een ergocoach?

Slide 18 - Open question

Transferprotocol en hulpmiddelen bij het tillen
Het transferprotocol is een onderdeel van het zorgdossier en geeft  per zorgvrager precies aan hoe de transfers moeten verlopen. Het moet op de juiste manier door zorgverleners worden ingevuld en regelmatig worden besproken en geëvalueerd.

Slide 19 - Slide

Voorwaarden voor een transferprotocol
1. Aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen;
2. Goede en haalbare afspraken;
3. Begeleiding door een ergotherapeut of ergocoach;
4. Afstemmen protocol op de specifieke situatie;
5. Simpele uitleg van het protocol, zodat het voor iedereen duidelijk is;
6. Opnemen van het protocol in het zorgdossier / zorgmap;
7. Zorgvrager betrekken en zo nodig bijsturen.

Slide 20 - Slide

Kritische beoordeling

Wat kan de verpleegkundige anders doen in dit filmpje?

Slide 21 - Slide

Opdracht

Maak op Thieme Meulenhof Traject uit het onderdeel: opdrachten het volgende:
Verwerkingsopdrachten 1 t/m 8

Slide 22 - Slide

En.......
Ik kan aangeven waarom de beste transfer met de handen op de rug staan is.


Slide 23 - Slide

Reflectie op de leerdoelen
Ben ik daadwerkelijk in staat om:
* De  zorgvrager volgens het verpleegplan te ondersteunen bij mobiliteit en daarbij ergonomisch verantwoord te werken;
* Methodisch te werken bij mobiliteitsproblemen;
* Aangeven waarom het belangrijk is praktijkrichtlijnen na te streven bij het tillen;
* In eigen woorden aangeven wat mobiliteitsklassen zijn binnen de zorgsector;
* Aangeven wat een transferprotocol is. 

Slide 24 - Slide

Huiswerk
Bestudeer:

Thieme Meulenhof Traject:
Persoonlijke basiszorg niveau 4: Hoofdstuk 2: 
Het verplaatsen van de zorgvrager
Maak hierbij de verwerkingsopdrachten + stellingen over de theorie


Slide 25 - Slide