2VWO 5.2 GEMIDDELDE SNELHEID

NOVA 5.2
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

NOVA 5.2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

5.2 Gemiddelde snelheid
Je krijgt in de volgende dia eerst de leerdoelen voor deze paragraaf te zien, hierna krijg je wat uitleg over de gemiddelde snelheid berekenen met daar tussendoor opdrachten. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen 5.2
 • Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid toepassen. 
 • Je kunt een gemiddelde snelheid in m/s omrekenen naar km/h.
 • Je kunt de formule van gemiddelde snelheid omzetten zodat je er de afgelegde afstand of benodigde tijd mee kunt berekenen. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

De formule voor gemiddelde snelheidIn deze les gebruiken we voor afstand de eenheden meter en kilometer, voor tijd gebruiken we de eenheden seconden en uren

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De gemiddelde snelheid berekenen

Gemiddelde snelheid = afstand : tijd
In symbolen (dus een formule)            vgem = s : t
De afstand is in meter als de tijd in seconden is en in kilometers als de tijd in uur is.
De snelheid is dus in m/s of in km/h. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Groot- en eenheden lijst snelheid!
Let op! De eenheden die bij elkaar horen hebben dezelfde kleur!

Slide 7 - Slide

Staat een foutje in de tabel: afkorting van meter is kleine letter m. 
Een rekenvoorbeeld
Een atlere loopt 100 meter in 10,8 seconden, bereken haar gemiddelde snelheid

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Een rekenvoorbeeld
Een atlere loopt 100 meter in 10,8 seconden, bereken haar gemiddelde snelheid.
Gegeven

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Een rekenvoorbeeld
Een atlere loopt 100 meter in 10,8 seconden, bereken haar gemiddelde snelheid.
Gegeven
Gevraagd

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Een rekenvoorbeeld
Een atlere loopt 100 meter in 10,8 seconden, bereken haar gemiddelde snelheid.
Gegeven                                                                                   / mag je lezen als 'per'
Gevraagd
Uitwerking:                                                                            

 = 100 meter/10,8  seconden = 9,3 meter/seconden

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Een rekenvoorbeeld
Een atlere loopt 100 meter in 10,8 seconden, bereken haar gemiddelde snelheid.
Gegeven
Gevraagd
Uitwerking:                                                                            

 = 100 meter/10,8  seconden = 9,3 meter/seconden = 9,3 m/s

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Omrekenen van m/s naar km/h
Wat moet je weten om de snelheid te kunnen omrekenen?

 • 1 km = 1000 m
 • 1 uur = 60 min = 3600 sec


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld omrekenen naar km/h

Als je 5 meter per seconde loopt betekent dit dat je elke seconde 5 meter aflegt, dus 5 meter keer 3600 seconden om te weten hoeveel je per uur in meter aflegt. Wil je het dan weten in kilometers moet je delen door 1000, want 1 km is 1000 meter. 
Dus 5x3600 = 18 000 m per uur.
18 000 : 1000 = 18 km per uur.

Dit kan ook makkelijker: 
 • m/s  --->  km/h   -----> x 3,6  
 • km/h  --->  m/s ---> : 3,6         (want 3600 : 1000 = 3,6).

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De afstand berekenen
Afstand = gemiddelde snelheid x tijd
Formule (dus met symbolen): 
s = vgem  .  t

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Omrekenen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Uitwerking opdracht 1

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Maak opdrachten 1 t/m 8 blz 23-24
timer
25:00

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Dejan fietst met een snelheid van 5,5 m/s, hoeveel km/h is dat?
A
5,5 x 3600 / 1000= 19,8
B
5,5
C
5,5 x 1000 / 3600 = 1,53
D
55

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Van gemiddelde snelheid terug naar afstand
Als je de gemiddelde snelheid en de tijd weet, kun je de afstand uitrekenen. Denk zelf eerst eens na over de volgende vraag:

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Ik fiets met 15 km/h naar school, daar doe ik een uur over. Hoeveel km moet ik fietsen?
A
5 km
B
15 km
C
30 km
D
1,5 km

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Tom rijdt een flinke afstand op zijn racefiets. Na drieënhalf uur fietsen kijkt hij op zijn fietscomputer. Hij ziet dat zijn gemiddelde snelheid 28 km/h is.
Welke afstand heeft Tom in drieënhalf uur afgelegd?
A
28 / 3,5 = 8 km
B
28 / 3,5 x 3,6 = 28,8 km
C
28 x 3,5 = 98 km
D
28 x 3,5 x 3,6 = 352,8 km

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat is de juiste formule om de gemiddelde snelheid uit te rekenen?
A
t = s : v
B
s = v x t
C
v = s : t
D
v = s x t

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Een atlete loopt de 100 meter in 10,8 seconden.
Bereken de gemiddelde snelheid.
A
v = 0,108 m/s
B
v = 33,3 m/s
C
v = 2,57 m/s
D
v = 9,26 m/s

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Een auto rijdt 385 km met een gemiddelde snelheid van 110 km/h. Bereken hoelang de auto over die afstand doet.
A
t = 3,5 h
B
t = 0,29 h
C
Drie kwartier
D
t = 2,5 h

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Wat kan ik doen als ik een onderdeel nog niet helemaal begrijp?

 • De dia's die lastig zijn nog een keer doornemen.
 • Opdrachten uit het boek nog een keer maken of online boek nog een keer maken.
 • Filmpjes kijken over het onderwerp dat je moeilijk vindt.
 • De praktijk opdracht maken over 5.1 en 5.2.
 • Vragen stellen op Classroom of aan de docent tijdens de les.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions