PED-B 10 2

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
1 / 23
next
Slide 1: Slide
PED-BMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
 • Verder met leerstoornissen: Hoogbegaafdheid

Leerdoelen van deze les:
 • De student is op de hoogte van de kenmerken van hoogbegaafdheid en kan deze benoemen
 • Opzet begeleidingsplan maken
Doel: De student kan methodisch te werk gaan om een handelingsplan/begeleidingsplan op te stellen, waarin de doelen SMART geformuleerd zijn en er (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden die worden beschreven in een (gespecialiseerd) activiteitenplan. 

Slide 2 - Slide

Artikel over hoogbegaafdheid
(huiswerk) Opdracht ‘Madelief, een bijzonder kind’ 
Lees het artikel ‘Madelief, een bijzonder kind’. 

Maak voor jezelf een overzicht van alle kenmerken van hoogbegaafdheid. 

 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat heb je gelezen in het artikel over?
 • Creativiteit
 •  Doorzettingsvermogen
 •  Anders denken
 •  Perfectionisme > faalangst
 •  Gevoeligheid
 •  Rechtvaardigheidsgevoel > regels, beloftes en afspraken
 •  Kritische instelling 

Slide 6 - Slide

Hoogbegaafdheid
 • Kind kan heel makkelijk leren
 • Problemen die kunnen ontstaan: 
 
verveling
onderpresteren
op de middelbare school "ineens" moeten werken
lezen: Profielboek blz. 273

Slide 7 - Slide

Hoogbegaafdheid
 • hoge intelligentie
 • IQ van 130 of hoger
 • veel creativiteit en doorzettingsvermogen
 • erfelijkheid
 • omgeving grote invloed op de ontwikkeling hiervan
 • geen wonderkinderen 

Slide 8 - Slide

Begeleidingsplan

Slide 9 - Slide

Beoordeling van het begeleidingsplan
 • Begeleidingsplan inleveren uiterlijk  19-1- 2021 in een Word bestand (zet ik nog in teams bij opdrachten) 
 • Presentaties met betrekking tot het begeleidingsplan vinden plaats in week 3 op donderdag 21-1-2021 tijdens de les en in week 4 op ? dit is in de toetsweek: planning ligt aan de roostermaker 

 

Slide 10 - Slide

Begeleidingsplan

Waarom maak je een begeleidingsplan?

Slide 11 - Open question

Nodig voor het begeleidingsplan
 • Boeken/ BPV-gids (plan van aanpak)
 • Een kind met een (specifieke) begeleidingsbehoefte
 • Begeleiding van stagebegeleider en school
 • Contact met ouders en het kind
 • Pedagogisch beleid/ visie van de locatie
 • Beoordelingsformulier begeleidingsplan

Slide 12 - Slide

Profielboek Pedagogisch Medewerker kinderopvang 
Hoofdstuk 5: Begeleiden van een individueel kind
5.1 Op zoek naar wat een kind nodig heeft
5.2 Van oplettend waarnemen naar gericht observeren
5.3 Een plan voor een kind
5.4 een begeleidingsplan uitvoeren
5.5 Evalueren en bijstellen

Slide 13 - Slide

Basisboek Pedagogisch werk Communicatie en Organisatie
1.4 Methodisch werken
1.5 Planmatig werken

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

BPV gids: Plan Van Aanpak

Slide 16 - Slide

Opbouw van een begeleidingsplan
Stap 1 Beginsituatie  
Stap 2 Hulpvraag of probleemstelling (zorg of aandachtspunt) 
Stap 3 Doel  
Stap 4 Aanpak en middelen  
Stap 5 Plan uitvoeren  
Stap 6 Terugkijken en plan bijstellen (evalueren)


Slide 17 - Slide

Wat voor informatie denk je nodig te hebben voor een beginsituatie?

Slide 18 - Open question

Beginsituatie
In deze eerste stap ga je de beginsituatie beschrijven. Je kiest een kind op jouw stage met een specifieke begeleidingsbehoefte en schrijft hierover de beginsituatie.

• Om welk kind gaat het?
• Wat is zijn anamnese (anamnese=voorgeschiedenis)
• Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen van het kind?
• Wat zijn de kansen van het kind?
• Wat is er gebeurd waardoor zorgen over het kind ontstaan zijn? (In de volgende stap ga je de hulpvraag of probleemstelling beschrijven, dat doe je dus nog niet hier!)

Belangrijk: Contact met ouders, het kind zelf (observeren/ praten) en collega’s (bronnenonderzoek)

Slide 19 - Slide

Bewust op zoek gaan naar de beginsituatie van een kind
 • Observeren 
 • Filmen
 • Oud materiaal bekijken
 • Praten met het kind

Slide 20 - Slide

Wat zou een goede hulpvraag/ probleemstelling kunnen zijn?

Slide 21 - Open question

Hulpvraag/ probleemstelling :
In deze stap beantwoord je de volgende vragen:


• Wat is de hulpvraag (zorg of aandachtspunt)?
• Wat is er aan de hand?
• Wat zou ‘men’ graag veranderd willen zien?
• Wie maakt zich zorgen?

Slide 22 - Slide

Vooruitblik 
 • Verder met het begeleidingsplan thuis en op stage
 • Lezen NU profielboek: Stap 1 tot en met 5 van het begeleidingsplan blz. 198 t/m 203
 • Lezen NU basisboek 5.3 en maken vragen uit je werkboek, dit behandelen we kort in de volgende les
 • Lezen NU Pedagogiek: hoofdstuk 7, 7.2

Slide 23 - Slide