5.02 Zenuwcellen en zenuwen

5. 2 Zenuwcellen en zenuwen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5. 2 Zenuwcellen en zenuwen

Slide 1 - Slide

Terugblik!

Slide 2 - Slide

Een geluid is een voorbeeld van een prikkel
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Tastzintuigen reageren op lichte aanrakingen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Drukzintuigen liggen in de oren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

In de huid komt maar 1 type zintuig voor.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Een orgaan dat reageert op bepaalde invloeden uit de omgeving door het maken van impulsen:
A
Hersenen
B
Zenuw
C
Spier
D
Zintuig

Slide 7 - Quiz

Wat is in de afbeelding van de hond en kat hiernaast in het rood afgebeeld?
A
Het zenuwstelsel
B
Het perifere zenuwstelsel
C
Het centrale zenuwstelsel
D
Het regelings systeem

Slide 8 - Quiz

Een soort elektrisch signaal dat door een zenuw kan worden voortgeleid:
A
impuls
B
prikkel
C
zenuw
D
hersenen

Slide 9 - Quiz

Uit welke delen bestaat het centrale zenuwstelsel?

Slide 10 - Open question

5. 2 Zenuwcellen en zenuwen

Slide 11 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt in een afbeelding van een zenuwcel de delen benoemen.
 • Je kunt drie typen zenuwcellen noemen met hun functies en kenmerken.
 • Je kunt omschrijven wat een zenuw is.

Slide 12 - Slide

Zenuwcellen
Verzenden van impulsen gaat via zenuwcellen
200 km/uur of sneller.

Zenuwcellen bestaan uit: Cellichaam en uitlopers

Slide 13 - Slide

Typen zenuwcellen
Gevoelszenuwcellen
Bewegingszenuwcellen
Schakelcellen
Schakelcel      Gevoelszenuwcel     Bewegingszenuwcel

Slide 14 - Slide

Gevoelszenuwcel
 • Van zintuigen naar Centraal zenuwstelsel
 • Cellichamen vlak bij (maar niet in) het centrale zenuwstelsel.
 • Een lange uitloper die impulsen naar cellichaam geleidt. 
 • Uitlopers van  cellichaam naar  centraal zenuwstelsel. 

Slide 15 - Slide

Bewegingszenuwcel
 • Van het centrale zenuwstelsel naar de spieren of klieren.
 • Een lange uitloper die de impulsen van het af cellichaam geleidt. 
 • Cellichamen in het centrale zenuwstelsel
Centrale zenuwstelsel
Spieren of klieren

Slide 16 - Slide

Schakelcel
 • Geleiden impulsen tussen zenuwcellen. 
 • Verbinden elkaar.
 • Verbinden gevoelszenuwcellen met bewegingszenuwcellen.
 • Liggen in het centrale zenuwstelsel

Slide 17 - Slide

Hoe werken zenuwcellen samen

Slide 18 - Slide

Zenuwen
Meerdere impulsen via meerdere uitlopers
Die uitlopers liggen bij elkaar: vormen een zenuw
Elke uitloper is omringd door een isolerend laagje
Om een zenuw zit bindweefsel

Slide 19 - Slide

Zenuwen
Duizenden uitlopers worden samengebundeld in een zenuw.
Gevoelszenuw: Alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen
Bewegingszenuw: Alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen
Gemengde zenuw: Uitlopers van gevoelszenuwcellen EN bewegingszenuwcellen

Slide 20 - Slide

Zenuwen
Meeste zenuwen zijn gemengde  zenuwen.
Zenuwen van je armen, benen en romp gaan naar het ruggenmerg. 
Zenuwen van hoofd en hals gaan naar de hersenstam

Slide 21 - Slide

Nog eerst even wat oefenvragen!

Slide 22 - Slide

Wat voor gevolg heeft er voor een spier wanneer de uitloper van de bewegingszenuwcel doorgesneden wordt?

Slide 23 - Open question

Waar liggen de cellichamen? Sleep de juiste betekenis naar het juiste begrip. 
Gevoelszenuwcel 
Bewegingszenuwcel 
Schakelcel 
vlakbij het centrale zenuwstelsel
In het centrale Zenuwstelsel
In het centrale zenuwstelsel

Slide 24 - Drag question

Komen er in je hoofd uitlopers van gevoelszenuwcellen voor?

Slide 25 - Open question

Waar liggen de schakelcellen?

Slide 26 - Open question

Sleep de juiste betekenis naar het juiste begrip. 
Gevoelszenuwcel 
Bewegingszenuwcel 
Schakelcel 
impulsen van zintuigcel naar hersenen 
impulsen van hersenen naar spieren 
Impulsen van en naar beide zenuwcellen 

Slide 27 - Drag question

Uit welke delen is een zenuwcel opgebouwd?

Slide 28 - Open question

Welke drie typen zenuwcellen zijn er?

Slide 29 - Open question

Wat is de functie van schakelcellen?
A
impulsen geleiden vanaf een zintuig naar het centrale zenuwstelsel
B
impulsen geleiden vanaf het c.z. naar een spier
C
impulsen geleiden binnen het centrale zenuwstelsel

Slide 30 - Quiz

Welke typen zenuwcellen zie je in de afbeelding hieronder?
huid
spier
bewegingszenuwcel
gevoelszenuwcel
schakelzenuwcel

Slide 31 - Drag question

Aan het (huis) werk. 
Quayn 3.02. Zenuwcellen en zenuwen. 
timer
1:00

Slide 32 - Slide