B/17-18

1 / 30
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Geography

Slide 2 - Mind map

SHOULD
Jelentése: kéne, kellene 
Nem összekeverendő a kell (have to/must) kifejezéssel!
Tanácsadásra tudjuk használni.
Múltat Present Perfect-tel tudunk képezni mögötte.
   You should start doing your homework!
   Should I buy a new deep fryer or not?
   I think he shouldn't pay her debt.
Should, Would, Could
Mindhárom modális ige (más közük nincs egymáshoz :) )

Slide 3 - Slide

WOULD
Nem külön szóként fordítjuk, hanem a -nák/-nék toldaléknak felel meg.
Később elő fog jönni a Conditionals témakörnél, illetve az udvarisasságnál is.
   I am hungry. I would eat something.
   Would you be so kind to give me a duck?
   I would like a slice of pizza, please.
Should, Would, Could (folytatás)
Would like
Figyelj, hogy tipikus hiba, hogy berögzült a tanulókban a 'I would like' páros, ami azt jelenti, hogy 'szeretnék'.
DE, a would bármilyen másik igéhez is csatkazozhat ám:
I would drive = vezetnék
I would drink = innék
I would have lunch = ebédelnék

Slide 4 - Slide

COULD
A trió legbonyolultabb tagja, mivel három különböző dologra is jó:
  I. A 'can' múlt idejeként tudtam, képes voltam:
     When I was younger, I could run 100 metres in 10 seconds.
  II. Udvarias kérésre is használjuk:
     Could you open the door, please?
  III. Jövőbeli lehetőségeket is ki tudunk vele fejezni (igen, egy múlt alakkal :) ):
     Why don't we start a new company? We could put 
     ads to Facebook or we could send out some newsletters.
Should, Would, Could (folytatás)

Slide 5 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 6 - Slide

I ______ run 100 meters in 10 seconds, but now I am slow like a sloth.
A
should
B
would
C
could
D
couldn't

Slide 7 - Quiz

I _____ like a cup of coffee.
A
would
B
should
C
could
D
shouldn't

Slide 8 - Quiz

I have a terrible backache for a week now. That's not good. You _____ go to the doctor's.
A
couldn't
B
shouldn't
C
need
D
should

Slide 9 - Quiz

You ________ smoke.
A
could
B
would
C
shouldn't
D
should

Slide 10 - Quiz

I __________ call you last night because I left my phone at home.
A
wouldn't
B
couldn't
C
shouldn't
D
should

Slide 11 - Quiz

In my opinion, you _________ dye your hair blonde. You would look great!
A
would
B
should
C
could
D
platypus

Slide 12 - Quiz

__________ I buy a smartwatch or a tablet for my father's birthday? What do you think?
A
Could
B
Would
C
Couldn't
D
Should

Slide 13 - Quiz

Gabriella, _____ you like one more vodka?
A
would
B
could
C
couldn't
D
should

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 16 - Slide

Tudnál hozni egy sört, Drágám?

Slide 17 - Open question

Igazán nem kéne kérdezősködnie.

Slide 18 - Open question

Szomjas vagyok. Innék egy pohár Fantát.

Slide 19 - Open question

Hova kéne mennünk a hétvégén? Megnézhetnénk az új John Wick filmet a moziban!

Slide 20 - Open question

Tegnap nem tudtam megvenni a virágot.

Slide 21 - Open question

Többet kellett volna gyakorolnunk.

Slide 22 - Open question

Lennél olyan kedves, hogy meglocsold a növényeket?

Slide 23 - Open question

Nem kéne csalnod!

Slide 24 - Open question

Picture description
Talk about the image including the description, the activity and association phases.

Slide 25 - Slide

Listening: Listen to the following file and decide if the statements are true or false!

Slide 26 - Slide

  1. Llamas, alpacas, vicuñas and guanacos are all related to camels.      True / False?
  2. Llamas are the smallest of the four.                                                             True / False?
  3. Llamas spit at humans if you treat them badly.                                       True / False?
  4. Alpacas look as if they are sad.                                                                      True / False?
  5. Alpaca wool is good for clothes.                                                                    True / False?
  6. Vicuña wool is very expensive.                                                                       True / False?
  7. Vicuñas eat cacti.                                                                                               True / False?
  8. Llamas and alpacas can't live in the UK.                                                     True / False?

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Goodbye!

Slide 30 - Slide