ZHKH M

Massive bleeding
1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Massive bleeding

Slide 1 - Slide

Situatie
Je voert een patrouille te voet uit in een dorp. De situatie lijkt veilig, maar plotseling wordt er geschoten vanuit een huis. Een groepsgenoot raakt gewond en wordt achter een dekking
getrokken. De rest van de groep heeft ondertussen vuuroverwicht gekregen en een beveiliging ingericht. Jij krijgt van de groepscommandant de opdracht om de gewonde te behandelen. Het slachtoffer zit en reageert op aanspreken, maar maakt een angstige indruk. Hij schreeuwt
het uit van de pijn aan zijn rechterbovenarm en er pulseert bloed uit de wond.


Slide 2 - Slide

Resultaat
Je kunt een levensbedreigende uitwendige bloedingen herkennen en behandelen
Je kunt eerder aangebrachte bloedstelpende maatregelen (her)beoordelen en verbeteren
Je kunt levensbedreigende bloedingen stelpen door:
 1. Een tourniquet of een tweede tourniquet aan te leggen;
 2. Directe druk toe te passen m.b.v. een gecomprimeerd gaas;
 3. (Een wonddrukverband aan te leggen. )

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

Wat zijn de kenmerken van massive bleeding?
A
Levensbedreigende uitwendige bloeding is veel bloedverlies in korte tijd.
B
Het bloed stroomt of spuit uit de wond.
C
De kleding van het slachtoffer raakt snel doordrenkt met bloed Er vormt zich vaak een plas bloed onder het slachtoffer
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 5 - Quiz

Massive bleeding
 • Maak drietallen;
 • Doorloop om de beurt de stappen van massive bleeding van het ZHKH-protocol;
 • Wissel telkens van rol.

Slide 6 - Slide

Aanwijzingen helper
Je hebt een ZHKH-pouch bij met minimaal:
1x tourniquet;
1x hemostatisch verband;
Onderzoekshandschoenen.

Slide 7 - Slide

Aanwijzingen observator
Bekijk de handelingen van de helper;
Geef aanwijzingen wanneer de helper er niet uit komt;
Geef feedback aan het einde van de handelingen.

Slide 8 - Slide

Aanwijzingen slachtoffer
Het slachtoffer reageert op aanspreken.
Het SO heeft een massive bleeding aan het rechterbovenarm door een schotwond.
Na het plaatsen van de Tourniquet staat de bloeding niet.

Slide 9 - Slide

Stap voor stap
Doorloop de handelingen:
 1. Kijk in het IK waar je bent;
 2. Bekijk het filmpje;
 3. Pak de benodigdheden;
 4. Lees de werkwijze;
 5. Pas de handeling toe.
Ga door tot je alle handelingen hebt gedaan.

Slide 10 - Slide

Beoordeel
Ledenmaten of hoofd/ hals, romp, oksel- of liesgebiedSlide 11 - Slide

filmpje sweep

Slide 12 - Slide

Werkwijze (verifiëren)
 1. Trek indien voor handen onderzoekshandschoenen aan;
 2. Kijk over het gehele lichaam van het slachtoffer of je veel bloed ziet;
 3. Voel het hoofd af op bloedingen;
 4. Voel de nek af naar bloedingen;
 5. Plaats 2 handen met de handpalmen naar boven naast elkaar;
 6. Sweep het slachtoffer van boven naar beneden en van links naar rechts (of visa/versa);
 7. Beweeg beide handen van buiten het lichaam naar de ruggengraad en trek je handen daarna terug; 
 8. Kijk op je handen of he bloed ziet;
 9. Verplaats beide handen iets lager op het lichaam;
 10. Sla geen stukken van het lichaam over;
 11. Herhaal stap 7 t/m 10 tot je bij de enkels bent;
 12. Kijk en voel in de gevechtslaars of je bloed voelt en ziet.

Slide 13 - Slide

Beslismoment
Ledenmaten
of
Hoofd/ hals, romp, oksel- of liesgebied ?

Slide 14 - Slide

Tourniquet
Leg een tourniquet aan op de bovenarm van het slachtofferSlide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Benodigheden
 • Onderzoekshandschoenen (als de omstandigheden het toelaten);
 • Tourniquet;
 • Watervaste stift/pen.

Slide 17 - Slide

Werkwijze
Wondinspectie wel mogelijk:
Werkwijze:
 1. Verwijder de kleding rondom de wond en stel de ernst en de exacte locatie van de bloeding vast;
 2. Leg de tourniquet een handbreedte (ca. 10 cm) boven de levensbedreigende bloeding op de huid aan. Indien de tourniquet hiermee op of binnen een handbreedte van het knie- of ellebooggewricht terechtkomt, plaats deze dan een handbreedte boven het gewricht (verder van de wond af).
 3.  Haal de klittenbandriemdoor de gesp;
 4. Trek de klittenbandriem zo strak mogelijk aan en bevestig het klittenband tot aan de borgclip;
 5. Kijk naar de wond en draai de tourniquetstaaf aan tot de bloeding stopt;
 6. Plaats de tourniquetstaaf in de borgclip;
 7. Leg het resterende deel van de klittenbandriem door de borgclip;
 8. Trek de sluitband strak en bevestig deze aan de tegenoverliggende zijde van de borgclip. Nu is de tourniquetstaaf en klittenbandriem geborgd;
 9. Schrijf de tijd van plaatsing van de tourniquet op de sluitband (bijv. T 15.30).

Slide 18 - Slide

Beslismoment
Staat de bloeding?

Slide 19 - Slide

Hermostatisch verband
De bloeding staat niet, pas directe druk toe met behulp van hemostatisch verband.Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Benodigdheden
 1. Onderzoekshandschoenen;
 2. (Gecomprimeerd) gaas;
 3. Geavanceerd hemostatisch verband (Combat gauze).

Slide 22 - Slide

WERKWIJZE
 • Scheur/knip de kleding open om de wond te kunnen beoordelen;
 • Beoordeel de wond en stel vast waar het bloed vandaan komt. Probeer zicht te krijgen op/in de wond door het bloed te verwijderen, bijvoorbeeld met de een scheppende beweging met de hand of door te deppen met een (gecomprimeerd) gaas;
 • Haal het (geavanceerd hemostatisch) gaas uit de verpakking, maak hierbij gebruik van de inkepingen;
 • Begin met het aanbrengen van het gaas direct op/in de bloedingshaard en druk stevig aan;
 • Vul, terwijl je druk blijft uitoefenen, de wond (trapsgewijs) op met het resterende gaas (= woundpacking, zie illustratie hieronder). Bij een verwonding met een kleine diameter, het gaas met een staafje (bijvoorbeeld: pen/potlood) verder opvoeren;
 • Geef minimaal 3 minuten directe druk met het gaas op/in de wond met vingers, vuist, hand of desnoods de knie. Bij voorkeur door een helper laten uitvoeren;
 • Kijk of de bloeding staat door voorzichtig de druk te verminderen (pas op dat je de verse stolselvorming in de wond niet beschadigt);
 • o UAls het verband zienderogen doorweekt/doordrenkt raakt met bloed, dan staat de bloeding niet;
 • Verwijder dan het gaas en plaats een nieuw gaas op/in de wond;
 • o Als de bloeding staat, vul de eventueel nog aanwezige holte volledig op met het overige gaas of meer gaas tot ruim boven het oppervlak.
 • o Fixeer het geheel met behulp van een wonddrukverband of laat dit bij voorkeur doen door een helper.
Werkwijze:
 1. Scheur/knip de kleding open om de wond te kunnen beoordelen;
 2. Beoordeel de wond en stel vast waar het bloed vandaan komt. Probeer zicht te krijgen op/in de wond door het bloed te verwijderen, bijvoorbeeld met de een scheppende beweging met de hand of door te deppen met een (gecomprimeerd) gaas;
 3. Haal het (geavanceerd hemostatisch) gaas uit de verpakking, maak hierbij gebruik van de inkepingen;
 4. Begin met het aanbrengen van het gaas direct op/in de bloedingshaard en druk stevig aan;
 5. Vul, terwijl je druk blijft uitoefenen, de wond (trapsgewijs) op met het resterende gaas (= woundpacking, zie illustratie hieronder). Bij een verwonding met een kleine diameter, het gaas met een staafje (bijvoorbeeld: pen/potlood) verder opvoeren; 
 6. Geef minimaal 3 minuten directe druk met het gaas op/in de wond met vingers, vuist, hand of desnoods de knie. Bij voorkeur door een helper laten uitvoeren;
 7. Kijk of de bloeding staat door voorzichtig de druk te verminderen (pas op dat je de verse stolselvorming in de wond niet beschadigt);
 8. Als het verband zienderogen doorweekt/doordrenkt raakt met bloed, dan staat de bloeding niet;
 9. Verwijder dan het gaas en plaats een nieuw gaas op/in de wond;
 10. Als de bloeding staat, vul de eventueel nog aanwezige holte volledig op met het overige gaas of meer gaas tot ruim boven het oppervlak.
 11. Fixeer het geheel met behulp van een wonddrukverband of laat dit bij voorkeur doen door een helper.

Slide 23 - Slide

Beslismoment
Staat de bloeding?

Slide 24 - Slide

Protocol

Bloeding staat;
Ga door naar de AIRWAY.

Slide 25 - Slide

Gelukt?
Je kunt een levensbedreigende uitwendige bloedingen herkennen en behandelen
Je kunt eerder aangebrachte bloedstelpende maatregelen (her)beoordelen en verbeteren
Je kunt levensbedreigende bloedingen stelpen door:
 1. Een tourniquet of een tweede tourniquet aan te leggen
 2. Directe druk toe te passen m.b.v. een gecomprimeerd gaas
 3. (Een wonddrukverband aan te leggen. )

Slide 26 - Slide