activiteiten les 4 2020

Activiteiten
Zorgpad: 11 begeleiden van groepen
Groepsdymamica

1 / 24
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Activiteiten
Zorgpad: 11 begeleiden van groepen
Groepsdymamica

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les 
Heb je kennisgemaakt met: 
 • Wat is een groepsklimaat
 • Structuur
 • Interventie
 • Functies van regels
 • Conditionering
 • Hospitalisatie
 • Begeleidersrollen
 • Omgaan met macht

Slide 2 - Slide

Groepsklimaat
Een aantal weken/ maanden geleden kwam jij de school binnen lopen. Je hebt daarbij een mening gevormd over de school: over de inrichting, de kleuren, de grote van het gebouw enz. wat heeft de aankleding van een gebouw voor invloed op de sfeer in de klas en in de groep?

Slide 3 - Slide

Invloed gebouw / ruimte op een groepsklimaat

Slide 4 - Mind map

Interventie
Bij het woord interventie komen er allemaal gedachten bij je op. Waar denken jullie aan bij de term interventie?

Slide 5 - Slide

Interventie

Slide 6 - Mind map

Structuur
Iedereen heeft behoefte aan structuur en duidelijkheid. Maar wat is nu structuur. Op de volgende dia een sleepvraag. Wat is een gemiddelde een ochtend structuur van een zorginstelling.

Slide 7 - Slide

Overdracht
koffiedrinken met zorgvragers
wakker maken van zorgvrager
ontbijten
spelletje of activiteit
zorgvragers helpen met aankleden
lunchen
toilet
7:00
7:30-8:30
8:30-9:30
7:45-8:30
10:00-10:30
10:30-11:45
11:45-12:00
12:00-13:00

Slide 8 - Drag question

Regels en afspraken waarom?
Overal waar je komt zijn er regels en afspraken. Thuis, op het werk, op school en in de maatschappij.  Wat is het nut van regels en afspraken, weet jij het?

Slide 9 - Slide

Structuur kan je op verschillende manieren aanbieden
1. Bedoelingen: Vertel waarom je iets doet
2. Communicatie: Spreek in de taal van de zorgvrager
3. Tijd: Kies een juist tijdstip voor een gesprek of activiteit
4. Ruimte: Kies een passende ruimte voor bij de activiteit
5. Materiaal: Kies de juiste materialen voor bij de activiteit
6. Functie en bevoegdheden: Aan wie stel je welke vraag
7. Grenzen bewaken: Wat kan wel en niet? Doe geen valse beloften
8. Regelhantering: Volg de afsprakenSlide 10 - Slide

Regels hebben verschillende functies in zorgpad staat er 5. Welke?

Slide 11 - Mind map

Functies van regels
Regels hebben verschillende functies:
 • Ze maken de leefwereld overzichtelijk.
 • Ze bevorderen sociaal gedrag.
 • Ze geven de grenzen aan voor het gedrag.
 • Ze bieden houvast.
 • Ze bieden veiligheid.

Slide 12 - Slide

Conditionering betekend?
A
Dat je een goede conditie hebt
B
Dat je onbewust reageert op situaties of geluid
C
Conditionering betekend hetzelfde
D
Conditionering is niet aangeleerd gedrag

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Video

Heb jij een voorbeeld waarin je geconditioneerd reageert?

Slide 15 - Mind map

Hospitalisering
Als je automatisch en onbewust reageert kan dit leiden tot hospitalisering/ hospitalisatie. Wat bedoelen ze hiermee?

Slide 16 - Slide

Hospitalisatie wil zeggen
A
iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis?
B
Hospitalisatie komt alleen bij sommige doelgroepen voor
C
iemand vertoont afhankelijk gedrag
D
iemand vertoont aanhankelijk gedrag.

Slide 17 - Quiz

Interactie en relatievorming stimuleren

Het is belangrijk om de communicatie in de groep te stimuleren
 • Houdt hierbij rekening van het persoonlijke zorg en verpleegplan.
 • Maak gebruik van de groep als iemand zich onrustig voelt en gaat dwalen.
 • Als iemand net is opgenomen betrek hem bij de activiteiten in de zorginstelling.

Slide 18 - Slide

Hoe zou jij een zorgvrager verleiden om mee te doen aan een activiteit?

Slide 19 - Mind map

Beïnvloedingsstijlen hanteren
 1. Jij hebt straks een grote rol in het leven van een zorgvrager hoe kan je deze beïnvloeden?
 2. Om zorgvragers mee te krijgen met activiteiten kan je het volgende doen.
 3. Verstrek informatie
 4. Bevestig goed gedrag door een complimentje of een schouderklopje
 5. Geef het goede voorbeeld 
 6. Geef goede argumenten om zo de zorgvrager te verleiden tot gewenst gedrag

Slide 20 - Slide

Begeleidersrollen
 • Je hebt de rol van een verzorgende
 • Vervangende ouder> je spreekt een zorgvrager aan op zijn gedrag
 • Onderhandelaar: als er een conflict is
 • Coach: aanmoedigen 
 • Belangenbehartiger: opkomen voor de zorgvrager

Slide 21 - Slide

Omgaan met macht
Als verzorgende kun je macht uitoefenen om een groep te beïnvloeden. Je gebruikt macht als middel om een doel te bereiken en te streven naar:
 • meer welzijn voor zorgvragers binnen een groep
 • een verbetering van het groepsklimaat
 • het bereiken van groepsdoelen en groepstaken


Slide 22 - Slide

Omgaan met macht
Tussen de zorgvragers en jou bestaat machtsongelijkheid. In de omgang met groepsleden moet je:
 • bewust omgaan met je macht of onmacht en met de machtsverhoudingen in een groep;
 • alleen gebruikmaken van je macht als dit professioneel strikt noodzakelijk is;
 • jezelf voortdurend afvragen of je macht leidt tot handelingen die overeenstemmen met de wil en het levensplan van de zorgvrager en of het gebruiken van macht ethisch verantwoord is.

Slide 23 - Slide

Wat weet jij nog?
 • Wat is een groepsklimaat
 • Structuur
 • Interventie
 • Functies van regels
 • Conditionering
 • Hospitalisatie
 • Begeleidersrollen
 • Omgaan met macht

Slide 24 - Slide