Vaardigheden: plaatsbepaling

1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Deze les:
  • Heb je al je spullen bij je?
  • Vaardigheden: Plaatsbepaling
  • Werken

Slide 2 - Slide

Noordpool
Zuidpool
Evenaar

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

• De lijn die precies in het midden tussen de noordpool en zuidpool loopt heet de evenaar.
• Deze lijn verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
• Het noordelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de noordpool.
• Het zuidelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de zuidpool.

Slide 5 - Slide

• Als een plaats op het noordelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op noorderbreedte (NB) ligt.
• Als een plaats op het zuidelijk halfrond ligt, zeg je ook wel dat deze op zuiderbreedte (ZB) ligt.

Slide 6 - Slide

Noordpool
Zuidpool
Evenaar

Slide 7 - Drag question

Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 8 - Drag question

90 graden NB (Noorderbreedte)
90 graden ZB (Zuiderbreedte)
0 graden
Breedtecirkels of  Parallellen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

• Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of parallellen.
• De evenaar is de breedtecirkel van .
• De noordpool ligt op 90° NB.
• De afstand van een plaats tot de evenaar noem je de geografische breedte.

Slide 11 - Slide

Welke plaats ligt op 30° NB?
A
Caïro
B
Mekka
C
Madrid
D
Durban

Slide 12 - Quiz

Luanda ligt op
A
10° NB
B
10° ZB

Slide 13 - Quiz

Plaatsen die op het zuidelijk halfrond liggen liggen tussen de evenaar en de zuidpool.
A
goed
B
fout

Slide 14 - Quiz

10 graden Zuiderbreedte
10 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
Extra oefenen

Slide 15 - Slide

Greenwich
0-meridiaan
Lengtecirkel of Meridiaan

Slide 16 - Slide

• Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.
• De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.
• Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.
• Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 17 - Slide

• De nulmeridiaan ligt op 0°.
• Je kunt 180° in oostelijke of 180° in westelijke lengte tellen.
• Plaatsen die op het oostelijk halfrond liggen liggen op O.L. (oosterlengte).
• Plaatsen die op het westelijk halfrond liggen liggen op W.L. (westerlengte).
• De afstand van een plaats tot de nulmeridiaan noemen we geografische lengte.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?

Slide 20 - Slide

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?
A
1
B
2
C
4
D
B

Slide 21 - Quiz

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?

Slide 22 - Slide