Indirecte rede vraagwoorden

Vandaag
 • Directe en indirecte rede
 • Vraagwoorden
 • Indirecte rede met vraagwoorden
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NT2Middelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vandaag
 • Directe en indirecte rede
 • Vraagwoorden
 • Indirecte rede met vraagwoorden

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog over de indirecte rede?

Slide 2 - Mind map

Directe rede

Martha vraagt: "Is de les al begonnen?"

De docent zegt: "De les is al een kwartier bezig!"
Indirecte rede

Martha vraagt of de les al begonnen is?

De docent zegt dat de les al een kwartier bezig is?

Slide 3 - Slide

Indirecte rede
 • Je gebruikt de woorden of en dat
 • Na of  en dat  volgt een bijzin:

Mijn moeder wil dat  ik morgen eerst mijn huiswerk afmaak

Slide 4 - Slide

Nu gaan we de indirecte rede combineren met een vraagwoord.

Slide 5 - Slide

Welke vraagwoorden ken je nog?

Slide 6 - Mind map

Vraagwoorden
 • wie
 • wat
 • waar
 • waarom 
 • waarheen
 • wanneer
 • welke
 • hoe

Slide 7 - Slide

Indirecte rede + vraagwoord
 • In plaats van of  en dat kun je ook een vraagwoord gebruiken
 • De volgorde van de zin blijft gelijk:

Mijn zus wil weten waar  je het beste kunt schaatsen.
De docent vraagt welke  opdrachten we al hebben gemaakt.

Slide 8 - Slide

Oefenen
Zet de zinnen op de volgende dia's in de indirecte rede. Gebruik in je antwoord de woorden die tussen haakjes staan.

Slide 9 - Slide

Wanneer komt de trein (vragen - de man)

Slide 10 - Open question

Waar liggen de broodjes (vragen - Julia)

Slide 11 - Open question

Welke thee drink jij het liefst? (vragen - mijn oma)

Slide 12 - Open question

Welke trui is het mooist? (zich afvragen - zij)

Slide 13 - Open question

Hoe ga jij naar school? (willen weten - onze buurman)

Slide 14 - Open question

Waarom gaan jullie al weg? (vragen - zijn vriendin)

Slide 15 - Open question

Wanneer vertrekken we? (willen weten - Murathan)

Slide 16 - Open question

Maak zelf een zin in de indirecte rede!

Slide 17 - Mind map

Stukje Jeugdjournaal

Slide 18 - Slide