Verkeer: soorten verkeersborden

Welke soorten verkeersborden ken je?

1 / 21
next
Slide 1: Mind map
GASVBuitengewoon secundair onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welke soorten verkeersborden ken je?

Slide 1 - Mind map

De vijf goede soorten

Slide 2 - Slide

Dit is een gebodsbord
(je moet hier... naar links)

Slide 3 - Slide

Dit is een verbodsbord
(je mag hier niet ... met de bromfiets rijden)

Slide 4 - Slide

Dit is een aanwijzingsbord
(kijk hier is ... een zebrapad)

Slide 5 - Slide

Dit is een gevaarsbord
(pas op ... hier is een overweg met slagbomen)

Slide 6 - Slide

Dit is een voorrangsbord
(je hebt voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Stop altijd! Je moet voorrang verlenen
B
Iedereen moet hier stoppen voor jou
C
Verboden in te rijden, je mag deze straat niet in

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Wat voor soort bord was het?
A
Je moet hier....
B
Je mag hier niet....
C
Kijk hier is....
D
Voorrang

Slide 11 - Quiz

Wat voor soort bord is dit?

Slide 12 - Slide

Wat voor soort bord was het?
A
Je moet hier....
B
Je mag hier niet....
C
Kijk hier is....
D
Voorrang

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Wat voor soort bord was het?
A
Je moet hier....
B
Je mag hier niet....
C
Voorrang
D
Kijk hier is

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Wat voor soort bord was het?
A
Kijk hier is .....
B
Je mag hier niet ......
C
Je moet hier .....
D
Voorrang

Slide 17 - Quiz

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Hier moet ik verplicht hand in hand lopen
B
Voetpad: Je moet hier lopen
C
Hier mogen alleen ouders met hun kinderen lopen

Slide 18 - Quiz

Verbodsbord
Gevaarsbord
Gebodsbord
Aanwijzingsbord
Voorrangsbord

Slide 19 - Drag question

Welke waren nu weer de soorten verkeersborden?

Slide 20 - Mind map

Slide 21 - Video